Паметни почетак

Паметни почетак пружа подршку најперспективнијим тимовима у настојању да валидирају пословне идеје и демонстрирају корисност својих производа/услуга/технологија, кроз развој првог прототипа или минимално одрживог производа.

Паметни почетак

Циљ програма Паметни почетак је да пружи подршку најперспективнијим тимовима у настојању да валидирају пословне идеје и демонстрирају корисност својих производа/услуга/технологија, кроз развој првог прототипа или минимално одрживог производа (MVP). 
Корисници Програма имаће на располагању финансијску и менторску подршку, која ће им помоћи у спровођењу прве фазе истраживања тржишта, развоју производа, успостављању пословног модела и започињању припрема за следећу фазу прикупљања финансијских средстава. Осим тога, ако и где је применљиво, Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: Фонд) ће организовати серију посебних радионица, које ће помоћи корисницима да боље организују своје активности и покрену пословање свог стартапа на што бољи начин.

Висина износа  финансирања:
• Финасирање које обезбеђује Фонд може бити највише до РСД 3.600.000,00 (оквирно ЕУР 30.000,00) по појединачном пројекту, покривајући максимално до 90% укупних трошкова по пројекту (не укључујући менторску подршку). 
• Најмање 10%  укупног буџета пројекта (не укључујући менторску подршку) потребно је да буде обезбеђено од стране подносиоца пријаве из било ког приватног извора, у готовини. Нефинансијска улагања неће бити прихваћена.
• Сви корисници финансирања ће добити до РСД 600.000,00 (оквирно ЕУР 5.000,00) додатних средстава која су опредељена за менторску подршку.

Услови за конкурисање:
• Тимови који се састоје од 2 до 5 чланова, са најмање 51% тима који су резиденти Републике Србије
или
• Микро привредна друштва (у форми друштва са ограниченом одговорношћу) у приватном власништву, регистрована у Србији не дуже од 2 године у тренутку подношења пријаве, у већинском власништву (51% или више) резидената Републике Србије, са до 10 запослених. 

У случајевима када пријаву подноси тим, уколико је финансирање одобрено, од подносиоца ће се захтевати да оснују предузеће у складу са Законом о привредним друштвима Србије. Новоосновано предузеће мора бити у 100% власништву предложеног(их) члана(ова) тима. Проценат власништва међу члановима тима зависи од њиховог интерног договора, али најмање 51% власништва мора бити додељено члановима тима који бораве у Србији.

Подносиоци пријаве коју испуњавају било који од следећих критеријума НИСУ подобни да конкуришу на овај програм нити буду финансирани:
• Подносилац пријаве је прикупио ЕУР 25.000,00 или више од Фонда;
• Подносилац пријаве или његово повезано правно лице је имало приходе веће или једнаке од ЕУР 100.000,00 у било којој години од момента оснивања;
• Делимично или потпуно су у власништву другог привредног друштва или ентитета у приватном или јавном сектору (државно власништво), са изузетком микро приватног привредног друштва;
• Било ко од оснивача или предложених чланова тима из Пријавног обрасца је већински власник или има контролу над другим малим, средњим или великим предузећем у Србији или иностранству, са изузетком микро приватног привредног друштва;
• Било ко од оснивача или предложених чланова тима из Пријавног обрасца има 50% или више власништва у предузећу које спроводи пројекат финансиран у оквиру гранта или програма подршке Фонда у време подношења пријаве.

Подношењем пријаве на програм Паметни почетак, Подносилац се сматра неподобним за пријаву на друге програме Фонда (са изузетком Иновационих ваучера) и обрнуто, доклe год је поднешена пријава у фази евалуације.

Време реализације пројекта: до 6 месеци

Област/сектор: Програм је отворен за пријаве који долазе из свих привредних сектора и из свих области науке и технологије са акцентом на областима дефинисаним Стратегијом паметне специјализације Републике Србије за период 2020-2027.

Неопходна документација: Комплетан сет неопходних документа можете преузети на следећој страници: http://www.inovacionifond.rs/cir/program/pametni-pocetak/dokumentacija

Пријаве се подносе путем Фондовог интернет портала и на енглеском језику.

Јавни позив: Затворен

Контакт: smartstart@inovacionifond.rs

Презентација програма Паметни почетак