VIBE

Пројекат Иницијатива финансирања ризичним капиталом на Балкану (VIBE – Venture Initiative for the Balkan Europe) реализован је у периоду од јануара 2013. до децембра 2014. године. 

Циљ пројекта био је подстицање и стварање пословног окружења за развој иновативног предузетништва, као и приступа изворима финансирања за мала и средња предузећа, спровођење обуке за нове предузетнике, развијање ефикасне мреже нових предузећа и инвеститора. Такође, током трајања пројекта организовани су и инвестициони форуми, попут Balkana Venture Foruma у Софији и Тирани, како би се предузећа представила инвеститорима.

Пројекат је одобрен у оквиру Четвртог позива за Транснационални програм за Југоисточну Европу, а укупна вредност пројекта је око 1,7 милиона евра од чега 85 одсто финансира Европска унија из Инструмента за претприступну помоћ ИПА. 

Фонд је учествовао као равноправан партнер на Пројекту заједно са 20 партнера из 12 земаља од чега је шест земаља чланица Европске Уније.

Више информација на: https://www.vibeproject.eu