Програм Катапулт

Затворен позив за учешће у програму акцелерације!

Катапулт је програм акцелерације Фонда за иновациону делатност, који је фокусиран на иновативне стартап предузећа оријентисана на раст и нуди интензивну обуку, укључујући менторство и подршку за предузећа, као и бесповратна средства у виду улазног и коинвестирајућег гранта.

Програм у трајању од три месеца ће бити организован два пута годишње са до 20 изабраних предузећа у сваком од термина.

Нагласак ће бити на менторству и програму обуке прилагођеним потребама изабраних предузећа, у складу са њиховим специфичним изазовима и потенцијалом за раст. Уколико услови дозволе, биће реализована и обука у Београду или околини, која ће обухватати различите типове активности, као што су предавања, радионице, сесије са менторима, и др.

Све пријаве се обрађују путем Катапулт портала. Да би се регистровао, Подносилац пријаве мора имати важећи порески идентификациони број (ПИБ). Адреса е-поште дата током регистрације користиће се за сву будућу кореспонденцију са Подносиоцима пријава.

Фонд за иновациону делатност ће објављивати два јавна позива годишње за програм Катапулт до завршетка Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији (SAIGE).

Катапулт ће бити отворен за сва иновативна предузећа, са акцентом на областима које су дефинисане у Стратегији паметне специјализације Србије.

Стартапи изван Србије могу се пријавити под условом да су вољни да региструју своје пословање и успоставе оперативну базу у Србији. Другим речима, кључни чланови тима морају бити присутни у Србији.

Предузећа која учествују могу бити међународно регистрована (на пример, (Delaware C-Corp,) све док имају и локално регистровано правно лице које се бави свакодневним пословањем.

Подносилац пријаве мора да испуни следеће критеријуме подобности:

 • Подносилац пријаве је легално регистрована пословна јединица, не старија од шест (6) година, у тренутку подношења пријаве за програм.
 • Подносилац је приватно (најмање 80% у приватном власништву), микро или мало предузеће.

Пожељно је да оснивачки тимови имају најмање два суоснивача да би били узети у разматрање за програм Катапулт. Снага оснивачког тима за проблем који решавају и комплементарност пословних способности, техничких вештина, искуства и знања из релевантне области ће бити предмет процене.

Катапулт је интензиван програм који очекује да суоснивачи буду ангажовани са пуним радним временом у својим предузећима. Инвеститори такође имају тенденцију да улажу у стартапе са потпуно посвећеним оснивачким тимовима.

Да би у потпуности искористили подршку и ресурсе Катапулта, тимови би требало да буду у могућности да понуде барем почетну MVP верзију производа са неопходним функционалностима првим корисницима или купцима.

За категорију Ideation предузећа су у раној фази или чак још увек без прихода. Ипак, пожељно би било да предузеће има пилот пројекат и податке о потенцијалним купцима и потврђеној тражњи за производом/услугом.

За категорију Scale-up предузеће већ има дефинисан пословни модел, купце и остварује приход.

Ideation категорија помаже оснивачима у раним фазама развоја производа и освајању тржишта. У питању су оснивачи у потрази за тржишном валидацијом, почетном продајом и потврдом пословног модела. У ову категорију су сврстани стартапи који оквирно очекују да прикупе почетни капитал од око 100.000 до око 1 милион евра.

Scale-up категорија, у коју су сврстани стартапи у фази интензивног раста, пружа подршку стартапима који већ остварују приходе са тржишта и чији је циљ да убрзају свој раст и прикупе додатна финансијска средства кроз тзв. Late Seed/Series A инвестиције од 500.000 до 2 милиона евра.

Програм акцелерације ће се одвијати истовремено за обе категорије. Неке области и активности ће бити реализоване у оквиру заједничког курикулума, док ће свака категорија имати организоване и одвојене активности специфичне за односни степен развоја предузећа. Приликом додељивања ментора, водиће се рачуна о њиховој експертизи са једне стране и потребама предузећа са друге стране.

Након провере подобности и административне провере, подобне пријаве прелазе у прву фазу оцењивања, која се састоји од квалитативне процене рецензената и предизбора од стране Комисије за селекцију (КС), коју чине три екстерна експерта. Рецензенти ће бити позвани да прегледају пријаве из области њихове стручности, али неће бити директно укључени у одлуку о избору предузећа која ће учествовати у програму акцелерације.

Предизбор ће обухватати бодовање пријава, а након предизбора, Комисија за селекцију ће припремити ужи списак кандидата који ће бити позвани на завршну презентацију пред члановима КС.

Селекција ће се вршити према пет главних критеријума:

1)   Снага тима

2)   Иновација и јединственост производа/технологије

3)   Одрживост и атрактивност пословног модела

4)   Тржишна атрактивност

5)   Изгледи за прикупљање капитала.

Катапулт програм нуди бесповратна средства у виду улазног и коинвестирајућег гранта.

 • Улазни грантови су у износу до 20.000 евра за предузећа која су класификована у категорију Ideation и до 50.000 евра за предузећа класификована у категорију Scale-up.
 • Коинвестирајући грантови су једнаки квалификованој инвестицији у максималном износу до 300.000 евра (умањеном за износ добијеног улазног гранта).

И улазни и коинвестирајући грантови се додељују у облику хоризонталне државне помоћи за новооснована предузећа. Као инструмент бесповратне помоћи, коинвестирајући грант не утиче на смањење удела власништва Корисника гранта.

Сви Корисници улазног гранта, укључени у Катапулт акцелератор, биће сматрани подобним за пријаву за коинвестирајући грант. Ова предузећа могу да се пријаве и добију коинвестирајући грант у било ком тренутку током програма акцелерације и девет месеци након завршетка њиховог циклуса, под условом да је квалификована инвестиција обезбеђена (да је пронађен подобан инвеститор) и да током програма није дошло до кршења Уговора за акцелерацију. Предуслов за Пријаву за коинвестирајући грант је потписан term sheet, односно необавезујући уговор између предузећа и инвеститора, или Писмо о намерама инвеститора.

Више информација о квалификованим инвестицијама и подобним инвеститорима је доступно у приручнику програма.

Катапулт грантови су осмишљени тако да буду флексибилни и да тимовима омогуће коришћење средстава на начин који задовољава њихове потребе за раст и развој пословања.

Корисници гранта могу користити добијена средства у оквиру следећих категорија:

 • Трошкови тима/плате
 • Услуге развоја производа, укључујући развој и тестирање технологије, истраживање и развој, итд.
 • Услуге пословног развоја (истраживање тржишта, развој партнерства/добављача, ангажовање стручних консултаната, итд.)
 • Услуге продаје и маркетинга.
 • Куповина робе неопходне за раст и развој предузећа.
 • Општи трошкови (закупнина, претплате на технологију/пријаве/податке, итд.)

Листа неприхватљивих трошкова и активности доступна је у приручнику програма.

Предузећa која су можда већ привукла нека средства од инвеститора, али су и даље у раној фази развоја и потрази за наредном рундом инвестиције (Seed или Series A round), биће узета у разматрање за категорију Scale-up.

Да, сви Подносиоци пријаве ће бити обавештени о статусу Пријаве током процеса процене путем е-поште. Кандидати који буду учествовали у завршним презентацијама ће добити усемена саопштења Комисије за селекцију током презентације уживо, али за њих писане евалуације неће бити достављане.

Сви Подносиоци пријаве су дужни да поднесу попуњен Упитник о процени утицаја на животну средину. Процена утицаја на животну средину и друштво се врши само за предселектоване пријаве. Почиње након предизбора и мора бити завршена пре потписивања уговора.

Независни Стручњак Фонда за заштиту животне средине и друштвена питања ће прегледати достављене Упитнике и извршити категоризацију пријава према нивоу ризика на:

 • Низак - нису потребне додатне активности.
 • Умерен - праћење је потребно током имплементације.
 • Значајан – Фонд зауставља поступак процене и одбија пријаву.
 • Висок – Фонд зауставља поступак процене и одбија пријаву.

Кандидати који су прошли фазу предизбора биће обавештени о резултатима ове процене, само ако је оцена ризика у пријави Умерен. У том случају, од Подносиоца пријаве ће бити захтевана припрема Плана управљања заштитом животне средине, који је потребно доставити на одобрење Стручњаку за заштиту животне средине и друштвена питања, као један од предуслова за потписивање Уговора за акцелерацију.

 

У зависности од фазе развоја предузећа и изазова који стоје пред оснивачима, програм ће помоћи учесницима да идентификују и поставе кључне индикаторе перформанси и правце унапређења компетенција и капацитета како би обезбедили прелазак у следећу фазу развоја.

Програм обуке ће обухватити све аспекте пословне стратегије и стратегије изласка на тржиште, кроз комбинацију структуираног тренинга и практичног експериментисања са менторима, што ће уз иницијално финансирање у форми улазног гранта омогућити бржи раст предузећа.

За реализацију програма биће коришћен хибридни модел. Већина актиности ће бити одржана у online окружењу, а уколико услови дозволе, биће реализована обука у Београду или околини, која ће обухватати различите типове активности, као што су предавања, радионице, сесије са менторима, и др.

Програм не предвиђа обезбеђење пословног простора за учеснике.

Квалитет и посвећеност ментора један је од најважнијих предуслова успеха акцелератора.

Менторство је усредсређено на пружање помоћи стартапима у аспектима, као што су: планирање стратегије, постављање приоритета развоја, маркетиншка стратегија, идентификовање циљних купаца и стратегије изласка на тржиште, структуирање организационих процеса, изградња тима, изградња реалног финансијског модела заснованог на здравим претпоставкама, итд.

Mенторство пружају локални (са добрим познавањем српског и регионалног тржишта ) и међународни експерти (са глобалном перспективом), успешни оснивачи стартапа и инвеститори, а све је прилагођено специфичним потребама стартапа у акцелератору.

Сваком предузећу, учеснику акцелератора, ће бити додељен ментор са којим ће радити 3 месеца (Lead mentor).

Један од главних циљева Катапулта је привлачење подобних инвеститора, који укључују групе анђела инвеститора, искусне „супер анђеле“, појединачне анђеле инвеститоре, као и синдикате, фондове који улажу у почетни капитал, фондове предузетничког капитала, корпоративне инвеститоре или друге приватне инвеститоре који улажу у раним фазама раста предузећа.

Програм Катапулт ће бити активно промовисан и презентован локалним и међународним инвеститорима. Кроз умрежавање и догађаје, попут Демо дана, Програм ће помагати учесницима акцелератора у проналажењу потенцијалних инвестиционих партнера.

Предузећа ће такође морати да раде на идентификацији потенцијалних инвеститора, а кроз програм акцелерације учесници ће бити упознати са алатима и знањем потребним за повећање ефикасности.

Стартапи који учествују у програму и њихови оснивачки тимови остају део заједнице Катапулт.

Катапулт ће наставити да подржава стартапе који активно прикупљају средства уз менторство и могућности умрежавања.

Не. У току процеса пријаве видимо пуно идеја које су још увек у раној фази развоја. Такође није реално очекивати да ће било који инвеститор потисати сличан уговор о пoверљивости у овој фази.

Предузећа којима је Фонд одобрио финансирање и која су у завршној фази имплементације (последњи квартал или мање) могу се пријавити за Катапулт. Максимални износ финансирања од стране Фонда који предузеће може добити, збирно са свих програма, је 800.000 евра.