Univerzitet u Prištini priključio se TTF Programu

Posted in: Vesti- Nov 09, 2017

Beograd, 9. novembar 2017. godine – Sporazum o saradnji, koji su danas potpisali Univerzitet u Prištini i Fond za inovacionu delatnost, pruža podršku istraživačima sa ovog Univerziteta da svoja istraživanja sa komercijalnim potencijalom plasiraju na tržište.

Sporazum predstavlja osnov za učešće Univerziteta u projektu „Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji“, koji se finansira kroz pretpristupne fondove Evropske unije za 2013. godinu, a čiji je cilj da stimuliše saradnju između akademskog i privatnog sektora radi komercijalizacije naučno-istraživačkih rezultata i unapređenja transfera tehnologija.

U prisustvu ministra za inovacije i tehnološki razvoj, Nenada Popovića, Sporazum su ispred Univerziteta u Prištini potpisali prof. dr Blagoje Nedeljković, v.d. rektora Univerziteta u Prištini sa privremnim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, a u ime Fonda za inovacionu delatnost Ivan Rakonjac, direktor.

„Potpisivanjem ovog sporazuma pokazuje se saradnja Vlade Srbije sa univerzitetima na teritoriji čitave Republike Srbije, uz napomenu da je, naravno, Univerzitet u Prištini važan i neizostavan deo srpske univerzitetske zajednice. Ovaj sporazum će biti veliki podsticaj i za druge univerzitete i fakultete u Srbiji da se uključe u programe Fonda za inovacionu delatnost, s obzirom na to da je u osnovi rada Fonda za inovacionu delatnost povezivanje nauke i industrije“, rekao je Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj.

„Potpisivanje ovog sporazuma predstavlja podstrek daljeg rada našeg univerziteta kao najviše obrazovne i naučne ustanove na prostoru Kosova i Metohije, u okviru obrazovnog sistema Republike Srbije. Univerzitet i naučni poslenici našeg univerziteta uključiće se u razvoj naučno-istraživačkog rada i transfer tehnologija na privredne subjekte u Republici Srbiji, ali i u regionu. Smatramo da će sveukupan kadrovski potencijal Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici doprineti daljem razvoju naučne misli i istraživanja ali i u povezivanju naučnih poslenika na prostoru regiona, i šire u Evropi. Potpisivanjem ovog sporazuma, još jednom se potvrđuje da je naš univerzitet ravnopravni član porodice Univerziteta u Srbiji, a samim tim, i evropske zone visokog obrazovanja i nauke.“ izjavio je prof. dr Blagoje Nedeljković, v.d. rektora Univerziteta u Prištini sa privremnim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

„Sporazumom između Fonda i Univerziteta se definiše saradnja u oblasti razvijanja kapaciteta za primenjeni naučno-istraživački rad, inovacije, transfer tehnologije i komercijalizaciju. Izuzetno nam je drago da se i Univerzitet u Prištini pridružio Programu transfera tehnologija, jer na ovaj način na jednom mestu može dobiti kompletnu podršku da rezultate svojih istraživanja plasira na tržište.“, rekao je Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

Do sada, u okviru ovog programa, Fond je potpisao četiri sporazuma o saradnji i to sa Univerzitetom u Beogradu, Univerzitetom u Nišu, Univerzitetom u Novom Sadu i Univerzitetom odbrane u Beogradu. Finansijsku podršku za inovativne razvojne projekte dobilo je 7 projekata (vrednost 12,76  miliona dinara).

Više o Programu TTF možete saznati na: http://www.inovacionifond.rs/program-ttf/