ИСТЕКАО РОК ЗА ПРИЈАВУ


15.03.2022

Јавни позив за подношење предлога иновативних пројеката, покренут 30. новембра 2021. године затворен је данас, 15. марта 2022. године у 15 часова. Тим Фонда за иновациону делатност ће у наредном периоду радити на провери испуњености формалних услова пристиглих пријава.

Пројекти који испуњавају услове подобности биће упућени на међународну независну процену коју спроводе технички рецензенти и Eкспертска комисија. Након прве фазе процене, најквалитетнији пројекти добиће прилику да уживо презентују своје иновације пред Експертском комисијом, после чега се доноси коначна одлука о финансирању на основу квалитета пројеката и расположивих средстава опредељених за јавни позив.

Одлука о ужем избору иновативних пројеката очекује се средином маја 2022. године, док се финализација поступка коначног избора пројеката за финансирање очекује крајем јуна 2022. године.

На расписани јавни позив поднето је 248 пријавa, од тога 159 пријава за Програм раног развоја од чега 101 пројекат је пријављен од стране неформалних тимова, 49 пријаве за Програм суфинансирања иновација и 40 пријава за Програм сарадње науке и привреде.

Средства за реализацију другог јавног позива укупне вредности од 9 милиона евра, обезбеђена су захваљујући су удруженим средствима Републике Србије и Европске уније кроз претприступне фондове ЕУ.