Затворен позив за доделу иновационих ваучера


10.01.2022

Јавни позив за доделу иновационих ваучера је затворен услед утрошка опредељених средстава. 

Фонд је доделио иновационе ваучере предузећима за коришћење услуга академског сектора за унапређење иновативности производа, процеса и услуга и подизање конкурентности на тржишту.

Средства за реализацију јавног позива обезбеђена из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете науке и технолошког развоја.