Пријавите се за иновационе ваучере


18.03.2019

Желите да развијате свој производ? Потребна су вам испитивања у лабораторији? Фонд за иновациону делатност објавио је данас јавни позив за доделу иновационих ваучера који су намењени микро, малим и средњим предузећима да користе услуге академског сектора како би побољшали своје производе, процесе и услуге и тиме подигну ниво иновативности својих производа и постану конкурентнији на тржишту.

Заинтересована микро, мала и средња предузећа могу да конкуришу за иновационе ваучере вредности до 800.000 динара за добијање услуга од јавних научноистраживачких организација како би решила технички или технолошки проблем на који наилазе у свом пословању (примера ради, за развој новиx или побољшање постојећих производа, израду демонстрационог прототипа, различите видове испитивања). Једном подносиоцу пријаве могу бити одобрена највише два иновациона ваучера, у максималном износу од 1.200.000 динара. Одобрени иновациони ваучер се мора искористити у року од шест месеци.

Позив за достављање пријава отворен је све док опредељена средстава у износу од 60 милиона динара не буду утрошена. Ваучери ће се додељивати по редоследу пристиглих пријава, у року од седам дана од дана достављања пријаве од стране предузећа.

За инoвациони ваучер заинтересована предузећа се могу пријавити преко портала Фонда, а све детаље о програму и условима налазе се на интернет презентацији Фонда за иновациону делатност. Такође, за додатне информације тим Фонда стоји на рапослагању путем е-маил адресе: ivauceri@inovacionifond.rs.

Подсећамо, до сада Фонд за иновациону делатност доделио је 220 иновационих ваучера за 180 малих и средњих предузећа, у укупном износу од 140.147.171,00 динара.