Затворен јавни позив за програме подршке иновацијама


15.09.2021

Јавни позив за подношење предлога иновативних пројеката предузећа за Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација и Програм сарадње науке и привреде је затворен данас, 15. септембра у 15 часова.

Тим Фонда за иновациону делатност ће у наредном периоду радити на провери испуњености формалних услова пристиглих пријава. Сви пројекти који испуне услове подобности биће упућени на међународну независну процену коју спроводе технички рецензенти и Eкспертска комисија.

Након прве фазе процене, најквалитетнији пројекти добиће прилику да уживо презентују своје иновације пред Експертском комисијом, после чега се доноси коначна одлука о финансирању на основу квалитета пројеката и расположивих средстава опредељених за јавни позив. Одлука о ужем избору очекује се крајем oктобра 2021. године, док се финализација поступка коначног избора пројеката за финансирање очекује крајем децембра 2021. године.

На расписани јавни позив, који је покренут 5. јула 2021. године поднето је 223 пријаве, од тога 150 пријава за Програм раног развоја од чега 86 пројеката је пријављено од стране неформалних тимова, 44 пријаве за Програм суфинансирања иновација и 29 пријава за Програм сарадње науке и привреде.

Средства за реализацију јавног позива укупне вредности од 9 милиона евра обезбеђена су из претприступних фондова Европске уније за 2021. годину. Наредни јавни позив у истом износу за програме финансирања очекује се крајем новембра 2021. године.