ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЕФЕКАТА ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 ОТВОРЕН ДО УТОРКА, 24. МАРТА ДО 13 ЧАСОВА


19.03.2020

С обзиром на околности и свакодневни развој ситуације изазване пандемијом корона вируса, Фонд за иновациону делатност ће због специфичности циљева позива и кратког периода за имплементацију, у уторак, 24. марта 2020. године у 13 часова затворити јавни позив за финансирање иновативних решења за сузбијање ефеката пандемије. Циљ овог јавног позива је брза и ефикасна подршка иновативним пројектима за решавање проблема у вези са здрављем и добробити становништва, који могу бити скалирани у кратком временском периоду и доступни за примену у сузбијању последица насталих пандемијом.

Имајући у виду ургентност јавног позива, као и велики број пријава које непрестано пристижу, Фонд улаже све напоре да се јавни позив што ефикасније спроведе. И поред уведеног посебног начина рада у свим институцијама, Фонд свакодневно пружа подршку свим заинтересованим подносиоцима пријава у жељи да подржи што већи број релевантних иновативних пројеката.

Сви заинтересовани подносиоци пријава и шира јавност ће благовремено бити обавештени о реализацији јавног позива путем интернет презентације, друштвених мрежа Фонда и електронске поште: covid19-stop@inovacionifond.rs

Захваљујемо се свима који су се у овом важном тренутку одазвали јавном позиву, понудили своја решења за сузбијање ефеката пандемије и показали спремност да брзо реагују у критичним ситуацијама.

Хвала свима на разумевању, желимо Вам добро здравље!

 

                                                                                                      ***

Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: Фонд) нуди финансијску подршку за иновативне пројекте намењене решавању проблема изазваним пандемијом Covid-19 (коронавирус). Могу се пријавити микро, мала и средња предузећа са већ развијеним прототиповима, производима, услугама и технологијама који могу бити скалирани у кратком временском периоду и постати доступни за примену у сузбијању последица насталих пандемијом.

КВАЛИФИКОВАНИ ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВЕ

Микро, мала и средња привредна друштва регистрована у Србији, у складу са важећим Законом о привредним друштвима и важећим Законом о рачуноводству.

Пријаву за јавни позив можете преузети овде.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ МОГУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ

Иновативни пројекти који нуде решења за недостатке и проблеме у вези са здрављем и добробити становништва, а који су изазвани пандемијом коронавируса и ванредном ситуацијом. Поред решења из области јавног здравља, Фонд ће разматрати и решења из области комуникације, детекције и заштите, социјалних медија, ланаца снабдевања, финансија и слично, а који се баве решењем описаног проблема.

Пројекти финансирани у овом јавном позиву могу трајати до 30 дана. У случају специфичних дешавања, Фонд може одобрити продужење спровођења пројектних активности без одобрења додатних средстава.

Наглашавамо да развој лекова и вакцина не спада у подобну категорију за овај јавни позив.

ИЗНОС ФИНАНСИРАЊА

Максимални износ финансирања у оквиру овог јавног позива је 6 милиона динара по појединачном пројекту, с тим што суфинансирање од стране Фонда не може покрити више од 85% укупних трошкова пројекта. Обавезних 15% суфинансирања од стране подносиоца пријаве мора бити обезбеђено из приватних извора (сопствена средства, зајмови, инвестиције и слично).

Правила државне помоћи се примењују на средства која корисник бесповратних средстава добија од Фонда кроз овај јавни позив у складу са Правилником Фонда о правилима за доделу државне помоћи.

Финансирање одобрено од стране Фонда је засновано на специфичним потребама сваког појединачног пројекта, онако како су приказане од стране подносиоца пријаве кроз пријаву. Међутим, пре одобрења финансирања иновативног пројекта, независна Експертска комисија Фонда задржава право да измени или да прилагоди предложени буџет у складу са правилима и захтевима позива.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Све пријаве морају бити поднете у формату који је обезбеђен од стране Фонда. Јавни позив је континуирано отворен и пријаве ће бити процењене по њиховом пријему. Фонд напомиње да ће апликације које буду раније поднете имати предност приликом процене пријава.

Пријаве се подносе путем е-маила на адресу: covid19-stop@inovacionifond.rs

ПРОЦЕНА ПРИЈАВА

Коначну одлуку о финансирању доноси независна Експертска комисија Фонда.

Све пријаве ће бити процењене на основу следећих критеријума:

  • Релевантност предложеног решења за проблем дефинисан у пријави;
  • Применљивост и ефекти предложеног решења у кратком временском периоду;
  • Методологија имплементације пројекта;
  • Способност предузећа да успешно реализује пројекат и у кратком временском периоду производ или услугу приведе примени (капацитет предузећа и партнерских мрежа)

Уколико буде потребно, независна Експертска комисија може упутити захтев подносиоцу пријаве за додатне информације у вези са предложеним решењем.

Пријаве се процењују хронолошким редоследом по пристизању.

ДОЗВОЉЕНИ ТРОШКОВИ

  • Трошкови људских ресурса (могу укључити све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
  • Опрема и материјали;
  • Екстерне услуге и подизвођачи;
  • Трошкови заштите интелектуалне својине и сертификације, уколико је применљиво.

Плаћање ПДВ-а није дозвољен трошак.

СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

Након потписивања Уговора о финансирању, корисник бесповратних средстава и Фонд ће уплатити свој део суфинасирања на посебан банковни рачун који ће корисник отворити за потребе пројекта уколико се одобри финансирање.

Корисник бесповратних средстава је у обавези да поднесе финансијски и наративни извештај заједно са неопходном пратећом документацијом у року од три недеље након завршетка пројекта.

Фонд ће спровести надзор достављене документације и финални интервју или надзорну посету, уколико је применљиво.