SMART WATERING: Digitalizacija poljoprivrede za veće prinose


28.08.2023

Efikasno digitalno rešenje za kontrolu navodnjavanja i prihrane

Iako su digitalna rešenja u poljoprivrednoj proizvodnji u Srbiji i dalje više izuzetak nego pravilo, u poslednjih nekoliko godina primećuje se sve veća digitalna pismenost među poljoprivrednim proizvođačima i razvoj domaćih softverskih aplikacija koje imaju potencijal da brzo promene sliku proizvodnje voća i drugih poljoprivrednih kultura.

Aplikacija za kontrolu navodnjavanja i prihrane

Lazar Jovanović, suosnivač kompanije SMART WATERING SOLUTION, pre nekoliko godina je sam zasadio lešnike na imanju udaljenom stotinama kilometara od Novog Sada, gde živi. Da bi olakšao svoj posao, odlučio je da razvije aplikaciju koja će mu omogućiti uštedu vremena. Međutim, pravi razvoj aplikacije počeo je tek kada se susreo sa drugim iskusnim poljoprivrednim proizvođačima koji su brzo prepoznali potencijal digitalnog rešenja i ukazali na to šta im zapravo treba da bi povećali prinos i ostvarili uštede.

Sredstvima Evrospke unije kroz Program ranog razvoja Fonda za inovacionu delatnost, digitalno rešenje Lazarovog preduzeća za kontrolu navodnjavanja i prihrane brzo je našlo svoj put do korisnika i dokazalo svoju efikasnost.

Jedan od prvih korisnika je Aleksandar Milić iz Mladenovca, koji već 15 godina uspešno proizvodi borovnice. "Odmah sam razumeo benefite i već nakon samo godinu dana korišćenja aplikacije za navodnjavanje i prihranu ostvario sam povećanje prihoda od čak 30%", kaže Milić. Kao pionir u proizvodnji borovnica u saksijama, smatra da je doprinos aplikacije nemerljiv jer, putem senzora raspoređenih u plasteniku, prati stanje biljaka i korena, vlažnost, elektroprovodljivost, kiselost supstrata i dozira đubrivo. Podaci se ažuriraju na svakih 15 sekundi, omogućavajući mu potpunu kontrolu nad proizvodnjom čak i kada nije fizički prisutan u plasteniku.

Inovator Lazar Jovanović kaže da se podrška Fonda desila u ključnom momentu – ”Zahvaljujući Fondu, angažovali smo naučnike iz Biosense instituta i stručnjake iz Delta Agrara, koji pomažu da razvijemo specijalizovane algoritme koji će korisnicima davati preporuke za navodnjavanje. Nadamo se da će se saradnja sa Fondom nastaviti, jer imamo nove ideje za razvoj aplikacije”.

Globalni trend digitalizacije poljoprivrede donosi brojne prednosti

Digitalizacija poljoprivrede u Srbiji je još u razvoju, ali poslednjih godina primećuje se sve veći broj inicijativa i projekata koji promovišu upotrebu digitalnih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji.

Fond za inovacionu delatnost beleži sve veći broj aplikanata koji traže finansijsku i stručnu podršku kako bi razvijali digitalna rešenja koja odgovaraju potrebama savremenih poljoprivrednih proizvođača i direktno utiču na poboljšanje prinosa, štednju resursa i povećanje profita.

U svetu, poljoprivrednici sve više prepoznaju značaj digitalnih alata i tehnologija u optimizaciji proizvodnje. Korišćenje senzora, bežičnih mreža, pametnih sistema za navodnjavanje i softverskih aplikacija omogućava poljoprivrednicima da prate i upravljaju različitim aspektima proizvodnje, uključujući vlažnost zemljišta, kvalitet vode, klimatske uslove i upotrebu resursa. Ovo im pruža bolji uvid u stanje useva i životinja, omogućava precizno doziranje đubriva i pesticida, smanjuje gubitke i optimizuje upotrebu vode.

Digitalizacija poljoprivrede ima potencijal da transformiše industriju i doprinese održivijoj i efikasnijoj proizvodnji hrane širom sveta.

 

                  

 

Ugovorom o direktnom grantu - Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP, koji je potpisan između Fonda za inovacionu delatnost i Ministarstva finansija (Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije) obezbeđuje sredstva za nastavak sprovođenja Programa ranog razvoja,  Programa sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede.

Ukupna vrednost Ugovora o Direktnom grantu iznosi 20 miliona evra, od čega 15 miliona evra iz Pretpristupnih fondova Evropske unije za 2018. godinu (IPA 2018) i 5 miliona evra iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Iznos opredeljen za finansiranje odobrenih projekata u okviru Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede, finansiranih u okviru ovog Ugovora o Direktnom grantu iznosi 18 miliona evra.

Više o projektu možete saznati na: http://www.inovacionifond.rs/