GovTech: ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА СРБИЈЕ


05.06.2024

У значајном кораку ка модернизацији јавног сектора, Фонд за иновациону делатност ће у оквиру GovTech програма финансирати 20 иновативних решења која ће унапредити ефикасност и квалитет услуга јавног сектора Србије. Спроведен уз подршку Кабинета председника Владе и Министарства науке, технолошког развоја и иновација, програм је усмерен ка модернизацији јавних услуга кроз примену дисруптивних технологија.

Укупно 47 предложених решења од стране иновативних субјеката разматрано је након јавног позива, а изабраних 20 ће добити финансијску подршку од 60.000 до 120.000 евра по пројекту. Ова средства ће омогућити развој нових и унапређење постојећих производа и услуга који имају потенцијал да реше 20 изазова са којима се суочава јавни сектор.

Наш иновативни сектор је одговорио са решењима која обухватају широк спектар технолошких иновација са потенцијалом да потпуно изврше дигиталиацију јавних услуга. Подсећамо да је прва фаза програма показала висок ниво спремности јавног сектора за дигиталну трансформацију, са чак 54 пријављених изазова.

У другој фази, приватна предузећа и научно-истраживачке организације ће кроз своја решења радити на унапређењу различитих аспеката јавних услуга. Ови пројекти, подржани средствима Фонда, укључују напредна решења у области здравства, образовања, пољопривреде, водопривреде, комуналних делатности и управљања ресурсима. Посебан акценат биће стављен на дигитализацију и примену вештачке интелигенције, као и на унапређење примене и разумевања српског језика. Примери подржаних пројеката укључују платформу за предикцију и превенцију поплава VodostAI, систем за оптимизацију наводњавања irrigNET, и дигитализацију писаног културног наслеђа путем LibrAIfy решења.

Овај програм је важан корак ка стварању модерног, ефикасног и транспарентног јавног сектора. Верујемо да ће овај програм донети значајне промене и побољшања у квалитету живота грађана Србије.

Средства за реализацију GovTech програма обезбеђена су из буџета Републике Србије, са раздела Министарства науке, технолошког развоја и иновација у укупном износу од 150.000.000 динара.

 

Преглед подржаних иновативних решења

 

Изазов: Вештачком интелигенцијом асистирано препознавање диспластичних лезија слузнице дебелог црева код оболелих од корнове болести и улцерозног колитиса

Подносилац изазова: Клиничко болнички центар "Др Драгиша Мишовић - Дедиње"

Решење: CrohnoScope Navigator

Подносилац решења: Vinaver Medical

Место: Нови Сад

Индустрија: Вештачка интелигенција

Вредност пројекта: РСД 7.000.000

Учешће Фонда: РСД 4.900.000

CrohnoScope Navigator је систем за препознавање диспластичних лезија код пацијената са Кроновом болешћу и улцерозним колитисом, подржан вештачком интелигенцијом. Ово решење користи AI алгоритме за претварање медицинских CT снимака у детаљне мапе густине и хемијске композиције ткива, чиме се откључава нови потенцијал за дијагностику обољења која су раније била тешко уочљива.

 

Изазов: Tец платформа

Подносилац изазова: Установа Техничко-економски центар Клиничког центра Србије

Решење: ТЕЦ платформа

Подносилац решења: Bridgewater Labs

Место: Нови Сад

Индустрија: Вештачка интелигенција, Интернет ствари, Машинско учење

Вредност пројекта: РСД 16.364.025

Учешће Фонда: РСД 9.982.057

Иновативно ИТ решење које трансформише начин пружања услуга производње и доставе хране кроз употребу машинског учења, вештачку интелигенцију и напредну аналитику. Ово решење има за циљ револуционизацију управљања операцијама у ТЕЦ-у, укључујући припрему оброка, управљање залихама и ефикасност услуга, уз истовремено смањење оперативних трошкова.

 

Изазов: Ефикасна конверзија – даљи развој грађевинарства у србији - иновативнa платформа за пријем и обраду захтева за издавање информација о локацији и издавање потврда у сврху конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту

Подносилац изазова: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Решење: Апликација OptiFlow

Подносилац решења: Datacom Solutions

Место: Крагујевац

Индустрија: Вештачка интелигенција, Блокчејн

Вредност пројекта: РСД 13.966.600

Учешће Фонда: РСД 9.776.620

ОptiFlow (SааS апликација) има за циљ систематску оптимизацију радних процеса применом најсавременијих технологија. Кључна тачка унапређења повезана је са интеграцијом апликације са катастарским информационим системом, обезбеђујући ефикасну обраду, валидацију захтева и комуникацију у реалном времену.

 

Изазов: Вештачка интелигенција и сензорске технологије у решавању изазова детекције и предвиђања унутрашњих поплава у Војводини

Подносилац изазова: Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“

Решење: Сателитски систем детекције водолежи применом вештачке интелигенције

Подносилац решења: Cropt

Место: Нови Сад

Индустрија: Вештачка интелигенција

Вредност пројекта: РСД 9.100.000

Учешће Фонда: РСД 6.368.000

Систем заснован на вештачкој интелигенцији који анализом мултиспектралних сателитских снимака Сентинел-2 детектује водолежи и процењује ризик од унутрашњих поплава са резолуцијом од 10 метара.

 

Изазов: Иновативна ортопедија: персонализовано лечење применом 3D технологије

Подносилац изазова: Институт за ортопедију „Бањица“

Решење: Персонализоване пијезоортозе за убрзано зарастање коштаних прелома, и хируршки калупи и водичи за унапређење исхода ортопедске хирургије употребом виртуелног планирања захвата и 3D штампе

Подносилац решења: Ortoprint

Место: Ваљево

Индустрија: 3D штампа

Вредност пројекта: РСД 17.118.000

Учешће Фонда: РСД 11.818.000

Развој персонализованих 3D штампаних калупа за алоартропластичну хирургију и персонализованих 3D модела за планирање операција сложених зглобних прелома, развојних поремећаја скелета, коштаних дефеката, као и за планирање и креирање персонализованих водича за ресекцију коштаних и мекоткивних тумора.

 

Изазов: АI систем за предикцију и превенцију поплава

Подносилац изазова: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“

Решење: VodostAI - платформа за предикцију и превенцију поплава заснована на вештачкој интелигенцији и IoT уређајима

Подносилац решења: Vodena

Место: Крагујевац

Индустрија: Вештачка интелигенција

Вредност пројекта: РСД 10.756.000

Учешће Фонда: РСД 6.956.000

VodostAI је софтверска платформа за предикцију и превенцију поплава заснована на методама вештачке интелигенције и IoT уређајима. Омогућава аутоматизовано прикупљање и обраду хидрометеоролошких података, предикцију водостаја и благовремено упозоравање на нарушавање критеријума за одбрану од поплава.

 

Изазов: МatchTech: успостављање сложених радних веза кроз технологију

Подносилац изазова: Национална служба за запошљавање

Решење: CulturalFit: Matchmaking људи и компанија

Подносилац решења: SciEd Technologies

Место: Београд

Индустрија: Вештачка интелигенција

Вредност пројекта: РСД 7.478.000

Учешће Фонда: РСД 5.178.000

Адаптација и аутоматизација електронске платформе за повезивање незапослених којима је потребна доквалификација и преквалификација, као и економских миграната, са потенцијалним послодавцима или пружаоцима услуга обуке на основу методологије културног и организационог уклапања CulturalFit.

 

Изазов: Примена вештачке интелигенције на разумевање српског језика и дигитализацију у области законодавства

Подносилац изазова: ЈП Службени гласник

Решење: DigiTeks

Подносилац решења: Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду

Место: Београд

Индустрија: Вештачка интелигенција

Вредност пројекта: РСД 8.059.000

Учешће Фонда: РСД 5.639.000

Симбиоза два модула која решава два задатка из овог изазова: рашчитавање и дигитализацију докумената на српском језику, као и препознавање и исправљање грешака насталих у првом кораку. Први модул ће користити отворене моделе за рашчитавање докумената и оптичко препознавање карактера, Poppler и Google Tesseract. Други модул ће се базирати на језичком моделу обученом специфично за задатак допуњавања недостајућег текста, Jerteh-355.

 

Изазов: Дигитализација текстуалног културног наслеђа – повећање квалитета оптички препознатог текста

Подносилац изазова: Народна библиотека Србије

Решење: LibrAIfy

Подносилац решења: Математички институт Српске академије наука и уметности

Место: Београд

Индустрија: Вештачка интелигенција

Вредност пројекта: РСД 5.670.000

Учешће Фонда: РСД 3.968.500

LibrAIfy je софтверско решење засновано на вештачкој интелигенцији у домену дигитализације писаног културног наслеђа прилагођено потребама Народне библиотеке Србије, са фокусом на побољшању квалитета скенираних докумената и очитаног текста. Решење се састоји од више модула за обраду дигиталне слике и природног језика, као и корисничког интерфејса за надгледање процеса дигитализације и претраживање дигиталног садржаја по кључним речима.

 

Изазов: Оптимизација у технологији усмеравања мануелно сортираних пошиљака на локалном нивоу урбаних градских средина

Подносилац изазова: ЈП Пошта Србије

Решење: Пошта Копилот

Подносилац решења: LambdaWorks

Место: Нови Сад

Индустрија: Вештачка интелигенција

Вредност пројекта: РСД 8.120.000

Учешће Фонда: РСД 5.500.000

Пошта Копилот решење подразумева платформу која користи вештачку интелигенцију и обраду природног језика (NLP) инсталирану на мобилном уређају са минималистичким интерфејсом, ради што једноставнијег корисничког искуства и минималног времена обуке. Платформа би била интуитивна и прилагодљива, омогућавајући корисницима да се лако снађу без потребе за посебном обуком.

 

Изазов: Унапређење коришћења система за наводњавање кроз процес примене савремене технологије у саветодавној служби

Подносилац изазова: Пољопривредна стручна служба Сента

Решење: irrigNET

Подносилац решења: DNET Labs

Место: Нови Сад

Индустрија: Вештачка интелигенција

Вредност пројекта: РСД 11.045.446

Учешће Фонда: РСД 6.958.631

Оптимизација наводњавања у пољопривреди на бази података који се сакупљају са заливаних површина и предикција појаве мраза засновано на експертским анализама земљишних и микроклиматских услова.

 

Изазов: Оптимизација прикупљања, одвожења и одлагања комуналног и рециклабилног отпада

Подносилац изазова: ЈКП Градска чистоћа Нови Пазар

Решење: IO-Recycle

Подносилац решења: Bitgear Wireless Design Services

Место: Нови Сад

Индустрија: Интернет ствари, сензори

Вредност пројекта: РСД 10.690.000

Учешће Фонда: РСД 7.000.000

IO-Recycle je AIoT решење за оперативно управљање сакупљањем рециклабилног отпада: од места настајања и примарног одвајања, све до рециклажног постројења. Базирано на најновијој AIoT технологији, решење нуди “360 степени” увид у операције на терену, слање слика из контејнера са терена и кључне статистике за оптимизацију тих процеса.

 

Изазов: Е-управање комуналном делатношћу воснабдевања

Подносилац изазова: Општина Велико Градиште

Решење: еВОДОВОД - софтвер за интегрисано управљање комуналном делатношћу водоснабдевања

Подносилац решења: INIT Technologies

Место: Нови Сад

Индустрија: Интернет ствари

Вредност пројекта: РСД 14.858.820

Учешће Фонда: РСД 10.058.820

Развој и имплементација Cloud софтверског решења за интегрисано управљање комуналном делатношћу водоснабдевања, тј. платформе која би обухватила различите модуле за управљање водоводом, одржавањем, детекцијом кварова, предикцијом стања. Интеграција са SCADA системима и IoT сензорима омогућила би праћење и контролу у реалном времену, док би систем обезбедио ажурност и сигурност података.

 

Изазов: Систем за аутоматско препознавање говора на српском језику

Подносилац изазова: Радио Tелевизија Србије

Решење: Прецизна транскрипција медијских садржаја на српском

Подносилац решења: Appworks

Место: Београд

Индустрија: Вештачка интелигенција

Вредност пројекта: РСД 9.824.204

Учешће Фонда: РСД 6.949.204

Унапређење и прилагођавање постојеће платформе LitteraWorks, као и тренинг модела ВИ користећи обимне скупове података за српски језик, што ће повећати прецизност препознавања локалних израза, имена, акцената и дијалеката. Алат за прецизну транскрипцију српског говора, оптимизовану за потребе медијске продукције РТС.

 

Изазов: SoSmart - систем за иницијалну процену инсталације соларних панела

Подносилац изазова: Град Пирот

Решење: ReEne SoSmart - Веб апликација за подршку у одлучивању код инсталације соларних панела

Подносилац решења: Електронски факултет Универзитета у Нишу

Место: Ниш

Индустрија: Вештачка интелигенција

Вредност пројекта: РСД 8.200.000

Учешће Фонда: РСД 5.740.000

ReEne SoSmart је веб заснован софтверски систем за иницијалну процену инсталације соларних панела базиран на електроенергетским прорачунима и вештачкој интелигенцији. Веб апликација примарно обезбеђује подршку грађанима и локалној самоуправи за успешно и економски исплативо увођење и коришћење енергијe сунца, уз опције имплементације саветодавних функција односно обезбеђивања информација о прикључењу објеката у режиму купац-произвођач.

 

Изазов: Пружање сервисних информација на знаковном језику кроз мобилну апликацију

Подносилац изазова: Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србијавоз“

Решење: TransportSign - Мобилна апликација за сервисне информације у транспорту на знаковном језику

Подносилац решења: RedTech

Место: Београд

Индустрија: Вештачка интелигенција

Вредност пројекта: РСД 9.640.000

Учешће Фонда: РСД 6.640.000

TransportSign је софтверски систем који аутоматски герерише сервисне информације на знаковном језику и користи се на железничким станицама. Ово иновативно решење омогућава путницима са оштећеним слухом, да путују без страха да ће пропустити важне информације и обавештава их у реалном времену на њиховом матерњем језику.

Изазов: Smart from the start

Подносилац изазова: Град Крагујевац

Решење: Inclusio - Smart from the start

Подносилац решења: Inclusio

Место: Београд

Индустрија: Вештачка интелигенција

Вредност пројекта: РСД 10.872.000

Учешће Фонда: РСД 6.972.000

Inclusio представља комплетно решење у приступачности објеката особама са инвалидитетом. Таблет апликација намењена употреби у објекту на којој се запосленом приказује слика, тип инвалидитета и опис потребне помоћи ОСИ када она дође до објекта. Мобилна апликација намењена кориснику омогућава администрацију профила, преглед свих локација на којима је систем тренутно активан и навигацију до истих. Аапликација омогућава и обавештавање о доласку до објекта уз помоћ GPS локације или скенирањем QR кода.

 

Изазов: Унапређење система за рану најаву поплава на сливу колубаре применом машинског учења

Подносилац изазова: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“

Решење: Inclusio - Протокол за напредну обраду и употребу хидролошких података

Подносилац решења: Грађевински факултет, Универзитет у Београду

Место: Београд

Индустрија: Вештачка интелигенција

Вредност пројекта: РСД 5.790.000

Учешће Фонда: РСД 4.053.000

Oбрадa и употребa хидролошких података на сливу Колубаре базирана на четворостепеном алгоритму који би омогућавао да се пре примене постојећих сервиса СРНУ у којима се користе хидролошки подаци спроведе напредна обрада кроз кораке: валидације података, реконструкције временских серија, прогушћавања хидролошких података и краткорочне прогнозе хидролошких података на мерним станицама.

 

Изазов: Телемедицина - увек доступни пацијентима

Подносилац изазова: Дом здравља Звездара

Решење: Хелиант телемедицина за домове здравља

Подносилац решења: HELIANT

Место: Београд

Индустрија: 

Вредност пројекта: РСД 9.794.000

Учешће Фонда: РСД 6.366.100

Хелиант телемедицина за домове здравља представља софтверско решење у оквиру здравственог система које обезбеђује пружање медицинских услуга путем видео позива свим пацијентима. Ово решење је пре свега усмерено на педијатријску популацију и житеље периферије општине Звездара, где недостаје одговарајући здравствени кадар у локалним амбулантама, а при томе обезбеђује и безбедност и приватност пацијената.

 

Изазов: Паметни виноградарски регион

Подносилац изазова: Општина Александровац

Решење: WinewiZ

Подносилац решења: Atfield Technologies

Место: Бечеј

Индустрија: Вештачка интелигенција

Вредност пројекта: РСД 10.640.000

Учешће Фонда: РСД 7.000.000

WinewiZ представља надоградњу Winessense према захтевима изазова чиме омогућава његову регионалну примену за праћење стања у винограду. Тренутно је могуће локално праћење стања на основу директних мерења услова из винограда. WinewiZ ће омогућити прорачун временских услова чак и на парцелама без директног мерења.