GovTech: DIGITALIZACIJA JAVNOG SEKTORA SRBIJE


05.06.2024

U značajnom koraku ka modernizaciji javnog sektora, Fond za inovacionu delatnost će u okviru GovTech programa finansirati 20 inovativnih rešenja koja će unaprediti efikasnost i kvalitet usluga javnog sektora Srbije. Sproveden uz podršku Kabineta predsednika Vlade i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, program je usmeren ka modernizaciji javnih usluga kroz primenu disruptivnih tehnologija.

Ukupno 47 predloženih rešenja od strane inovativnih subjekata razmatrano je nakon javnog poziva, a izabranih 20 će dobiti finansijsku podršku od 60.000 do 120.000 evra po projektu. Ova sredstva će omogućiti razvoj novih i unapređenje postojećih proizvoda i usluga koji imaju potencijal da reše 20 izazova sa kojima se suočava javni sektor.

Naš inovativni sektor je odgovorio sa rešenjima koja obuhvataju širok spektar tehnoloških inovacija sa potencijalom da potpuno izvrše digitaliaciju javnih usluga. Podsećamo da je prva faza programa pokazala visok nivo spremnosti javnog sektora za digitalnu transformaciju, sa čak 54 prijavljenih izazova.

U drugoj fazi, privatna preduzeća i naučno-istraživačke organizacije će kroz svoja rešenja raditi na unapređenju različitih aspekata javnih usluga. Ovi projekti, podržani sredstvima Fonda, uključuju napredna rešenja u oblasti zdravstva, obrazovanja, poljoprivrede, vodoprivrede, komunalnih delatnosti i upravljanja resursima. Poseban akcenat biće stavljen na digitalizaciju i primenu veštačke inteligencije, kao i na unapređenje primene i razumevanja srpskog jezika. Primeri podržanih projekata uključuju platformu za predikciju i prevenciju poplava VodostAI, sistem za optimizaciju navodnjavanja irrigNET, i digitalizaciju pisanog kulturnog nasleđa putem LibrAIfy rešenja.

Ovaj program je važan korak ka stvaranju modernog, efikasnog i transparentnog javnog sektora. Verujemo da će ovaj program doneti značajne promene i poboljšanja u kvalitetu života građana Srbije.

Sredstva za realizaciju GovTech programa obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u ukupnom iznosu od 150.000.000 dinara.

 

Pregled podržanih inovativnih rešenja

 

Izazov: Veštačkom inteligencijom asistirano prepoznavanje displastičnih lezija sluznice debelog creva kod obolelih od kornove bolesti i ulceroznog kolitisa

Podnosilac izazova: Kliničko bolnički centar "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"

Rešenje: CrohnoScope Navigator

Podnosilac rešenja: Vinaver Medical

Mesto: Novi Sad

Industrija: Veštačka inteligencija

Vrednost projekta: RSD 7.000.000

Učešće Fonda: RSD 4.900.000

CrohnoScope Navigator je sistem za prepoznavanje displastičnih lezija kod pacijenata sa Kronovom bolešću i ulceroznim kolitisom, podržan veštačkom inteligencijom. Ovo rešenje koristi AI algoritme za pretvaranje medicinskih CT snimaka u detaljne mape gustine i hemijske kompozicije tkiva, čime se otključava novi potencijal za dijagnostiku oboljenja koja su ranije bila teško uočljiva.

 

Izazov: Tec platforma

Podnosilac izazova: Ustanova Tehničko-ekonomski centar Kliničkog centra Srbije

Rešenje: TEC platforma

Podnosilac rešenja: Bridgewater Labs

Mesto: Novi Sad

Industrija: Veštačka inteligencija, Internet stvari, Mašinsko učenje

Vrednost projekta: RSD 16.364.025

Učešće Fonda: RSD 9.982.057

Inovativno IT rešenje koje transformiše način pružanja usluga proizvodnje i dostave hrane kroz upotrebu mašinskog učenja, veštačku inteligenciju i naprednu analitiku. Ovo rešenje ima za cilj revolucionizaciju upravljanja operacijama u TEC-u, uključujući pripremu obroka, upravljanje zalihama i efikasnost usluga, uz istovremeno smanjenje operativnih troškova.

 

Izazov: Efikasna konverzija – dalji razvoj građevinarstva u srbiji - inovativna platforma za prijem i obradu zahteva za izdavanje informacija o lokaciji i izdavanje potvrda u svrhu konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu

Podnosilac izazova: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Rešenje: Aplikacija OptiFlow

Podnosilac rešenja: Datacom Solutions

Mesto: Kragujevac

Industrija: Veštačka inteligencija, Blokčejn

Vrednost projekta: RSD 13.966.600

Učešće Fonda: RSD 9.776.620

OptiFlow (SaaS aplikacija) ima za cilj sistematsku optimizaciju radnih procesa primenom najsavremenijih tehnologija. Ključna tačka unapređenja povezana je sa integracijom aplikacije sa katastarskim informacionim sistemom, obezbeđujući efikasnu obradu, validaciju zahteva i komunikaciju u realnom vremenu.

 

Izazov: Veštačka inteligencija i senzorske tehnologije u rešavanju izazova detekcije i predviđanja unutrašnjih poplava u Vojvodini

Podnosilac izazova: Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“

Rešenje: Satelitski sistem detekcije vodoleži primenom veštačke inteligencije

Podnosilac rešenja: Cropt

Mesto: Novi Sad

Industrija: Veštačka inteligencija

Vrednost projekta: RSD 9.100.000

Učešće Fonda: RSD 6.368.000

Sistem zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji analizom multispektralnih satelitskih snimaka Sentinel-2 detektuje vodoleži i procenjuje rizik od unutrašnjih poplava sa rezolucijom od 10 metara.

 

Izazov: Inovativna ortopedija: personalizovano lečenje primenom 3D tehnologije

Podnosilac izazova: Institut za ortopediju „Banjica“

Rešenje: Personalizovane pijezoortoze za ubrzano zarastanje koštanih preloma, i hirurški kalupi i vodiči za unapređenje ishoda ortopedske hirurgije upotrebom virtuelnog planiranja zahvata i 3D štampe

Podnosilac rešenja: Ortoprint

Mesto: Valjevo

Industrija: 3D štampa

Vrednost projekta: RSD 17.118.000

Učešće Fonda: RSD 11.818.000

Razvoj personalizovanih 3D štampanih kalupa za aloartroplastičnu hirurgiju i personalizovanih 3D modela za planiranje operacija složenih zglobnih preloma, razvojnih poremećaja skeleta, koštanih defekata, kao i za planiranje i kreiranje personalizovanih vodiča za resekciju koštanih i mekotkivnih tumora.

 

Izazov: AI sistem za predikciju i prevenciju poplava

Podnosilac izazova: Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“

Rešenje: VodostAI - platforma za predikciju i prevenciju poplava zasnovana na veštačkoj inteligenciji i IoT uređajima

Podnosilac rešenja: Vodena

Mesto: Kragujevac

Industrija: Veštačka inteligencija

Vrednost projekta: RSD 10.756.000

Učešće Fonda: RSD 6.956.000

VodostAI je softverska platforma za predikciju i prevenciju poplava zasnovana na metodama veštačke inteligencije i IoT uređajima. Omogućava automatizovano prikupljanje i obradu hidrometeoroloških podataka, predikciju vodostaja i blagovremeno upozoravanje na narušavanje kriterijuma za odbranu od poplava.

 

Izazov: MatchTech: uspostavljanje složenih radnih veza kroz tehnologiju

Podnosilac izazova: Nacionalna služba za zapošljavanje

Rešenje: CulturalFit: Matchmaking ljudi i kompanija

Podnosilac rešenja: SciEd Technologies

Mesto: Beograd

Industrija: Veštačka inteligencija

Vrednost projekta: RSD 7.478.000

Učešće Fonda: RSD 5.178.000

Adaptacija i automatizacija elektronske platforme za povezivanje nezaposlenih kojima je potrebna dokvalifikacija i prekvalifikacija, kao i ekonomskih migranata, sa potencijalnim poslodavcima ili pružaocima usluga obuke na osnovu metodologije kulturnog i organizacionog uklapanja CulturalFit.

 

Izazov: Primena veštačke inteligencije na razumevanje srpskog jezika i digitalizaciju u oblasti zakonodavstva

Podnosilac izazova: JP Službeni glasnik

Rešenje: DigiTeks

Podnosilac rešenja: Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Mesto: Beograd

Industrija: Veštačka inteligencija

Vrednost projekta: RSD 8.059.000

Učešće Fonda: RSD 5.639.000

Simbioza dva modula koja rešava dva zadatka iz ovog izazova: raščitavanje i digitalizaciju dokumenata na srpskom jeziku, kao i prepoznavanje i ispravljanje grešaka nastalih u prvom koraku. Prvi modul će koristiti otvorene modele za raščitavanje dokumenata i optičko prepoznavanje karaktera, Poppler i Google Tesseract. Drugi modul će se bazirati na jezičkom modelu obučenom specifično za zadatak dopunjavanja nedostajućeg teksta, Jerteh-355.

 

Izazov: Digitalizacija tekstualnog kulturnog nasleđa – povećanje kvaliteta optički prepoznatog teksta

Podnosilac izazova: Narodna biblioteka Srbije

Rešenje: LibrAIfy

Podnosilac rešenja: Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti

Mesto: Beograd

Industrija: Veštačka inteligencija

Vrednost projekta: RSD 5.670.000

Učešće Fonda: RSD 3.968.500

LibrAIfy je softversko rešenje zasnovano na veštačkoj inteligenciji u domenu digitalizacije pisanog kulturnog nasleđa prilagođeno potrebama Narodne biblioteke Srbije, sa fokusom na poboljšanju kvaliteta skeniranih dokumenata i očitanog teksta. Rešenje se sastoji od više modula za obradu digitalne slike i prirodnog jezika, kao i korisničkog interfejsa za nadgledanje procesa digitalizacije i pretraživanje digitalnog sadržaja po ključnim rečima.

 

Izazov: Optimizacija u tehnologiji usmeravanja manuelno sortiranih pošiljaka na lokalnom nivou urbanih gradskih sredina

Podnosilac izazova: JP Pošta Srbije

Rešenje: Pošta Kopilot

Podnosilac rešenja: LambdaWorks

Mesto: Novi Sad

Industrija: Veštačka inteligencija

Vrednost projekta: RSD 8.120.000

Učešće Fonda: RSD 5.500.000

Pošta Kopilot rešenje podrazumeva platformu koja koristi veštačku inteligenciju i obradu prirodnog jezika (NLP) instaliranu na mobilnom uređaju sa minimalističkim interfejsom, radi što jednostavnijeg korisničkog iskustva i minimalnog vremena obuke. Platforma bi bila intuitivna i prilagodljiva, omogućavajući korisnicima da se lako snađu bez potrebe za posebnom obukom.

 

Izazov: Unapređenje korišćenja sistema za navodnjavanje kroz proces primene savremene tehnologije u savetodavnoj službi

Podnosilac izazova: Poljoprivredna stručna služba Senta

Rešenje: irrigNET

Podnosilac rešenja: DNET Labs

Mesto: Novi Sad

Industrija: Veštačka inteligencija

Vrednost projekta: RSD 11.045.446

Učešće Fonda: RSD 6.958.631

Optimizacija navodnjavanja u poljoprivredi na bazi podataka koji se sakupljaju sa zalivanih površina i predikcija pojave mraza zasnovano na ekspertskim analizama zemljišnih i mikroklimatskih uslova.

 

Izazov: Optimizacija prikupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog i reciklabilnog otpada

Podnosilac izazova: JKP Gradska čistoća Novi Pazar

Rešenje: IO-Recycle

Podnosilac rešenja: Bitgear Wireless Design Services

Mesto: Novi Sad

Industrija: Internet stvari, senzori

Vrednost projekta: RSD 10.690.000

Učešće Fonda: RSD 7.000.000

IO-Recycle je AIoT rešenje za operativno upravljanje sakupljanjem reciklabilnog otpada: od mesta nastajanja i primarnog odvajanja, sve do reciklažnog postrojenja. Bazirano na najnovijoj AIoT tehnologiji, rešenje nudi “360 stepeni” uvid u operacije na terenu, slanje slika iz kontejnera sa terena i ključne statistike za optimizaciju tih procesa.

 

Izazov: E-upravanje komunalnom delatnošću vosnabdevanja

Podnosilac izazova: Opština Veliko Gradište

Rešenje: eVODOVOD - softver za integrisano upravljanje komunalnom delatnošću vodosnabdevanja

Podnosilac rešenja: INIT Technologies

Mesto: Novi Sad

Industrija: Internet stvari

Vrednost projekta: RSD 14.858.820

Učešće Fonda: RSD 10.058.820

Razvoj i implementacija Cloud softverskog rešenja za integrisano upravljanje komunalnom delatnošću vodosnabdevanja, tj. platforme koja bi obuhvatila različite module za upravljanje vodovodom, održavanjem, detekcijom kvarova, predikcijom stanja. Integracija sa SCADA sistemima i IoT senzorima omogućila bi praćenje i kontrolu u realnom vremenu, dok bi sistem obezbedio ažurnost i sigurnost podataka.

 

Izazov: Sistem za automatsko prepoznavanje govora na srpskom jeziku

Podnosilac izazova: Radio Televizija Srbije

Rešenje: Precizna transkripcija medijskih sadržaja na srpskom

Podnosilac rešenja: Appworks

Mesto: Beograd

Industrija: Veštačka inteligencija

Vrednost projekta: RSD 9.824.204

Učešće Fonda: RSD 6.949.204

Unapređenje i prilagođavanje postojeće platforme LitteraWorks, kao i trening modela VI koristeći obimne skupove podataka za srpski jezik, što će povećati preciznost prepoznavanja lokalnih izraza, imena, akcenata i dijalekata. Alat za preciznu transkripciju srpskog govora, optimizovanu za potrebe medijske produkcije RTS.

 

Izazov: SoSmart - sistem za inicijalnu procenu instalacije solarnih panela

Podnosilac izazova: Grad Pirot

Rešenje: ReEne SoSmart - Veb aplikacija za podršku u odlučivanju kod instalacije solarnih panela

Podnosilac rešenja: Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu

Mesto: Niš

Industrija: Veštačka inteligencija

Vrednost projekta: RSD 8.200.000

Učešće Fonda: RSD 5.740.000

ReEne SoSmart je veb zasnovan softverski sistem za inicijalnu procenu instalacije solarnih panela baziran na elektroenergetskim proračunima i veštačkoj inteligenciji. Veb aplikacija primarno obezbeđuje podršku građanima i lokalnoj samoupravi za uspešno i ekonomski isplativo uvođenje i korišćenje energije sunca, uz opcije implementacije savetodavnih funkcija odnosno obezbeđivanja informacija o priključenju objekata u režimu kupac-proizvođač.

 

Izazov: Pružanje servisnih informacija na znakovnom jeziku kroz mobilnu aplikaciju

Podnosilac izazova: Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika „Srbijavoz“

Rešenje: TransportSign - Mobilna aplikacija za servisne informacije u transportu na znakovnom jeziku

Podnosilac rešenja: RedTech

Mesto: Beograd

Industrija: Veštačka inteligencija

Vrednost projekta: RSD 9.640.000

Učešće Fonda: RSD 6.640.000

TransportSign je softverski sistem koji automatski gereriše servisne informacije na znakovnom jeziku i koristi se na železničkim stanicama. Ovo inovativno rešenje omogućava putnicima sa oštećenim sluhom, da putuju bez straha da će propustiti važne informacije i obaveštava ih u realnom vremenu na njihovom maternjem jeziku.

Izazov: Smart from the start

Podnosilac izazova: Grad Kragujevac

Rešenje: Inclusio - Smart from the start

Podnosilac rešenja: Inclusio

Mesto: Beograd

Industrija: Veštačka inteligencija

Vrednost projekta: RSD 10.872.000

Učešće Fonda: RSD 6.972.000

Inclusio predstavlja kompletno rešenje u pristupačnosti objekata osobama sa invaliditetom. Tablet aplikacija namenjena upotrebi u objektu na kojoj se zaposlenom prikazuje slika, tip invaliditeta i opis potrebne pomoći OSI kada ona dođe do objekta. Mobilna aplikacija namenjena korisniku omogućava administraciju profila, pregled svih lokacija na kojima je sistem trenutno aktivan i navigaciju do istih. Aaplikacija omogućava i obaveštavanje o dolasku do objekta uz pomoć GPS lokacije ili skeniranjem QR koda.

 

Izazov: Unapređenje sistema za ranu najavu poplava na slivu kolubare primenom mašinskog učenja

Podnosilac izazova: Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“

Rešenje: Inclusio - Protokol za naprednu obradu i upotrebu hidroloških podataka

Podnosilac rešenja: Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Mesto: Beograd

Industrija: Veštačka inteligencija

Vrednost projekta: RSD 5.790.000

Učešće Fonda: RSD 4.053.000

Obrada i upotreba hidroloških podataka na slivu Kolubare bazirana na četvorostepenom algoritmu koji bi omogućavao da se pre primene postojećih servisa SRNU u kojima se koriste hidrološki podaci sprovede napredna obrada kroz korake: validacije podataka, rekonstrukcije vremenskih serija, progušćavanja hidroloških podataka i kratkoročne prognoze hidroloških podataka na mernim stanicama.

 

Izazov: Telemedicina - uvek dostupni pacijentima

Podnosilac izazova: Dom zdravlja Zvezdara

Rešenje: Heliant telemedicina za domove zdravlja

Podnosilac rešenja: HELIANT

Mesto: Beograd

Industrija: 

Vrednost projekta: RSD 9.794.000

Učešće Fonda: RSD 6.366.100

Heliant telemedicina za domove zdravlja predstavlja softversko rešenje u okviru zdravstvenog sistema koje obezbeđuje pružanje medicinskih usluga putem video poziva svim pacijentima. Ovo rešenje je pre svega usmereno na pedijatrijsku populaciju i žitelje periferije opštine Zvezdara, gde nedostaje odgovarajući zdravstveni kadar u lokalnim ambulantama, a pri tome obezbeđuje i bezbednost i privatnost pacijenata.

 

Izazov: Pametni vinogradarski region

Podnosilac izazova: Opština Aleksandrovac

Rešenje: WinewiZ

Podnosilac rešenja: Atfield Technologies

Mesto: Bečej

Industrija: Veštačka inteligencija

Vrednost projekta: RSD 10.640.000

Učešće Fonda: RSD 7.000.000

WinewiZ predstavlja nadogradnju Winessense prema zahtevima izazova čime omogućava njegovu regionalnu primenu za praćenje stanja u vinogradu. Trenutno je moguće lokalno praćenje stanja na osnovu direktnih merenja uslova iz vinograda. WinewiZ će omogućiti proračun vremenskih uslova čak i na parcelama bez direktnog merenja.