Dokaz koncepta

Dokaz koncepta namenjen je istraživačima kojima je potrebna podrška da dokažu da će iz njihovog istraživanja nastati novi proizvod za kojim postoji potreba na tržištu.

Dokaz koncepta

Program dokaz koncepta namenjen je istraživačima koji smatraju da njihova istraživanja imaju komercijalni potencijal za kojim postoji potreba na tržištu. Program konkretno nudi finansijsku i poslovnu podršku za testiranje ideja, hipoteza ili pretpostavki, koje bi, ako se pokažu tehnički izvodljivim, predstavljale osnovu za buduće komercijalne proizvode. 

Visina iznosa finansiranja: Do 2.400.000 dinara, uključujući porez na dodatu vrednost. Odobrena sredstva pokrivaju 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Uslovi za konkurisanje: Cve naučnoistraživačke organizacije u javnom sektoru u Srbiji, kao i sve druge institucije i organizacije u Srbiji koje su akreditovane za naučnoistraživačku delatnost (uključujući privatne), kao što su: univerziteti, fakulteti, istraživački instituti i druge naučnoistraživačke organizacije u Srbiji.

Oblast: Projekti iz svih oblasti nauke i tehnologije, uključujući društveno-humanističke nauke i umetnost.

Dokumentacija koja se podnosi prilikom finansiranja

  • Prijava (kratak opis projekta, opis aktivnosti sa jasnim obrazloženjem hipoteze/tehničkog koncepta, plan realizacije projekta, koji uključuje očekivane rezultate, izjavu podnosioca zahteva potpisanu od strane institucije)
  • Budžet
  • Biografije članova tima.

Formulare možete preuzeti na strani Dokumentacija.

Vreme realizacije projekta: do 12 meseci.

Uslovi programa: Detaljno u Javnom pozivu i Uputstvu.

Način prijave: Prijave se podnose preko internet portala Fonda i na engleskom jeziku.

Javni poziv: Zatvoren

Kontakt: PoC@inovacionifond.rs

Sredstva za finansiranje Dokaza koncepta obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanje (na osnovu sporazuma o zajmu sa Svetskom bankom).