Додељена бесповратна средства за пројекте истраживача


22.01.2020

Фонд за иновациону делатност одобрио је 57 милиона динара за реализацију 26 пројекта у оквиру програма Доказ концепта. У наредних годину дана истраживачи сa 14 различитих научноистраживачких организација бавиће се тестирањем идеја, хипотеза или претпоставки, како би доказали да су технички изводљиви и да су основа за развој производа за које постоји потреба на тржишту.

Појединачно по пројекту одобрена су бесповратна средства у максималном износу до 2.400.000 динара. Осим финансијске подршке, истраживачима је на располагању и менторска подршка како би што ефикасније креирали тржишно оријентисан производ, стратегију комерцијализације и пословни модел.

Листу одобрених пројеката можете видети на следећем линку.

На јавни позив, који је био отворен од 17. септембра до 18. новембра 2019. године, пријављено је 269 пројеката. Највећи број пријава је из области природних наука, прехрамбене и пољопривредне области, затим заштите животне средине и информационо-комуникационе технологије. Поднети пројекти оцењивани су од стране међународних рецензената према критеријумима који укључују снагу истраживачког тима, иновативност и изводљивост предложеног концепта, корисност и потенцијал за комерицјализацију производа који је предмет развоја и изводљивост плана имплементације.

Средства за реализацију првог јавног позива обезбеђена су из буџета Владе Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз „Пројекат унапређења конкурентности и запошљавања“ (споразум о зајму Републике Србије са Светском банком).

Нови јавни позив за Програм доказ концепта у плану је да се објави у фебруару ове године.