ЗАТВОРЕН ЈАВНИ ПОЗИВ


31.12.2019

Данас, 31. децембра у 15 часова истекао је рок за достављање предлога иновативних пројеката за Програм раног развоја и Програм сарадње науке и привреде. Јавни позив за програме Фонда био је расписан 10. октобра 2019. године.

У наредном периоду, тим Фонда за иновациону делатност ће радити на провери подобности пристиглих пријава. Сви пројекти који испуне услове подобности биће упућени на међународну независну процену коју спроводе технички рецензенти и петочлана Eкспертска комисија. Након прве фазе процене, најквалитетнији пројекти добиће прилику да уживо презентују своје иновације пред Експертском комисијом, после чега се доноси коначна одлука о финансирању на основу квалитета пројеката и расположивих средстава опредељених за јавни позив. Одлука о ужем избору очекује се почетком марта, док се финализација поступка коначног избора пројеката за финансирање очекује почетком априла 2020. године.

За овај јавни позив обезбеђена су средства у износу од шест милиона евра у оквиру буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања“ (по основу Споразума о зајму између Републике Србије и Светске банке).