Пројекат подршке иновацијама у Србији

                       
 

Успешно завршен Пројекат подршке иновацијама у Србији финансиран је са 8,4 милиона евра из претприступних фондова Европске уније за Србију (ИПА 2011). Пројекат је спроводио Фонд за иновациону делатност у сарадњи са Светском банком у периоду од 2011. до 2016. године.

Циљеви Пројекта били су подстицање иновативног предузетништва, стварање и унапређење елемената иновационог система у Србији кључних за побољшање конкурентности приватног сектора и потенцијала за дугорочни економски раст Србије, јачање свести друштва о значају технолошког развоја и иновација за привреду, и изградња капацитета Фонда за иновациону делатност да подстиче иновације у предузећима.

У оквиру Пројекта, Фонд је развио и спроводио два финансијска инструмента – Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација –  за подстицање истраживања и развоја у малим приватним предузећима. Такође, Пројекат је обезбедио финансијску подршку одабраним научно-истраживачким институтима. Ову компоненту спроводила је Светска банка.

Фонд за иновациону делатност је, у оквиру овог пројекта, успешно подржао 48 предузећа фокусираних на развој технологије, од чега 38 младих компанија (стартапа) у периоду од 2012. до 2015. обезбедивши финансирање за 52 иновативна пројекта. Одржана су четири јавна позива и укупно 6 милиона евра додељено је за финансирање 41 пројекта у оквиру Програма раног развоја (око 3 милиона евра), односно 11 пројеката у оквиру Програма суфинансирања иновација (око 3 милиона евра).
 

                                         

 

Пројекат је дао замајац бројним иницијативама које ће наставити да подржавају активности истраживачког сектора усмерене ка реформама, укључујући и Пројекат подршке истраживању, иновацијама и трансферу технологије (финансиран средствима Европске уније из ИПА 2013) и Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања са Светском банком.