GovTech: Иновације у служби јавног сектора Србије


21.09.2023

На иницијативу Кабинета председнице Владе Републике Србије и Министарства науке, технолошког развоја и иновација, Фонд за иновациону делатност је у циљу модернизације јавног сектора и унапређења квалитета живота грађана Србије креирао GovTech, нови програм подршке.

Програм GovTech има за циљ да обезбеди платформу за сарадњу између јавног сектора и иновативних субјеката, као и да подстакне коришћење нових технологија у решавању сложених изазова са којима се наш јавни сектор свакодневно сусреће.

Фонд за иновациону делатност позива све субјекте јавног сектора да идентификују и пријаве изазове у оквиру GovTech програма за проналажење иновативног решења које ће пружити адекватну услугу и понудити најбоље производе и решења у корист свих грађана Србије. GovTech ће омогућити субјектима јавног сектора да у сарадњи са иновативним предузећима и научно-истраживачким институцијама подигну квалитет јавних услуга и убрзају дигиталну трансформацију јавног сектора.

Пријава за прву фазу GovTech програм је доступна до 15. новембра 2023. године у 14 часова, слањем попуњеног Пријавног образца који се налази на интернет презентацији Фонда, путем електронске поште на адресу: govtech@inovacionifond.rs

За реализацију GovTech програма обезбеђено је 150.000.000 динара из буџета Републике Србије. Средства су намењена за финансирање решавања изазова која буду изабрана у првој фази програма.