OБАВЕШТЕЊЕ

Обратите пажњу да је приручник за Програм суфинансирања иновација верзија 9.1 ажуриран у јануару 2022. године како би се додатно појаснила правила Програма у секцији 2.1. ПОДОБНОСТ ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ, по којима Подносилац Пријаве није подобан. Ова верзија приручника замењује претходну.

 • Приручник за Програм суфинансирања иновација, 9.1 ажуриран јануара 2022
 • Matching Grants - Business Plan, July 2021
 • Буџет пројекта за Програм суфинансирања иновација, 9.1 ажуриран јануара 2022
 • Презентација пројекта за Програм суфинансирања иновација, новембар 2021
 • Matching Grants - Financial Forecast, November 2021
 • Смернице за процену пројеката, 9.1 ажуриране јануара 2022
 • Matching Grants - Applicant Guidelines for Environmental Screening Questionnaire, November 2021
 • Matching Grants - Application Content Checklist, November 2021
 • Matching Grants - Environmental Screening Questionnaire, November 2021
 • Matching Grants - Environmental Management Plan, November 2021
 • Environmental and social management framework, November 2021
 • Приручник за извештавање и праћење ројалти плаћања