ОБЈАВЉЕН НОВИ ПОЗИВ ЗА ПРОГРАМЕ ФОНДА


15.09.2022

У периоду од 15. септембра до 15. новембра 2022. године иновативним предузећима и тимовима на располагању је нови jaвни позив за доделу бесповратних средстава кроз програме финансирања Фонда за иновациону делтаност. Средства у висини од 3,2 милиона евра заједнички кроз ИПА пројекат ”Повећање капацитета и технолошке спремности малих и средњих предузећа” обезбеђују Република Србија и Европска унија.

Финансијски подстицај за трансфoрмацију иновативних идеја у одрживе пројекте Фонд у трећем циклусу пријављивања обезбеђује кроз Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација. Са јасно дефинисаним критеријумима, програми су намењени за развој нових производа, услуга или технологија који имају снажан иновативни потенцијал за којима постоји потреба на тржишту.

У зависности од програма, Фонд додељује од 80.000 до 300.000 евра по појединачном пројекту, а предузећа су за имплеменатцију пројекта у обавези да обезбеде и део средстава из других приватних извора. На тај начин, Фонд заједно са предузећима учествује у истраживањима и развоју иновативних решења, која последично имају позитиван утицај на националну привреду.

Пројектне пријаве из свих области науке и технологије и свих индустријских сектора подносе се путем портала, а неопходна докуменатција за пријаву и детаљне информације о јавном позиву налази се на интернет презентацији Фонда.

Са циљем да се свим заинтересованим апликантима представе услови и детаљи за подношење пријава пројеката, тим Фонда ће свакодневно пружати подршку, затим  једном недељно одржавати радионице под називом „Отворена врата“, а у сарадњи са локалним партнерима, као и свим организацијама које раде са малим и средњим предузећима и научноистраживачким институцијама организовати информативне сесија.

Позитивна искуства из низа претходних циклуса финансијске и консултативне подршке Фонда нашем иновативном сектору била су кључни фактор за континуирано улагање у портфолио Фонда кога чине одрживи и поуздани механизми подршке.

 

Уговором о директном гранту - Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности МСП, који је потписан потписан између Фонда за иновациону делатност и Министарства финансија (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније) обезбеђује средства за наставак спровођења Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде.

Укупна вредност Уговора о Директном гранту износи 20 милиона евра, од чега 15 милиона евра из Претприступних фондова Европске уније за 2018. годину (ИПА 2018) и 5 милиона евра из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Износ опредељен за финансирање одобрених пројеката у оквиру Програма раног развојаПрограма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде, финансираних у оквиру овог Уговора о Директном гранту износи 18 милиона евра. Више о пројекту можете сазнати на: http://www.inovacionifond.rs/