Budućnost poljoprivrede: AgAR univerzalna robotska platforma


05.06.2024

Transformacija poljoprivrede zahvaljujući tehnološkim inovacijama

Poljoprivredu u Srbiji ove godine očekuje velika promena jer je univerzalni autonomni poljoprivredni robot AgAR, koji je razvila kompanija Coming, spreman za tržište. U doba kada svaka sekunda ima veliku vrednost, AgAR predstavlja značajnu promenu u načinu na koji se proizvodi hrana. Opremljen naprednim tehnologijama kao što su veštačka inteligencija, mašinsko učenje i visoko precizni senzori, ovaj robot omogućava precizniju, efikasniju i održiviju proizvodnju hrane. Od zamene ljudske radne snage u obradi zemljišta do obavljanja različitih poljoprivrednih aktivnosti poput sadnje, navodnjavanja, prskanja, orezivanja, uništavanja korova i berbe, AgAR će omogućiti da se poveća produktivnost, smanje troškovi proizvodnje i olakša fizički napor poljoprivrednika.

Preciznost robota je najveći izazov

Razmišljajući o optimizaciji poljoprivredne proizvodnje, stručnjaci iz kompanije Coming odmakli su se od razvoja specifičnog poljoprivrednog robota koji pomaže u obradi jedne poljoprivredne kulture. Umesto toga, osmislili su univerzalni robot koji omogućava ostvarivanje većih prinosa uz manje resursa. „Inspiraciju pronalazimo u ideji oko koje smo se zajedno okupili i kao tim guramo zajedno ka njenoj realizaciji“, kaže Višnja Crnogorac, pravni savetnik u kompaniji Coming.

Osnovna ideja kompanije Coming bila je da razviju robot, koji bi omogućio da se iskoriste svi postojeći potencijali poljoprivrednog gazdinstva, uključujući standardne nastavke koji se već koriste na traktorima. U saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Nišu, razvili su i testirali robot koji bi trebalo da postane novi standard u poljoprivredi.

”Osnovna namena AgAR-a je precizna poljoprivreda, ali pored toga, može da koristi sve tradicionalne priključke kategorije 1, koji su već namenjeni traktorima na tržištu”, kaže Nikola Velčev, vodeći inženjer razvoja softvera u kompaniji Coming.

On dalje ističe da se robot kreće brzinom oko 6km/sat i da je preciznost rada robota najvažnija: ”Nama svaka milisekunda znači, jer ako robot kasni sto milisekundi, to je već dvadesetak centimetara i on može da skrene sa putanje i ošteti poljoprivredne kulture”.

Pored brzine, preciznosti i mogućnosti pripajanja standardnih poljoprivrednih priključaka za traktore, ovaj tim stručnjaka je mislio i na najvažniji resurs – vreme. Kao električno autonomno vozilo, koje se kreće po unapred definisanoj putanji, uz redovnu zamenu baterija AgAR može da radi u tri smene, što smanjuje operativne troškove.

Do komercijalizacije uz pomoć Fonda za inovacionu delatnost

”Razvoj robotike je jako skup. Sredstva koja je naša kompanija izdvojila ne bi bila dovoljna da stignemo do komercijalizacije, priseća se Velčev prepreka do razvoja univerzalnog robota. I za projekat “RoboShepard” - mobilni i elektronski sistem za čuvanje i gajenje krda, koji pokretnom ogradom povećava efikasnost ispaše usmeravanjem životinja na najbolja mesta za ispašu, Coming je koristio sredstva iz Programa saradnje nauke i privrede.

Nastavili su saradnju sa Fondom, aplicirajući za Program sufinansiranja inovacija i uspeli da razviju i testiraju AgAR uz pomoć sredstava Evropske unije, koji ovih dana stiže na tržište. „Izuzetno smo zahvalni Fondu i Evropskoj uniji na pomoći i podršci i nadamo se nastavku naše uspešne priče“, zaključuje Višnja Crnogorac.

 

                     

 

Ugovorom o direktnom grantu - Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP, koji je potpisan između Fonda za inovacionu delatnost i Ministarstva finansija (Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije) obezbeđuje sredstva za nastavak sprovođenja Programa ranog razvoja,  Programa sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede.

Ukupna vrednost Ugovora o Direktnom grantu iznosi 20 miliona evra, od čega 15 miliona evra iz Pretpristupnih fondova Evropske unije za 2018. godinu (IPA 2018) i 5 miliona evra iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. 

Iznos opredeljen za finansiranje odobrenih projekata u okviru Programa ranog razvojaPrograma sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede, finansiranih u okviru ovog Ugovora o Direktnom grantu iznosi 18 miliona evra. Više o projektu možete saznati na: http://www.inovacionifond.rs/