Investiranje u AI startape


26.06.2024

U okviru programa Serbia Ventures, Fond za inovacionu delatnost otvara novi javni poziv sa ciljem da, kroz partnerstvo sa privatnim investitorima i institucijama, podrži osnivanje fonda preduzetničkog kapitala u iznosu do 5 miliona evra za investiranje u startape sa visokim potencijalom za rast u oblasti veštačke inteligencije.

Serbia Ventures AI obezbeđuje početno ulaganje u fond preduzetničkog kapitala, značajno povećavajući dostupnost finansijskih sredstava za razvoj startapa, što će doprineti uspehu inovativnih proizvoda zasnovanih na veštačkoj inteligenciji na tržištu. U tom smislu, Fond će nastojati da izabere najbolji predlog od strane budućeg društva za upravljanje fondom preduzetničkog kapitala koje će služiti kao dugoročni mehanizam podrške startapima koji razvijaju nove proizvode bazirane na veštačkoj inteligenciji.

Fond aktivno podstiče razvoj ambijenta za investranje u Srbiji kroz osnivanje fondova preduzetničkog kapitala sa jedne, kao i podizanjem kvaliteta startapa sa druge strane, prateći najbolje međunarodne prakse. U prethodne dve godine odobreno je značajno finansiranje u iznosu od 15 miliona evra za osnivanje tri nova fonda preduzetničkog kapitala - Fifth Quarter Ventures Fund I, Fifth Quarter Ventures Biotech i Omorika Ventures. Cilj ovih novoosnovanih fondova preduzetničkog kapitala je da investiraju u startape i aktivno podstiču njihov rast i širenje poslovanja.

Prijava za učešće je otvorena na portalu Fonda do 24. septembra 2024. godine, a dodatni kriterijumi i dokumentacija za prijavu su dostupni na internet stranici Fonda. Sredstva za ovaj javni poziv obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije, u saradnji sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Serbia Ventures AI program predstavlja značajan napredak u razvoju inovacionog ekosistema u Srbiji, koji će podržati rast startapa u oblasti veštačke inteligencije i doprineti ekonomskom razvoju u ovoj oblasti.