INOVACIJAMA DO KONKURENTNE PRIVREDE


18.01.2022

Zahvaljujući udruženim sredstvima Republike Srbije i Evropske unije, Fond za inovacionu delatnost odobrio je 9 miliona evra za realizaciju 54 inovativna projekta. Inovativna preduzeća iskoristiće bespovratna sredstva za razvoj novih ili unapređenje postojećih proizvoda, usluga ili tehnologija. Njihov zadatak je ne samo da poseduju znanje o tehničkim aspektima njihovih inovacija, već i da razumeju trendove na tržištu i izgrade odnose sa potencijalnim partnerima i investitorima.

Inovativna rešenja poput personalizovanog i prilagodljivog nosivog uređaja za lečenje sindroma pada stopala, inovativnog sistem za osobe sa invaliditetom za lakši pristup objektima koje posećuju, digitalni nameštaj budućnosti, kao i inovativni katamaran za sakupljanje plastičnog otpada koji će smanjiti zagađenje vode u velikim vodenim tokovima su samo neki od podržanih projekta koji poseduju potencijal da nađu svoju primenu na tržištu.

Pojedinačno po projektu odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 80.000 do 300.000 evra u zavisnosti od programa. Prvi javni poziv u okviru Ugovora o direktnom grantu - Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP bio je otvoren od 5. jula do 15. septembra 2021. godine za tri ključna programa podrške Fonda: Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija i Program saradnje nauke i privrede. Drugi javni poziv iste vrednosti, 9 miliona evra, je toku, a rok za podnošenje predloga inovativnih projekata ističe 15. marta 2022. godine u 15 časova.

Na raspisani poziv podneto je ukupno 223 prijave. Inovativni projekti za koje je odobreno finansiranje dolaze iz različitih industrijskih oblasti, a najviše iz oblasti softvera i izrade aplikacija IKT, mašinstva i energetike. Većina preduzeća posluje u Beogradu, zatim Novom Sadu, Čačku.

Kroz pretpristupne fodndove Evrospke unije od 2011. godine do danas kroz programe Fonda podržano je 153 inovativna projekta preduzeća sa 21,9 miliona evra.

Fond za inovacionu delatnost čestita dobitnicima finansiranja i želi uspeh u realizaciji inovativnih projekata.

                       

                                       Pregled odobrenih inovativnih projekata za finansiranje

 

PROGRAM RANOG RAZVOJA

MDM

Naziv projekta: MDM Fleet Management

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Vrednost projekta: EUR 111.204

Učešće Fonda: EUR 77.842

Preduzeće MDM iz Beograda nudi softversko rešenje koje pomaže kompanijama da preuzmu kontrolu nad svojim voznim parkom i procesima isporuke kako bi pokrenule efikasnije operacije uz optimizovano održavanje i logistiku.

 

Artin

Naziv projekta: Automatic diagnosis platform for the rectal cancer T-staging

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Vrednost projekta: EUR 107.400

Učešće Fonda: EUR 74.600

Preduzeće Artin iz Beograda razvija softver za automatsku dijagnostiku T-stadijuma kancera rektuma koristeći veštačku inteligenciju. Rezultati projekta omogući će bržu i lakšu dijagnostiku, istraživa, određivanje faze bolesti, lečenju i prognozi raka rektuma.

 

Mediwater

Naziv projekta: Compact Water Treatment For Endoscopy Reprocessing

Mesto: Beograd

Industrija: Zaštita životne sredine

Vrednost projekta: EUR 112.825

Učešće Fonda: EUR 77.525

Preduzeće Mediwater razvija inovativni sistem reverzne osmoze za univerzalnu upotrebu sa automatizovanim endoskopskim reprocesorima. Jednostavan je za upotrebu, plug and play sistem za tretman vode može koristiti svako. Sistemi za prečišcćavanje vode reverznom osmozom (RO) snabdevaju prečišcćenu vodu za AER sisteme.

 

OROOK

Naziv projekta: Orook mobile platform

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Vrednost projekta: EUR 116.000

Učešće Fonda: EUR 80.000

Preduzeće OROOK nudi rešenje u vidu specijalizovane online platforme za zapošljavanje u AES industriji, koja povećava efikasnost i mogućnost zapošljavanja. Eliminiše 80% troškova zapošljavanja i skraćuje trajanje procesa za preko 90%, omogućavajući interaktivno rangiranje profesionalaca u realnom vremenu koji najbolje odgovaraju za oglašenu poziciju.

 

Localizely

Naziv projekta: Localizely

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Vrednost projekta: EUR 95.259

Učešće Fonda: EUR 65.259

Localizely je Cloud platforma koja pojednostavljuje posao prevođenja za višejezične softverske proizvode.

 

Charge&GO

Naziv projekta: Platform and mobile app for electric vehicle charging

Mesto: Beograd

Industrija: Mašinstvo i mašinski inženjering

Vrednost projekta: EUR 129.400

Učešće Fonda: EUR 80.000

Preduzeće Charge&GO razvija platformu sa mobilnom aplikacijom koja povezuje sve strane koje učestvuju u procesu punjenja električnih vozila, od vozača do vlasnika i operatera stanica za punjenje, olakšavajući jednostavno upravljanje i zakazivanje procesa punjenja, kao i plaćanja i fakturisanja.

 

SMART WATERING SOLUTIONS

Naziv projekta: Smart Watering

Mesto: Novi Sad

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Vrednost projekta: EUR 108.960

Učešće Fonda: EUR 75.460

Novosadsko preduzeće nudi rešenje za pametno navodnjavanje pomoću uređaja na terenu i mobilne aplikacije. Pomaže uzgajivačima da donesu bolje odluke o navodnjavanju, kao i da proces obavljaju na daljinu.

 

Sotex MS

Naziv projekta: Agro Guide

Mesto: Novi Sad

Industrija: Veštačka inteligencija

Vrednost projekta: EUR 116.550

Učešće Fonda: EUR 79.850

Preduzeće Sotex MS nudi poboljšanje postojeće platforme za poljoprivredu koju koristi 220.000 ljudi godišnje razvija sa ekspertskim sistemom koji pokreće veštačku inteligenciju i može da pruži savete za rešavanje uobičajenih problema.

 

ITS42

Naziv projekta: Ivoy

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Vrednost projekta: EUR 115.440

Učešće Fonda: EUR 80.000

Preduzeće ITS42 nudi platformu za rezervisanje i deljenje privatnih aviona koja klijentima i avio kompanijama pruža pristupačniju i efikasniju uslugu.

 

IDILA-TV

Naziv projekta: Interactive TV middleware for DIstance LeArning (IDILA-TV)

Mesto: Novi Sad

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Vrednost projekta: EUR 115.100

Učešće Fonda: EUR 79.600

Preduzeće IDILA-TV iz Novog Sada razvija aplikaciju za telekom operatere, koja podržava besprekorno interaktivno iskustvo u obrazovanju uz IPTV, TV emitovanje i postojeća online rešenja za učionice.

 

Motion Ops

Naziv projekta: Motion Ops

Mesto: Niš

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Vrednost projekta: EUR 119.390

Učešće Fonda: EUR 79.990

Preduzeće Motion Ops iz Niša nudi rešenje u vidu online platforme koja pojednostavljuje poslovanje, omogućava preduzećima za kućne usluge da upravljaju svojom radnom snagom, projektima i profitabilnošću uz minimalan napor, dok su u pokretu.

 

ATG Innovations

Naziv projekta: Supreme Heat Exchanger

Mesto: Šabac 

Industrija: Energija i energetska efikasnost

Vrednost projekta: EUR 104.128

Učešće Fonda: EUR 72.878

Preduzeće ATG Innovations nudi novu tehnologiju koja je dizajnirana za sigurnije i zelenije okruženje u vidu visoko efikasnih, kompaktnih i ekonomičnih jezgara za razmenu toplote.

 

Plainly

Naziv projekta: Plainly

Mesto: Novi Sad

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Vrednost projekta: EUR 112.370

Učešće Fonda: EUR 77.370

Preduzeće Plainly ima za cilj da uz pomoć razvijenog softvera poveže snagu i prednosti razvoja i automatizacije bez koda sa procesom generisanja video zapisa.

 

Totema Tim

Naziv projekta: RecOne

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Vrednost projekta: EUR 134.720

Učešće Fonda: EUR 80.000

Totema Tim razvija holističko rešenje za savremene potrebe zapošljavanja kompanija sa visokim rastom - od kontakta sa kandidatima i praćenja do detaljnih izveštaja.

 

InnTech Group 2020

Naziv projekta: Didactic for Industry 4.0

Mesto: Kragujevac

Industrija: Mašinstvo i mašinski inženjering

Vrednost projekta: EUR 104.720

Učešće Fonda: EUR 72.720

Preduzeće InnTech Group 2020 se bavi razvojem didaktičke platforme za promociju i implementaciju alata i metoda Industrije 4.0, kao i dalje unapređenje pozicije kompanije kao dobavljača specifičnih proizvoda i usluga za Industriju 4.0.

 

Remote Human

Naziv projekta: Code Gamayun

Mesto: Niš

Industrija: Gejmifikacija

Vrednost projekta: EUR 79.946

Učešće Fonda: EUR 55.926

Preduzeće Remote Human razvija inovativni sistem za produkciju fotorealističnih video igara za sledeću generaciju gaming platformi. Kroz svoje rešenje bazirano na fotogrametriji implemtiraće serijal video igara za krajnje korisnike.

 

Hivemind

Naziv projekta: HERMES - A personalized and adaptable functional electrostimulation device for rehabilitation and restoration of function in foot drop syndrome 

Mesto: Beograd

Industrija: Energija i energetska efikasnost

Vrednost projekta: EUR 111.600

Učešće Fonda: EUR 78.109

Preduzeće Hivemind radi na razvoju pristupačnog, personalizovanog i prilagodljivog nosivog uređaja za lečenje sindroma pada stopala.

 

TRAKEN TECH

Naziv projekta: TRAKEN

Mesto: Beograd

Industrija: Elektrotehnika

Vrednost projekta: EUR 114.000

Učešće Fonda: EUR 79.500

Beogradsko preduzeće TRAKEN TECH  nudi alat za praćenje, upravljanje i eksploataciju podataka za pametne električne mreže, koji obezbeđuje distributivni račun za upravljanje zapisima o merenju, praćenje fizičkih objekata i prenos vrednosti bez treće strane ili ručnog korišćenja.

 

Ydrive AI

Naziv projekta: 3D Digital Twin

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Vrednost projekta: EUR 117.720

Učešće Fonda: EUR 77.720

Preduzeće Ydrive AI iz Beograda razvija uslugu 3D digital twin kreiranu pomoću pametnih telefona i Cloud sistema koji pokreće veštačka inteligencija.

 

MD SOURCING

Naziv projekta: Razvoj inovacija hidroizolacionih građevinskih materijala

Mesto: Beograd

Industrija: Građevina

Vrednost projekta: EUR 114.500

Učešće Fonda: EUR 79.700

Preduzeće MD SOURCING se bavi razvojem inovativnih hidroizolacionih materijala u cilju efikasne zaštite objekata od negativnog uticaja vlage, kao i proizvoda koji bi se koristili na mestima koja služe za prikupljanje vode i njeno dalje korišćenje (cisterne i sl.).

 

B-FRESH Technologies

Naziv projekta: B-FRESH

Mesto: Beograd

Industrija: Poljoprivreda

Vrednost projekta: EUR 79.984

Učešće Fonda: EUR 55.986

Preduzeće B-FRESH Technologies se bavi razvojem inovativnog B-fresh spreja za ambalaže koji produžava rok trajanja svežeg voća i povrća.

 

Inclusio 

Naziv projekta: Inclusio

Mesto: Beograd

Industrija: Veštačka inteligencija

Vrednost projekta: EUR 114.900

Učešće Fonda: EUR 79.300

Preduzeće Inclusio razvija sistem za osobe sa invaliditetom koji mogu da koriste kada samostalno posećuju banke, pijace i slične objekte. Uz pomoć ovog sistema mogu da pozovu zaposlenog pre nego što stignu do određenih barijera - stepenica, rotirajuća vrata, itd.

 

BIBO 

Naziv projekta: BIBO

Mesto: Beograd

Industrija: Mašinstvo i mašinski inženjering

Vrednost projekta: EUR 114.100

Učešće Fonda: EUR 79.600

Tim BIBO razvija Bibo Bot prenosivi mobilni 3D štampač za brzu izgradnju kuća, zgrada i drugih betonskih konstrukcija.

 

Phobos Fistboms

Naziv projekta: Survivor Royale

Mesto: Beograd

Industrija: Gejmifikacija

Vrednost projekta: EUR 120.000

Učešće Fonda: EUR 80.000

Preduzeće Phobos se bavi proizvodnjom i razvojem inovativne video igre koja rešava asimetrične nivoe veština između više igrača.

 

FLOW 

Naziv projekta: Innovative Plant for Plant-based Milk Production

Mesto: Beograd

Industrija: Poljoprivreda

Vrednost projekta: EUR 116.200

Učešće Fonda: EUR 80.000

Preduzeće FLOW osniva pogon za proizvodnju biljnog mleka u Srbiji koji koristi inovativnu, modularnu, fleksibilnu zero waste tehnologiju.

 

Anyservice

Naziv projekta: Any Service

Mesto: Niš

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Vrednost projekta: EUR 114.950

Učešće Fonda: EUR 79.990

Preduzeće Anyservice razvija platformu koja kreira jasno definisan sistem u gig ekonomiji koji koordinira poslovne odnose između korisnika i štiti interese obe strane.

 

Colsia

Naziv projekta: Colsia

Mesto: Beograd

Industrija: Energija i energetska efikasnost

Vrednost projekta: EUR 75.800 

Učešće Fonda: EUR 50.800

Preduzeće Colsia razvija digitalni uređaj sa vakumskim upravljanjem za čisto ubacivanje i uklanjanje svih vrsta kontaktnih sočiva, bez potrebe da korisnik dodiruje oči ili kontaktna sočiva prstima.

 

SavAntiVir

Naziv projekta: New antiviral agent 

Mesto: Beograd

Industrija: Energija i energetska efikasnost

Vrednost projekta: EUR 115.200

Učešće Fonda: EUR 80.000

Preduzeće SavAntiVir  radi na daljem razviju novog antivirusnog agensa za zaštitu od virusa sa omotačem (HIV, HSV-1, HSV-2, SARS-CoV-2, Influenca).

 

Deus Crispbread

Naziv projekta: Deus Crispbread

Mesto: Beograd

Industrija: Poljoprivreda

Vrednost projekta: EUR 74.520

Učešće Fonda: EUR 50.520

Preduzeće Deus Crispbread  pravi jedinstveni hrskavi, integralni zob/raž hleb sertifikovan za inostrano tržište.

 

Terra Core Technologies

Naziv projekta: TerraCore Banking Information System

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Vrednost projekta: EUR 133.920

Učešće Fonda: EUR 80.000

Preduzeće Terra Core Technologies razvija jedinstveno rešenje koje će doneti revoluciju u digitalizaciji bankarstva. Ovaj bankarski informacioni sistem omogući će bankama i fintech preduzećima da digitalno upravljaju svim svojim bankarskim operacijama širom sveta, od otvaranja novih naloga, ulaganja u kriptovalute, pa čak i upravljanja svojim NFT portfoliom, bez potrebe za odlaskom u filijalu banke.

 

PROGRAM SUFINANSIRANjA INOVACIJA

CITI

Naziv projekta: Navsteer - autonomous and easy to install auto-pilot system with cloud data analytics available to every farmer

Mesto: Beograd

Industrija: Mašinstvo i mašinski inženjering

Vrednost projekta: EUR 490.000

Učešće Fonda: EUR 299.800

Preduzeće CITI iz Beograda se bavi razvojem hardverskih i softverskih sistema automatskog upravljanja koji su kompatibilni sa svakim modelom traktora nezavisno od proizvođača.

 

JT2

Naziv projekta: Hydro Scavenger

Mesto: Beograd

Industrija: Zaštita životne sredine

Vrednost projekta: EUR 431.510

Učešće Fonda: EUR 300.000

Preduzeće JT2 se bavi razvojem inovativnog katamarana za sakupljanje plastičnog otpada koji će smanjiti zagađenje vode u velikim vodenim tokovima.

 

MONTAVAR METALNA LOLA

Naziv projekta: CNC horizontal boring milling machine HBG 180 – OCP

Mesto: Beograd

Industrija: Mašinstvo i mašinski inženjering

Vrednost projekta: EUR 600.000

Učešće Fonda: EUR 300.000

Preduzeće MONTAVAR METALNA LOLA proizvodi inovativnu mašinu HBG 180 – OCP za horizontalno bušenje sa kompjuterskom numeričkom kontrolom, koja se koristi za visoko preciznu obradu velikih i tehničkih predmeta potrebnih u različitim industrijama.

 

Cervesia 

Naziv projekta: Totally Haute

Mesto: Beograd

Industrija: Veštačka inteligencija

Vrednost projekta: EUR 430.860

Učešće Fonda: EUR 300.000

Preduzeće Cervesia iz Beograda razvija multifunkcionalnu softversku aplikaciju za kompanije i potrošače u modnoj industriji.

 

FINCORE

Naziv projekta: AI and Big Data Platform

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Vrednost projekta: EUR 511.500

Učešće Fonda: EUR 300.000

Preduzeće FINCORE razvija platformu koja služi kao usluga za implementaciju veštačke inteligencije i velikih podataka u realnom vremenu u visoko bezbednom privatnom Cloud-u.

 

Beyond 42

Naziv projekta: 3D Virtual Venues Platform

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Vrednost projekta: EUR 398.075

Učešće Fonda: EUR 278.652

Na osnovu izgrađenog MVP-a preduzeće Beyond 42 ima za cilj da razvije skalabilnu 3D platformu za virtuelne prostore koju krajnji korisnici mogu automatski kupiti, primeniti i uređivati uživo. Platforma je namenjena pre svega univerzitetima i obrazovnim institucijama.

 

Inmold Plast

Naziv projekta: In-mold Labeling Ultra Lightweight Packaging mould (IML-ULP mould)

Mesto: Požega

Industrija: Mašinstvo i mašinski inženjering

Vrednost projekta: EUR 657.746

Učešće Fonda: EUR 295.984

Preduzeće Inmold Plast iz Požege bavi se razvojem IML-ULP kalupa za proizvodnju plastičnih kanti od 1000ml sa drškom težine 24,5g, što je 28% lakše od standardne plastične kante koja je trenutno prisutna na svetskom tržištu.

 

Djolic consulting

Naziv projekta: Book IT 

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Vrednost projekta: EUR 431.600

Učešće Fonda: EUR 300.000

Preduzeće Djolic consulting razvija Book IT, inovativnu univerzalnu aplikaciju za rezervaciju pružaoca i korisnike usluga širom sveta, koja će proces pronalaženja i rezervacije učiniti efikasnijim, ekonomičnijim i vremenski efikasnijim.

 

Coming - Computer Engineering

Naziv projekta: AgAR - Universal agriculture autonomous robot

Mesto: Beograd

Industrija: Robotika

Vrednost projekta: EUR 493.500

Učešće Fonda: EUR 295.850

Preduzeće Coming se bavi razvojem univerzalne autonomne robotske platforme za preciznu poljoprivredu.

 

GPI PORT

Naziv projekta: Application of fiber-reinforced high-performance concrete in prefabricated elements and structures

Mesto: Bačka Topola

Industrija: Građevinarstvo

Vrednost projekta: EUR 431.502

Učešće Fonda: EUR 251.662

Preduzeće GPI PORT se bavi proizvodnjom betonskih elemenata za montažu objekata ojačanih visoko kvalitenim vlaknima (čelična i sintetička vlakna).

 

Appworks

Naziv projekta: MapApp interactive posters

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Vrednost projekta: EUR 221.630

Učešće Fonda: EUR 142.345

Preduzeće Appworks iz Beograda razvija interaktivni poster sa kombininacijom mobilne tehnologije i koncepta mikroučenja za efikasnije učenje, namenjen studentima i svima onima koji su željni znanja.

 

Himmel enterijeri

Naziv projekta: WallControlSystem - WCS

Mesto: Beograd

Industrija: Građevinarstvo

Vrednost projekta: EUR 427.900

Učešće Fonda: EUR 298.800

Preduzeće Himmel enterijeri nudi rešenje pokretnih zidova koje redefiniše prostor i daje korinicima slobodu da rade u različitim razmerama mnogo lakše i po nižoj ceni od trenutnih rešenja.

 

Strawberry Energy

Naziv projekta: Strawberry Smart Board

Mesto: Beograd

Industrija: Energija i energetska efikasnost

Vrednost projekta: EUR 420.419

Učešće Fonda: EUR 294.293

Preduzeće Strawberry Energy razvija novo rešenje za klupe u parku - Strawberry Smart Board koja će omogućiti besprekornu naknadnu rekonstrkuciju tradicionalne infrastrukture za sedenje na otvorenom, kako bi se kreirao digitalni nameštaj budućnosti.

 

PROGRAM SARADNjE NAUKE PRIVREDE

Naziv projekta: Nigh reach pantographs for high speed railways (HRP4HSR)

Nosilac konzorcijuma: MINEL GENERAL ELECTRIC

Glavni partner: Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Mesto: Beograd

Industrija: Mašinstvo i mašinski inženjering

Vrednost projekta: EUR 410.645

Učešće Fonda: EUR 287.451

Razvoj inovativnog pantografa za brze pruge koji mogu dostići visoke kontaktne linije.

 

Naziv projekta: A new OTN/ROADM Optical Platform for 5G Networks

Nosilac konzorcijuma: IRITEL

Glavni partner: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Vrednost projekta: EUR 504.275

Učešće Fonda: EUR 300.000

Razvoj novog proizvoda OTN/ROADM optičke platforme, koja je usklađena sa svim novim zahtevima za 5G OTN mreže.

 

Naziv projekta: Camera based object detection sensor - SensCam

Nosilac konzorcijuma: AVANTEC ELECTRONIS

Glavni partner: Fakultet bezbednosti Univerzitet u Beogradu

Mesto: Beograd

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Vrednost projekta: EUR 428.376

Učešće Fonda: EUR 299.859

Inovativna senzorska kamera koja obrađuje video signal direktno u uređaju obezbeđujući različite tipove metapodataka centralnom serveru preko telekomunikacionih veza izuzetno niske propusnosti.

 

Naziv projekta: Smart Pet Toothbrush

Nosilac konzorcijuma: VIS HEALTH

Glavni partner: Naučni institut za veterinarstvo Srbije

Partner: Fakultet inženjerskih nauka Univerzitet u Kragujevcu; Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu; SCGM

Mesto: Beograd

Industrija: Energija i energetska efikasnost

Vrednost projekta: EUR 409.950

Učešće Fonda: EUR 277.950

Razvoj pametne četkice za zube za kućne ljubimce sa jedinstvenim skupom funkcija (promenljive glave, vlakna sa različitim ukusima, NFC komunikacija), kao besplatna mobilna aplikacija koja povezuje korisnike i veterinare.

 

Naziv projekta: Green Trace

Nosilac konzorcijuma: ZOFF ELEKTRO 

Glavni partner: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Mesto: Čačak

Industrija: Informaciono komunikacione tehnologije

Vrednost projekta: EUR 391.400

Učešće Fonda: EUR 273.980

Kreiranje inovativnog i jedinstvenog pametnog sistema sledljivosti drveta za praćenje celog životnog ciklusa drveta zasnovanog na RFID tehnologiji.

 

Naziv projekta: Accelerate 5G: Hardware accelerator IP cores for 5G infrastructure

Nosilac konzorcijuma: Tannera Technologies

Glavni partner: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Mesto: Beograd

Industrija: Elektrotehnika

Vrednost projekta: EUR 450.000

Učešće Fonda: EUR 300.000

Projekat Accelerate 5G bavi se dizajnom inovativnih rešenja zasnovanih na FPGA za ubrzanje digitalne obrade fizičkog sloja.

 

Naziv projekta: Smarticity - Energy management platform based on Artificial Intelligence

Nosilac konzorcijuma: Vodena

Glavni partner: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Partner: Noleko

Mesto: Kragujevac

Industrija: Veštačka inteligencija

Vrednost projekta: EUR 438.408

Učešće Fonda: EUR 294.039

Razvoj Smarticity, sveobuhvatne platforme za upravljanje energijom koja će u potpunosti automatizovati pronalaženje optimalnih obrazaca u potrošnji i proizvodnji energije u objekatima sa obnovljivim izvorima energije i mogućnostima skladištenja energije.

 

Naziv projekta: Solar charging and docking system for small electric vehicles

Nosilac konzorcijuma: EVROPA ELEKTRO

Glavni partner: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Mesto: Novi Sad

Industrija: Energija i energetska efikasnost

Vrednost projekta: EUR 410.180

Učešće Fonda: EUR 286.680

Razvoj stanice za punjenje, priključna stanica za skutere i električne bicikle koja će omogućiti korisnicima pristupačno i bezbedno mesto da ostave svoje vozilo, kao i dopunu baterije vozila.

 

Naziv projekta: Increased sustainability of plant protection by innovative approaches in Bacillus-based

Nosilac konzorcijuma: BACILLOMIX CO

Glavni partner: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Mesto: Novi Sad

Industrija: Poljoprivreda

Vrednost projekta: EUR 388.449

Učešće Fonda: EUR 271.914

Obezbeđivanje održive biljne proizvodnje korišćenjem inovativnih proizvoda za biokontrolu biljnih bolesti i štetočina u ekološki prihvatljivom lancu snabdevanja hranom.

 

Naziv projekta: Automated Sound Transmission and Absorption Measurements In-Situ (aSTAMIN)

Nosilac konzorcijuma: Dirigent Acoustics

Glavni partner: Institut Mihajlo Pupin

Mesto: Beograd

Industrija: Elektrotehnika

Vrednost projekta: EUR 404.930

Učešće Fonda: EUR 270.000

Razvoj postojećeg sopstvenog prototipa za merenje svojstava izolacionih barijera na licu mesta.

 

Naziv projekta: Smart service system for winemaking process monitoring and prediction (Wine Maestro)

Nosilac konzorcijuma: Enovitis

Glavni partner: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Partner: Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Ferment

Mesto: Beograd

Industrija: Poljoprivreda

Vrednost projekta: EUR 432.095

Učešće Fonda: EUR 299.794

Internet i mobilna aplikacija za praćenje i predviđanje procesa kao sistem pametnih usluga na globalnom tržištu koji proizvodi veće količine visokokvalitetnog vina uz smanjene troškove prerade.

 

 

Ugovorom o direktnom grantu - Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP, koji je potpisan potpisan između Fonda za inovacionu delatnost i Ministarstva finansija (Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije) obezbeđuje sredstva za nastavak sprovođenja Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede.

Ukupna vrednost Ugovora o Direktnom grantu iznosi 20 miliona evra, od čega 15 miliona evra iz Pretpristupnih fondova Evropske unije za 2018. godinu (IPA 2018) i 5 miliona evra iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Iznos opredeljen za finansiranje odobrenih projekata u okviru Programa ranog razvojaPrograma sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede, finansiranih u okviru ovog Ugovora o Direktnom grantu iznosi 18 miliona evra. Više o projektu možete saznati na: http://www.inovacionifond.rs/