ПРОГРАМ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЈЕ

Програм трансфера технологије намењен је јачању способности и ефикасности трансфера технологије. Истраживачима, кроз различите услуге, помаже да комерцијализују своје проналаске.

Програм трансфера технологије

Програм трансфера технологије (Програм ТТ) пружа подршку научноистраживачким организацијама са циљем да се повећа њихова способност и ефикасност у комерцијализацији проналазака.  

Програм ТТ идентификује истраживања са комерцијалним потенцијалом и пружа им подршку како би се технолошка и комерцијална спремност подигле на виши ниво. Подршка може бити у виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских средстава за додатни развој проналаска/иновације.

Активности подржане у оквиру програма

  • Дефинисање стратегије и тактике заштите интелектуалне својине;
  • Дефинисање стратегије и тактике комерцијализације;
  • Спровођење стратегије комерцијализације и идентификовање партнера за комерцијализацију;
  • Преговарање и закључивање транскација са комерцијалним партнерима;
  • Маркетиншке активности;
  • Праћење активности и даљих обавеза у вези са комерцијализацијом, потенцијално кроз подршку за пријављивање за друге програме Фонда за иновациону делатност;
  • Друге услуге.

Финансијска подршка: 

  • До 2,400,000.00 РСД, што представља 100% средстава којима Фонд подржава финансирање одобреног пројекта.

Време реализације пројекта: до 12 месеци

Документација за пријаву: наведена у страни Документација

Рок за достављање пријава: Позив јe отворен до утрошка опредељених средстава.

Пријаве се подносе на енглеском језику путем Фондовог интернет портала.

Контакт: ttprogram@inovacionifond.rs

 

                         


Финансирање Програма трансфера технологије за 2022. годину је обезбеђено из буџета Републике Србије, са раздела Министарства науке, технолошког развоја и иновација.

Финансирање Програма трансфера технологије за 2021. годину је обезбеђено из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког.

Канцеларија за трансфер технологије и Програм трансфера технологија су успостављени у оквиру пројекта „Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологије“, који се финансира из Претприступних фондова Европске Уније (ИПА 2013), а којим администрира Светска банка. Пројекат је реализиван у периоду од 2015. до 2019. године. Финансирање Канцеларије је обезбеђено и наставиће се из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз Пројекaт за унапређење конкурентности и запошљавања (на основу споразум о зајму Републике Србије са Светском банком).