Стварање свеобухватног система за истраживање и развој

                                   

Програм сарадње науке и привреде осмишљен је уз техничку помоћ Светске банке у оквиру друге компоненте „Пројекта подршке истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији“, који je финансиран из Претприступних фондова Европске уније за 2013. годину. Реализација Програма је финансирана по основу Уговора о Директном гранту – „Стварање свеобухватног система за истраживање и развој“ који је потписан 5. фебруара 2016. између Фонда за иновациону делатност и Министарства финансија (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније). Кроз овај уговор, обезбеђена су средства у укупном износу од 3,4 милиона евра, од чега 2,4 милиона евра из Европске уније и један милион евра из буџета Републике Србије, преко раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

На основу јавног позива за достављање пријава за Програм сарадње науке и привреде расписаног 21. јуна 2016. године и затвореног 23. септембра 2016. године, одобрено је 3 милиона евра бесповратних средстава за финансирање 14 иновативних пројеката. Имплементација свих пројеката почела је у првом кварталу 2017. године и завршена је закључно са 28. фебруаром 2019.

Временски период реализације Уговора о Директном гранту - Стварање свеобухватног система за истраживање и развој је фебруар 2016. године – март 2019. године. 

                                           

 

Овде можете преузети: