Projekat ima za predmet izazov razvoja sistema inovacija i preduzetništva širom Jugoistočne Evrope, omogućavajući ulaganja privatnog kapitala u inovativne preduzetničke kompanije u partnerstvu sa inicijativama i investicijama koje dolaze iz javnog sektora. Vodeći partner na projektu je SPIRIT iz Slovenije, a finansira se kroz EU Transnacionalni program za Jugoistočnu Evropu, gde je Fond za inovacionu delatnost jedan od 20 partnera koji dolaze iz 12 različitih zemalja. Implementacija projekta VIBE zvanično je počela 1. januara 2013.

Glavne aktivnosti obuhvataju:

  • Identifikovanje postojećih aktera, aktivnosti i potrebe za obukom, finansiranjem i podrškom inovativnim preduzećima
  • Obuka (Coaching) preduzeća širom regiona Jugoistočne Evrope radi ubrzanja investicija i spremnosti odabranih reprezentativnih preduzeća iz različitih privrednih sektora kroz kombinaciju seminara/ vebinara, povratnih informacija eksperata i rencezenata
  • Podsticanje mreže finansiranja uključivanjem poslovnih anđela, regionalnih fondova, korporativnih investitora, banaka, fondova rizičnog kapitala
  • Diskutovanje, definisanje i testiranje pragmatične nove podrške u vidu potencijalnih investicionih podsticaja javnih institucija/agencija na nivou prekograničnih (ko) investicija
  • Zajednički rad sa organizatorima veoma uspešne dvogodišnjeg Balkan Venture Foruma (BkVF): Europe Unlimited and Balkan Unlimited.

top