ПОДРШКА БИОТЕХНОЛОШКИМ СТАРТАПИМА


28.06.2023

Фонд за иновациону делатност покреће нови јавни позив за Програм Serbia Ventures - Biotech са циљем да подстакне финансирање биотехнолошких стартапа са високим потенцијалом за раст. Програм је дизајниран да привуче приватне инвеститоре, појединце и институције да кроз оснивање фонда предузетничког капитала улажу у развој стратап предузећа која послују у области биотехнологије.

Фонд ће инвестирати до 5 милиона евра у један фонд предузетничког капитала као ограничени партнер. Програм обезбеђује почетни улог у фонд предузетничког капитала и на тај  начин омогућава већу доступност финансијских средстава за развој биотехнолошких предузећа, како би постигли значајнији успех на тржишту.

Пријава је доступна путем Фондовог портала до 2. октобра 2023. године Критеријуми и документација за пријаву се налазе на инетрент страници Фонда.

Serbia Ventures – Biotech програм представља значајан корак у развоју иновационог сектора у Србији који ће омогућити раст и напредак биотехнолошких стартапа. Такође, ова инвестиција ће дати позитиван утицај на економски развој и унапредити научни и технолошки развој у области биотехнологије.

Средства за реализацију јавног позива oбезбеђена су из буџета Републике Србије, са раздела Министарства науке, технолошког развоја и иновација.