ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНИМ ПОЗИВОМ ОБЈАВЉЕНИМ 30. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ (ИПА 2018)

Молимо Вас обратите пажњу да је приручник Програма ажуриран у јануару 2022. године како би се додатно појаснила правила Програма у секцији 2.1. ПОДОБНОСТ ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ, по којима Подносилац Пријаве није подобан.

Сазнајте више