Više od 230 prijava inovativnih projekata za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija

Posted in: Vesti- Sep 28, 2017

Na ovogodišnji javni poziv za programe podrške tehnološkim inovacijama prijavljeno je 237 predloga inovativnih projekata za finansiranje i to 137 za Program ranog razvoja i 100 za Program sufinansiranja inovacija. U odnosu na prethodni javni poziv za ova dva programa koji je bio raspisan 2013. godine, broj prijava je veći za 66,9%.

Ukupna vrednost predloženih inovativnih projekata je 44,8 miliona evra, od čega za Program ranog razvoja 12,3 miliona evra a za Program sufinansiranja inovacija 32,5 miliona evra. Najveći broj predloženih projekata dolazi iz oblasti informaciono-komunikacione tehnologije (26,6%), softver i izrada aplikacija (19,4%), prehrambena industrija i poljoprivreda (12,2%), slede elektronika (8%), mašinstvo i mašinski inženjering (7,6%) i energetika i energetska efikasnost (7,2%). Najveći broj prijava dolazi iz Beograda (146), sledi Novi Sad (19), Niš (13), Kragujevac (9) i Čačak (6).

Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost istakao je da su programi Fonda efektni i održivi: „Preduzeća koja smo do sada podržali imaju danas više od 480 zaposlenih više nego pre implementacije finansiranih projekata. To su viskokvalifikovana radna mestima, a prihodi ovih preduzeća su dva i po puta uvećani. Prema broju predloženih projekata za javni poziv ove godine, možemo zaključiti da u Srbiji postoji inovacioni potencijal i da imamo visoko motivisane privrednike koji razvijaju inovativne tehnologije.“

Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj u Vladi Republike Srbije je na predstavljanju statističkih podataka završenog javnog poziva za programe podrške tehnološkim inovacijama istakao da Vlada Republike Srbije želi da podstakne razvoj inovacija i zato će u budžetu za sledeću godinu opredeliti više sredstava za ovu namenu. „To vidimo kao važan korak za jačanje konkurentnosti naše ekonomije, rast izvoza i otvaranje novih radnih mesta u visokotehnološkim sektorima.“, dodao je ministar Popović.

Od 2017. godine, sredstva za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija obezbeđena su u okviru budžeta Republike Srbije, odnosno Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u iznosu od 2,7 miliona evra, kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja (finansiran na osnovu Sporazuma o zajamu Svetske banke). Javni poziv za podnošenje predloga inovativnih projekata preduzeća u Srbiji trajao je od 1. juna do 1. septembra ove godine. U periodu 2011-2016. Fond je u okviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji, finansiranom sredstvima EU u vrednosti od 8,4 miliona, dodelio finansijsku podršku za 52 inovativna projekta preduzeća.