Развој нових производа и услуга од стране МСП кроз комерцијализацију истраживања

                               

Уговор о Директном гранту - Развој нових производа и услуга од стране МСП кроз комерцијализацију истраживања који је потписан између Фонда за иновациону делатност и Министарства финансија (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније) обезбеђује средства за наставак спровођења Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација.

Укупна вредност Уговора о Директном гранту износи 4,5 милиона евра, од чега се 2,5 милиона евра финансира из Претприступних фондова Европске Уније за 2014. годину, док је 2 милиона евра обезбеђено из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Износ опредељен за финансирање одобрених пројеката у оквиру Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација, финансираних у оквиру овог Уговора о Директном гранту износи 4,1 милион евра.

                                                                                        ***

Закључно са 30. новембром 2021. године Фонд за иновациону делатност завршио је имплементацију Пројекта.

Током имплементације Пројекта спроведен је један јавни позив за Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација у периоду од 28. марта до 1. јула 2019. године. На расписани јавни позив поднето је 213 пријава, од чега 141 за Програм раног развоја и 72 за Програм суфинансирања иновација. Средства у износу од 4,07 милиона евра су одобрена за финансирање 33 иновативна пројекта предузећа. У оквиру Програма раног развоја, који је намењен предузећима у раној фази развоја, бесповратна средства су одобрена за 23 иновативна пројекта у укупном износу 1,74 милиона евра, док су у оквиру Програма суфинансирања иновација средства у износу од 2,33 милиона евра одобрена за 10 пројеката.

Кроз ова два програма, подржана предузећа развила су 56 нових производа/услуга високе додате вредности и поднето је 15 патентних пријава. У овом тренутку на тржишту присутно је 27 нових производа/услуга који су генерисали 895 хиљада евра.  Остварени резултати су се десили током или одмах након реaлизације пројеката подржаних предузећа.

УКУПНИ РЕЗУЛТАТИ

  • подржано 33 иновативна пројекта предузећа
  • 30 предузећа развило је 56 нових производа/услуга
  • 27 производа/услуга је присутно на тржишту
  • 895 хиљада евра остварени приход
  • новооснованих предузећа остварило је приход од комерцијализације развијених производа/услуга већи од 50.000 евра
  • новооснована предузећа остварило је приход од комерцијализације развијених производа/услуга већи од 100.000 евра
  • 11 предузећа обезбедило је додатне инвестиције
  • 15 патентних пријава
  • 4,07 милиона евра од стране Фонда
  • 2,18 милиона евра од стране предузећа

Публикација пројекта