Инвестирање у AI стартапе


26.06.2024

У оквиру програма Serbia Ventures, Фонд за иновациону делатност отвара нови јавни позив са циљем да, кроз партнерство са приватним инвеститорима и институцијама, подржи оснивање фонда предузетничког капитала у износу до 5 милиона евра за инвестирање у стартапе са високим потенцијалом за раст у области вештачке интелигенције.

Serbia Ventures AI обезбеђује почетно улагање у фонд предузетничког капитала, значајно повећавајући доступност финансијских средстава за развој стартапа, што ће допринети успеху иновативних производа заснованих на вештачкој интелигенцији на тржишту. У том смислу, Фонд ће настојати да изабере најбољи предлог од стране будућег друштва за управљање фондом предузетничког капитала које ће служити као дугорочни механизам подршке стартапима који развијају нове производе базиране на вештачкој интелигенцији.

Фонд активно подстиче развој амбијента за инвестрање у Србији кроз оснивање фондова предузетничког капитала са једне, као и подизањем квалитета стартапа са друге стране, пратећи најбоље међународне праксе. У претходне две године одобрено је значајно финансирање у износу од 15 милиона евра за оснивање три нова фонда предузетничког капитала - Fifth Quarter Ventures Fund I, Fifth Quarter Ventures Biotech и Omorika Ventures. Циљ ових новооснованих фондова предузетничког капитала је да инвестирају у стартапе и активно подстичу њихов раст и ширење пословања.

Пријава за учешће је отворена на порталу Фонда до 24. септембра 2024. године, а додатни критеријуми и документација за пријаву су доступни на интернет страници Фонда. Средства за овај јавни позив обезбеђена су из буџета Републике Србије, у сарадњи са Министарством науке, технолошког развоја и иновација.

Serbia Ventures AI програм представља значајан напредак у развоју иновационог екосистема у Србији, који ће подржати раст стартапа у области вештачке интелигенције и допринети економском развоју у овој области.