У самом врху нових open source решења


09.08.2019

Интернет ствари (Internet of Things – IoT) представља међуумрежавање физичких објеката са уграђеном електроником, софтверима, сензорима, и информационо-комункационих технологија, чиме је омогућено прикупљање података у реалном времену. Стручњаци предвиђају да ће 2020. године између 26 и 30 милијарди уређаја садржати IoT

Српски стартап Mainflux Labs бави се развојем IoT технологија и током свог рада схватио је да на тржишту, где се борба гиганата већ одвија, постоји потреба за централизованим решењем IoT у форми отвореног кода. Тако је настала Mainflux IIoT платформа отвореног кода. Потенцијал платформе препознао је Фонд за иновациону делатност и финансиран њен развој кроз Програм раног развоја. Mainflux Labs је искористио 78 хиљада евра за запошљавање пет програмера што им је омогућило да брже заврше развој интегрисаног Mainflux IIoT система.

Mainflux Labs систем је свеобухватан IoT систем који се састоји од интегрисане софтверско-хардеверске IoT Cloud и Edge Computing технологије и као такав може да одговори на захтеве најкомплекснијих IoT пројеката, решења и производа. Предности овог система су то што значајно смањује трошкове преноса података на cloud, омогућава да се подаци у потпуности изолују и складиште у оквиру постројења или компаније, редукује латенцију преноса и елиминише проблеме изазавани несигурном интернет конекцијом.

За годину и по дана, софверске компоненете Mainflux IIoT платформе отвореног кода преузете су више од 200.000 пута, а целокупан софтвер 208 пута са Github портала. Осим тога, Target један од највећих америчких малопродајних ланаца започео је имплементацију ове платформе на свом Smart Retail пројекту. Тренутно је платформа у функцији у 56 малопродајних објеката, а план је да се до краја године имплементира у преосталих 1.856 објеката. Mainflux Labs је склопио и уговор са америчком компанијом која производи опрему за експлоатацију нафте и гаса. Додатно, обе компаније, малопродајни ланац Target и компанија за производњу опреме за експлоатацију нафтеи гаса, објавиће и студије случаја о коришћењу Mainflux IIoT платформе, што је нарочито значајно за даљу продају и пласман технологије.    

Своју платформу до сада су представили на бројним светским конференцијама у Европи и Америци. Захваљујући архитектури и техничким карактеристикама Mainflux IIoT платформе, 2017. године добили су позив од Linux Fondacije да постану њихов члан и учествују на пројекту EdegX Foundry. Велики допринос на овом пројекту, отворио им је врата за чланство у LF Edge, нове кровне организације Linux Fondacije која има за циљ да успостави интероперабилан оквир за Edge Computing. Иначе, чланови LF Edge су: AT&T, Dell, HP, Ericsson, Huawei, Red Hat, Samsung, Intel и IBM.

Највише интересовања за њихов рад долази од стране компанија које се баве надзором и оптимизацијом потрошње енергије у објектима, пољопривредом и smart home система. Даљи развој планирају у том правцу.

Дванаeсторо професионалаца чине Mainflux Labs и врло су посвећени развоју IoT технологија. Препоручујемо стартапима које развијају иновативна решења и производе да учествују и такмиче се за средства Фонда. Осим добијања гранта, то је изврсна прилика за тестирање и проверу својих идеја, иновација и пословних модела од стране међународне Експертске комисије Фонда која евалуира пријављене пројекте, поручују из Mainflux Labs-a и додају да су за њих врло драгоцене и радионице које Фонд организовао.