Затворен јавни позив


16.11.2022

У уторак, 15. новембра у 15 часова истекао је рок за подношење предлога иновативних пројеката у оквиру Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација.

На расписани јавни позив, који је покренут 15. септембра 2022. године поднето је 180 предлога иновативних пројеката.  За Програм раног развоја поднето је 133 предлога, од чега је 77 пројеката пријављено од стране неформалних тимова, док је за Програм суфинансирања иновација поднето 47 пријава.

Иновативни пројекти који испуњавају услове подобности биће упућени на међународну независну процену коју спроводе технички рецензенти и Eкспертска комисија. Након прве фазе процене, најквалитетнији пројекти добиће прилику да уживо презентују своје иновације пред Експертском комисијом, после чега се доноси коначна одлука о финансирању на основу квалитета пројеката и расположивих средстава опредељених за јавни позив.

Одлука о ужем избору очекује се крајем децембрa 2022. године, док се финализација поступка коначног избора пројеката за финансирање очекује крајем фебруара 2023. године.

Средства за реализацију трећег јавног позива укупне вредности од 3,2 милиона евра обезбеђена су из претприступних фондова Европске уније кроз пројекат ”Повећање капацитета и технолошке спремности малих и средњих предузећа”.