ISTEKAO ROK ZA PRIJAVU


15.03.2022

Javni poziv za podnošenje predloga inovativnih projekata, pokrenut 30. novembra 2021. godine zatvoren je danas, 15. marta 2022. godine u 15 časova. Tim Fonda za inovacionu delatnost će u narednom periodu raditi na proveri ispunjenosti formalnih uslova pristiglih prijava.

Projekti koji ispunjavaju uslove podobnosti biće upućeni na međunarodnu nezavisnu procenu koju sprovode tehnički recenzenti i Ekspertska komisija. Nakon prve faze procene, najkvalitetniji projekti dobiće priliku da uživo prezentuju svoje inovacije pred Ekspertskom komisijom, posle čega se donosi konačna odluka o finansiranju na osnovu kvaliteta projekata i raspoloživih sredstava opredeljenih za javni poziv.

Odluka o užem izboru inovativnih projekata očekuje se sredinom maja 2022. godine, dok se finalizacija postupka konačnog izbora projekata za finansiranje očekuje krajem juna 2022. godine.

Na raspisani javni poziv podneto je 248 prijava, od toga 159 prijava za Program ranog razvoja od čega 101 projekat je prijavljen od strane neformalnih timova, 49 prijave za Program sufinansiranja inovacija i 40 prijava za Program saradnje nauke i privrede.

Sredstva za realizaciju drugog javnog poziva ukupne vrednosti od 9 miliona evra, obezbeđena su zahvaljujući su udruženim sredstvima Republike Srbije i Evropske unije kroz pretpristupne fondove EU.