PROGRAM TRANSFERA TEHNOLOGIJE

Program transfera tehnologije namenjen je jačanju sposobnosti i efikasnosti transfera tehnologije. Istraživačima, kroz različite usluge, pomaže da komercijalizuju svoje pronalaske.

Program transfera tehnologije

Program transfera tehnologije (Program TT) pruža podršku naučnoistraživačkim organizacijama sa ciljem da se poveća njihova sposobnost i efikasnost u komercijalizaciji pronalazaka.  

Program TT identifikuje istraživanja sa komercijalnim potencijalom i pruža im podršku kako bi se tehnološka i komercijalna spremnost podigle na viši nivo. Podrška može biti u vidu stručne pomoći za definisanje strategije i povezivanja i uspostavljanja saradnje sa zainteresovanim komercijalnim partnerima i u vidu odobravanja finansijskih sredstava za dodatni razvoj pronalaska/inovacije.

Aktivnosti podržane u okviru programa

  • Definisanje strategije i taktike zaštite intelektualne svojine;
  • Definisanje strategije i taktike komercijalizacije;
  • Sprovođenje strategije komercijalizacije i identifikovanje partnera za komercijalizaciju;
  • Pregovaranje i zaključivanje transkacija sa komercijalnim partnerima;
  • Marketinške aktivnosti;
  • Praćenje aktivnosti i daljih obaveza u vezi sa komercijalizacijom, potencijalno kroz podršku za prijavljivanje za druge programe Fonda za inovacionu delatnost;
  • Druge usluge.

Finansijska podrška: 

  • Do 2,400,000.00 RSD, što predstavlja 100% sredstava kojima Fond podržava finansiranje odobrenog projekta.

Vreme realizacije projekta: do 12 meseci

Dokumentacija za prijavu: navedena u strani Dokumentacija

Rok za dostavljanje prijava: Poziv je otvoren do utroška opredeljenih sredstava.

Prijave se podnose na engleskom jeziku putem Fondovog internet portala.

Kontakt: ttprogram@inovacionifond.rs

 

                         


Finansiranje Programa transfera tehnologije za 2022. godinu je obezbeđeno iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Finansiranje Programa transfera tehnologije za 2021. godinu je obezbeđeno iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog.

Kancelarija za transfer tehnologije i Program transfera tehnologija su uspostavljeni u okviru projekta „Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije“, koji se finansira iz Pretpristupnih fondova Evropske Unije (IPA 2013), a kojim administrira Svetska banka. Projekat je realizivan u periodu od 2015. do 2019. godine. Finansiranje Kancelarije je obezbeđeno i nastaviće se iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja (na osnovu sporazum o zajmu Republike Srbije sa Svetskom bankom).