Успостављен интегрисани систем менаџмента у Фонду


01.09.2021

Са задовољством вас обавештавамо да је Фонд за иновациону делатност успоставио интегрисани систем менаџмента и да је сертификован за систем менаџмент квалитетом према захтевима стандарда ISO 9001:2015 и систем сузбијања мита према захтевима стандарда ISO 37001:2016.

Усвајање система менаџемента квалитетом и система сузбијања мита је стратешка одлука, донета у циљу побољшања квалитета, сигурности и ефикасности пословања Фонда за иновациону делатност. У поступку сертификације, Фонд је показао своју способност да конзистентно обезбеђује услуге које испуњавају захтеве корисника и заинтересовних страна, у складу са прописима, као и да константно повећава задовољство корисника ефективном применом и побољшањем система, а све у складу са политиком квалитета.