ОДОБРЕНО 3,5 МИЛИОНА ЕВРА ЗА НОВИХ 27 ИНОВАТИВНИХ ПРОЈЕКАТА


08.05.2023

Фонд за иновациону делатност објављује резултате на основу трећег јавног позива у оквиру пројекта Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности МСП (ИПА 2018), који реализује захваљујући средствима Европске уније.

Финансијски подстицај у вредности од 3,5 милиона евра бесповратних средстава за развој и пласирање нових иновативних производа, услуга или технологија одобрен је за још 27 иновативних пројеката српских предузећа. Експертска комисија Фонда је након евалуације 180 пристиглих пријава, одборио финансирање за 20 пројеката у оквиру Програма раног развоја и 7 пројеката у оквиру Програма суфинансирања иновација.

Трећим кругом је уједно завршена и прва фаза ЕУ Пројекта, која се односила на промоцију и реализацију три циклуса расподеле средстава. Наредна фаза се односи на праћење и мониторинг реализације одобрених иновативних пројеката предузећа.

ЕУ Пројектом укупне вредности од 20 милиона евра кроз програме подршке Фонда обезбеђено је финансирање за укупно 114 иновативних пројеката од којих се у наредном периоду очекују резулати успешне комерцијализације.

Као и у претходна два циклуса, у трећем јавном позиву доминирају иновације у области ИТ сектора (56%), а затим прехрамбене индустрије (15%), енергетске ефикасности и природних наука са по 11%. Највећи број пријава пристигло је од тимова и предузећа из Београда, Новог Сада, Ниша и Сомбора.

Наша иновативна предузећа прате корак светских трендова нудећи разноврстан спектар иновативних решења са високим потенцијалом за раст, који ће допринети свеукупном развоју српске економије засноване на знању и иновацијама и значајно утицати на унапређење квалитета живота.

Преглед одобрених иновативних пројеката за финансирање кроз Програм раног развоја

Преглед одобрених иновативних пројеката за финансирање кроз Програм суфинансирања иновација

 

Уговором о директном гранту - Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности МСП, који је потписан између Фонда за иновациону делатност и Министарства финансија (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније) обезбеђује средства за наставак спровођења Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде.

Укупна вредност Уговора о Директном гранту износи 20 милиона евра, од чега 15 милиона евра из Претприступних фондова Европске уније за 2018. годину (ИПА 2018) и 5 милиона евра из буџета Републике Србије, са раздела Министарства науке, технолошког развоја и иновација.

Износ опредељен за финансирање одобрених пројеката у оквиру Програма раног развојаПрограма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде, финансираних у оквиру овог Уговора о Директном гранту износи 18 милиона евра. Више о пројекту можете сазнати на: http://www.inovacionifond.rs/