Истекао рок за пријаву иновативних пројеката предузећа


29.04.2021

Јавни позив за подношење предлога иновативних пројеката предузећа за Програм раног развоја и Програм сарадње науке и привреде је затворен данас, 29. априла у 15 часова.

Тим Фонда за иновациону делатност ће у наредном периоду радити на провери испуњености формалних услова пристиглих пријава. Сви пројекти који испуне услове подобности биће упућени на међународну независну процену коју спроводе технички рецензенти и петочлана Eкспертска комисија.

Након прве фазе процене, најквалитетнији пројекти добиће прилику да уживо презентују своје иновације пред Експертском комисијом, после чега се доноси коначна одлука о финансирању на основу квалитета пројеката и расположивих средстава опредељених за јавни позив. Одлука о ужем избору очекује се крајем јуна, док се финализација поступка коначног избора пројеката за финансирање очекује се почетком августа 2021. године.

На расписани јавни позив, који је покренут 22. фебруара 2021. године, поднето је 288 пријава, од тога 226 пријава за Програм раног развоја и 62 пријаве за Програм сарадње науке и привреде.

Средства за реализацију јавног позива у укупном износу од шест милиона евра обезбеђена су из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2021. годину.