GovTech: Inovacije u službi javnog sektora Srbije


21.09.2023

Na inicijativu Kabineta predsednice Vlade Republike Srbije i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Fond za inovacionu delatnost je u cilju modernizacije javnog sektora i unapređenja kvaliteta života građana Srbije kreirao GovTech, novi program podrške.

Program GovTech ima za cilj da obezbedi platformu za saradnju između javnog sektora i inovativnih subjekata, kao i da podstakne korišćenje novih tehnologija u rešavanju složenih izazova sa kojima se naš javni sektor svakodnevno susreće.

Fond za inovacionu delatnost poziva sve subjekte javnog sektora da identifikuju i prijave izazove u okviru GovTech programa za pronalaženje inovativnog rešenja koje će pružiti adekvatnu uslugu i ponuditi najbolje proizvode i rešenja u korist svih građana Srbije. GovTech će omogućiti subjektima javnog sektora da u saradnji sa inovativnim preduzećima i naučno-istraživačkim institucijama podignu kvalitet javnih usluga i ubrzaju digitalnu transformaciju javnog sektora.

Prijava za prvu fazu GovTech program je dostupna do 15. novembra 2023. godine u 14 časova, slanjem popunjenog Prijavnog obrazca koji se nalazi na internet prezentaciji Fonda, putem elektronske pošte na adresu: govtech@inovacionifond.rs

Za realizaciju GovTech programa obezbeđeno je 150.000.000 dinara iz budžeta Republike Srbije. Sredstva su namenjena za finansiranje rešavanja izazova koja budu izabrana u prvoj fazi programa.