ОТВОРЕН ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ИНОВАЦИНИХ ВАУЧЕРА


29.09.2020

Фонд за иновациону делатност расписао је нови јавни позив за доделу иновационих ваучера, који су намењени микро, малим и средњим предузећима да користе услуге академског сектора како би побољшали своје производе, процесе и услуге и тиме подигли ниво иновативности својих производа и постали конкурентнији на тржишту.

Иновационим ваучером се финансира до 60% укупних трошкова услуга, максимално до 800.000 динара, које пружа научноистраживачка организација за развој новиx или побољшање постојећих производа, израду демонстрационог прототипа или различите видове испитивања. Једном подносиоцу пријаве могу бити одобрена највише два иновациона ваучера, у максималном износу од 1.200.000 динара. Одобрени иновациони ваучер се мора искористити у року од шест месеци.

Јавни позив је отворен све до утрошка опредељених средстава, а пријаве се подносе преко портала Фонда. Иновациони ваучери ће се додељивати по редоследу пристиглих пријава, у року од седам дана од дана достављања пријаве од стране предузећа.

Финансирање кроз Програм иновационих ваучера је усклађено са Стратегијом паметне специјализације.

За овај јавни позив обезбеђена су средства у износу од 60 милиона динара у оквиру буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања“ (по основу Споразума о зајму између Републике Србије и Светске банке).