ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНИМ ПОЗИВОМ ОБЈАВЉЕНИМ 15. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ (ИПА 2018)


28.10.2022

                                                Јавни позив за Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација

Обавештавамо Вас да су за Програм раног развоја допуњени Приручник (у секцији 2.1 Подобност подносилаца пријаве за предузећа чији су пројекти у имплементацији у оквиру програма Паметни почетак подобни уколико је извештај о развоју прототипа одобрен од стране Фонда) и Смернице за процену пројеката (у секцији 1. Провера подобности и административне целовитости за све примљене пријаве).

Молимо вас да за пријаву користите допуњене верзије документације.

Сет неопходне документације налази се на страници Фонда: Документација - септембар 2022.