Envigo Softver – efikasan sistem za procenu uticaja na životnu sredinu


17.12.2014

Procena uticaja projekta na životnu sredinu predstavlja dugotrajan, složen i zakonski obavezan proces za veliki broj investicionih projekata. Uprkos velikoj potrebi za potpuno specijalizovanim softverom za stručnjake koji vrši procenu do sada, na tržištu nije ponuđeno integralno rešenje. Uvidevši veliki tržišni potencijal, a u želji da se pomogne stručnjacima i doprinese napretku samog procesa procene uticaja na životnu sredinu, kompanija Eon plus je kreirala jedinstveni veb softver (SaaS) Envigo uz finansijsku podršku programa Fonda za inovacionu delatnost.

Ključni inovativni elementi Envigo softvera su nova metoda za ocenivanje uticaja i velika logički strukturirana baza potencijalnih uticaja na životnu sredinu. Envigo ocenjuje predhodno identifikovane uticaje na osnovu jednostavnih odgovora korisnika i originalne formule. Rezultati ocenjivanja se mogu predstaviti u različitim tipovima grafika i tabela, a program takođe izračunava i statistiku ocena. Ova moćna vizuelizacija rezultata, olakšava stručnjaku analizu i pomaže u donošenju odluka i preporuka za mere sprečavanja i smanjenja negativnih uticaja. Na kraju svake faze postupka program generiše izveštaje sa svim unetim podacima i rezultatima, koje se podnose nadležnim organima na odlučivanje. Ukupno gledano, Envigo značajno doprinosi tome da proces procene uticaja bude sistematičniji, objektivniji i jednostavniji za kontrolu, a korisnicima – stučnjacima donosi značajne uštede.

Prva komercijalna verzija Envigo softvera je završena i spremna za srpsko tržište. Prvi korisnici na srpskom tržištu, takozvani rani usvajači, će biti pažljivo odabrani, a sa ciljem da se prikupi što više stručnih podataka i komentara korisnika. Ove informacije će koristiti za dalje unapređenje Envigo, kako za verziju za srpsko tržiše, tako i za verzije za tržišta zemalja Evropske Unije.

Činjenice da je procena uticaja na životnu sredinu obavezna za veliki broj investicionih projekata, jasna potreba eksperata za kvalitetnim integralnim softverom, kao i nedostatak direktne konkurencije, otvaraju velike tržišne mogućnosti za softver Envigo u Evropi i šire. Kompanija je ostvarila i prve kontakte sa norveškim investitorima, predstavljajući Envigo prestižnom forumu investitora u Oslu (Seed Forum).

„Dugoročni cilj je da Envigo preraste u ekspertsku softversku platformu za zaštitu životne sredine, koja sadrži paletu proizvoda (potencijalno uključujući i proizvode partnerskih kompanija). Nadamo se da ćemo time skromno doprineti zaštiti životne sredine i učiniti jedan pozitivan uticaj“, rekao je Nikola Nikačević, direktor kompanije Eon Plus.