Затворен позив за доделу иновационих ваучера


10.01.2022

Јавни позив за доделу иновационих ваучера је затворен услед утрошка опредељених средстава. 

Фонд је доделио укупно 135 иновационих ваучера за 113 предузећа, која ће користити услуге академског сектора за подизање иновативности својих производа, процеса и услуга и тако постати конкурентнија на тржишту.

За пружање услуга ангажоване су 34 научно-истраживачке организације, а најзаступљенији пружалац услуге је Машински факултет Универзитета у Београду. У оквиру овог циклуса пријављивања, предузећима су највише биле потребне услуге из области машинства и машинског инжењерства за развој новиx или побољшање постојећих производа/процеса/услуга.

Средства за реализацију јавног позива у износу од 83 милиона динара обезбеђена из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете науке и технолошког развоја.

Листа одобрених иновационих ваучера.