GovTech: Пријави иновативно решење за унапређење јавног сектора Србије


14.12.2023

Након успешно реализованог првог корака ка модернизацији јавног сектора и повећању квалитета живота грађана Србије, Фонд за иновациону делатност уз подршку Кабинета председнице Владе и Министарства науке, технолошког развоја и иновација, расписује јавни позив за проналажење конкретних иновативних решења за 24 одабрана изазова јавног сектора.

Намењен иновативним субјектима, јавни позив Фонда за друфу фазу програма GovTech, има за циљ да кроз партнерство јавног сектора са једне стране и приватног и научноистраживачког сектора са друге стране, коришћењем дисруптивних технологија у пружању јавних услуга, омогући дигиталну трансформацију јавног сектора у корист наших грађана.

За развој нових или унапређење постојећих производа и услуга, који могу решити изабране проблеме јавног сектора, Фонд додељује од 60.000 до 120.000 евра по појединачном пројекту.

Наш јавни сектор је у првој фази програма показао изузетну спремност за дигиталну трансформацију пријављивањем чак 54 изазова, са којима се свакодневно сусреће у свом пословању.

Предузећа и научноистраживачке институције могу послати предлоге иновативних решења за одабране изазове до 19. фебруара 2024. године у 12 часова.

Укупна средства за реализацију GovTech програма од 150.000.000 динара обезбеђена су из буџета Републике Србије, са раздела Министарства науке, технолошког развоја и иновација.

Преглед одабраних изазова из прве фазе програма GovTech.