Катапулт позив је затворен!


17.10.2022

У 15 часова истекао је рок за подношење пријава за учешће у програму акцелерације Катапулт.

На расписани јавни позив, који је покренут 7. јула 2022. године поднето је више од 140 пријава.

Тим Фонда ће у наредном периоду радити на провери испуњености формалних услова пристиглих пријава. Предузећа која испуњавају услове подобности биће упућени на међународну независну процену коју спроводе технички рецензенти и Комисија за селекцију.

Након прве фазе процене, најквалитетнији тимови добиће прилику да се уживо представе пред Kомисијом за селекцију, после чега се доноси коначна одлука о финансирању на основу квалитета пријава.

Одлука о ужем избору очекује се до краја године, док се финализација поступка коначног избора предузећа за учешће у програму акцелерације очекује у фебруару 2023. године.