SAIGE Projekat - JAVNE KONSULTACIJE


05.06.2024

Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Srbiji (SAIGE Projekat), drugo dodatno finansiranje - podrška razvoju Veštačke inteligencije i BIO4

 

Saglasno Zaštiti životne sredine  i društvenom uticaju u okviru Svetske banke (ESF) i Zaštiti životne sredine i društvenom standardu 10 (ESS10), za potrebe pripreme ''Projekta akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Srbiji (SAIGE projekat), drugo dodatno finansiranje - podrška razvoju Veštačke inteligencije i BIO4'', Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, koje sprovodi projekat u saradnji sa Svetskom bankom i podrškom Evropske unije, zajedno sa Fondom za nauku Republike Srbije i Fondom za inovacionu delatnost, obaveštava javnost i poziva relevantne subjekte, fizička i pravna lica, uključujući druge državne organe, relevantna udruženja, stručnu javnost, kao i druge zainteresovane strane, da se uključe u javne konsultacije koje se odnose na sledeća dokumenta:

Neposredne javne konsultacije i prezentacija predmetnih dokumenata održaće se u petak, 14.06.2024. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama Ministarstva zgrada Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12, sala u potkrovlju. Prijava učešća: saige@nitra.gov.rs.

Primedbe, mišljenja i sugestije u vezi sa predmetnom dokumentacijom podnose se Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u pisanom obliku na adresu Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, ili elektronskom poštom na adresu: saige@nitra.gov.rs,  sa napomenom/predmetom: ''Za javne konsultacije SAIGE'', u roku od 7 dana od dana objavljivanja dokumenata, zaključno sa 13. junom 2024. godine do 12 časova.

Dodatne informacije o ovom obaveštenju mogu se dobiti na tel.: +381 (0) 11 363-19-12 ili putem elektronske adrese saige@nitra.gov.rs.