INOVACIJAMA DO TRŽIŠTA


20.07.2022

Fond za inovacionu delatnost je, na osnovu drugog javnog poziva u okviru projekta Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP, odobrio 6 miliona evra bespovratnih sredstava za finansiranje 38 inovativnih projekata preduzeća. Značajna finansijska podrška, od 80.000 do 300.000 evra po projektu, obezbeđena je zahvaljujući kontinuiranoj saradnji Republike Srbije i Evropske unije u oblasti razvoja inovacija.

Nakon evaluacije 248 podnetih prijava inovativnih projekata, koliko je apliciralo u ovom krugu, Fond je odobrio finansiranje 24 projekta u okviru Programa ranog razvoja, 8 projekata u okviru Programa sufinansiranja inovacija i 6 projekata u okviru Programa saradnje nauke i privrede. Najveći broj projekata dolazi iz Beograda, zatim Novog Sada i Kragujevca.

U ovom ciklusu, takođe, dominiraju projekti za razvoj softvera i aplikacija, naročito veštačke inteligencije. Većina projekata usmerena je na unapređenje kvaliteta života kroz razne uštede, prevenciju, automatizaciju procesa, digitalnu transformaciju i pametnu proizvodnju u oblasti medicine, poljoprivrede, robotike, transporta i sl.

Dosadašnjom implementacijom projekta Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP za razvoj novih porizvoda, usluga ili tehnologija Fond je do sada podržao 90 inovativnih projekata ukupne vrednosti od 15 miliona evra, koji istovremeno rade na razvoju individualnog poslovnog uspeha i nacionalnom ekonomskom rastu.

Objava trećeg javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava kroz programe Fonda planirana je za jesen ove godine, kada će timovi i preduzeća dobiti novu priliku da svoje inovacije plasiraju na tržište.

Fond za inovacionu delatnost čestita dobitnicima finansiranja i želi uspeh u realizaciji inovativnih projekata.

Pregled odobrenih inovativnih projekata za finansiranje kroz Program ranog razvoja

Pregled odobrenih inovativnih projekata za finansiranje kroz Program sufinansiranja inovacija

Pregled odobrenih inovativnih projekata za finansiranje kroz Program saradnje nauke i privrede

                 

Ugovorom o direktnom grantu - Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP, koji je potpisan potpisan između Fonda za inovacionu delatnost i Ministarstva finansija (Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije) obezbeđuje sredstva za nastavak sprovođenja Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede.

Ukupna vrednost Ugovora o Direktnom grantu iznosi 20 miliona evra, od čega 15 miliona evra iz Pretpristupnih fondova Evropske unije za 2018. godinu (IPA 2018) i 5 miliona evra iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Iznos opredeljen za finansiranje odobrenih projekata u okviru Programa ranog razvojaPrograma sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede, finansiranih u okviru ovog Ugovora o Direktnom grantu iznosi 18 miliona evra. Više o projektu možete saznati na: http://www.inovacionifond.rs/