Иновациони ваучери и програм Доказ концепта привремено обустављени


19.03.2020

У складу са тренутном ситуацијом изазваном пандемијом корона вируса и уведеног ванредног стања у Републици Србији, Фонд за иновациону делатност проглашава мораторијум на све активности у оквиру програма Доказ концепта и Иновационих ваучера.

Јавни позив за Доказ концепта који је тренутно у току се привремено зауставља. Одлука о наставку јавног позива биће донета кад се за то створе услови. Обавештење о наставку јавног позива биће истакнуто на интернет презентацији Фонда за иновациону делатност. 

Имајући у виду да научно-истраживачке организације раде у ограниченом капацитету, корисници са којима су потписани уговори за реализацију пројеката у оквиру програма Доказ концепта и Иновационих ваучера ће бити настављени кад се за то створе услови, о чему ће Фонд обавестити директно све кориснике финансирања.

Сва питања у вези са програмом Доказ концепта и Иновационих ваучера можете послати путем елкетронске пошете: poc@inovacionifond.rs и ivauceri@inovacionifond.rs.