Javna rasprava o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti

Odeljak: Vesti- 26. Maj 2015

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sprovodi proceduru javne rasprave o Izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživackoj delatnosti. Javna rasprava je okončana 25. maja 2015. godine.

 Više informacija o javnoj raspravi o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti možete naći na sledećem linku:

Javna rasprava o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti

Fond za inovacionu delatnost na Sajmu EU projekata u Nišu

Odeljak: Vesti- 25. Maj 2015

Niš 22. maj 2015. godine – U organizaciji Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Fond za inovacionu delatnost učestvovao je na još jednom Sajmu projekata koje finansira Evropska unija – „EU i Srbija na delu“, ovoga puta održanog u Nišu.

Pred niškim auditorijumom, Fond je u Galeriji “Srbija” na štandu pod nazivom „Konkurentnost i inovativnost“, zajedno sa predstavnicima kompanija Morena Inženjering i Techno Naiss iz Niša, predstavio postignute rezultate u okviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji. Ovaj projekat, finansiran je od strane Evropske unije iz pretpristupnih fondova IPA, a Fond ga sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom.

Fond na 59. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća, Maj 2015

Odeljak: Foto galerija- 20. Maj 2015

Inovacije na delu za Dan Evrope, Maj 2015

Odeljak: Foto galerija- 20. Maj 2015

Posetа Anаbele Gonzаlez, direktorke Sektorа zа trgovinu i konkurentnost Svetske bаnke u Vаšingtonu, Mart 2015

Odeljak: Foto galerija- 20. Maj 2015

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o inovacionoj delatnosti

Odeljak: Vesti- 18. Maj 2015

Na osnovu Zaključka Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije 05 Broj 011-5155/2015 od 13. maja 2015. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u periodu od 18. maja do 12. juna 2015. godine, sprovodi Javnu raspravu o Nacrtu zakona o inovacionoj delatnosti.

Tekst Nacrta zakona o inovacionoj delatnosti možete preuzeti ovde.

Obrazloženje uz Nacrt zakona o inovacionoj delatnosti možete preuzeti ovde.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poštom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Za javnu raspravu – Zakon o inovacionoj delatnosti” ili Fondu za inovacionu delatnost na e-mail: bojana.novakovic@inovacionifond.rs, ili poštom na adresu: Beograd, Veljka Dugoševića broj 54, objekat B1, sa naznakom „Za javnu raspravu – Zakon o inovacionoj delatnosti” .

 Program Javne rasprave o Nacrtu Zakona o inovacionoj delatnosti

Inovacije na delu za Dan Evrope

Odeljak: Vesti- 08. Maj 2015

Beograd 7. maj 2015. godine – Na tradicionalnom prijemu povodom Dana Evrope u Skupštini grada Beograda, tim Fonda za inovacionu delatnost je zajedno sa 7 finansiranih kompanija, uz veliku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, evropskom komesaru Johanesu Hanu i najvišem državnom vrhu Srbije predstavio postignute rezultate u okviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji. Projekаt podrške inovаcijаmа u Srbiji, u vrednosti od 8.4 milionа evrа, finаnsirа se iz sredstаvа pretpristupnih fondovа Evropske unije (IPA za 2011. godinu) i sprovodi u sаrаdnji sа Svetskom bаnkom.

Prisutne zvanice imale su priliku da se upoznaju sa uspešnim timovima obrazovanih ljudi koji razvijaju inovacije u različitim oblastima nauke i tehnologije (informaciono-komunikacione tehnologije, poljoprivreda i prehrambena industrija, robotika i elektronika, biomedicinsko inženjerstvo, energetska efikasnost) kroz projekte podržane od strane Programa Fonda za inovacionu delatnost. Predstavnici kompanija Coprix Media, Ekofungi, Morena Inžinjering, Eipix Entertainment, Desing, mBrainTrain i Strawberry Energy demonstrirali su svoje inovativne proizvode i usluge i pokazali značajan inovacioni potencijal koji Srbija poseduje. Na ovaj način Fond je još jednom potvrdio da treba ulagati u inovacije kao ključ zа rаzvoj konkurentne srpske privrede, sposobne da se uspešno takmiči na svetskom tržištu.

„Podrška Evropske unije inovacionom sektoru u Srbiji, kroz Projekat podrške inovacijama, pokаzuje vidljive rezultаte.”, rekao je Mаjkl Davenport, šef Delegаcije Evropske unije u Republici Srbiji. On je dodao: “Veliko mi je zadovoljstvo da danas na Dan Evrope možemo zaključiti da Srbija ima visoki inovacioni potencijal, jer su inovаcije vаžne zа ekonomski napredak Srbije. Pokazali smo da Srbija ima preduzeća koja su po konkurentnosti i inovativnosti na istom nivou kao preduzeća u zemljama EU.“

„Fond za inovacionu delatnost se dokazao kao glаvnа institucionalna podrškа inovаcijаmа i inovаtivnim kompаnijаmа u Srbiji. Finansijska podrška Evropske unije i ekspertska podrška Svetske banke su od suštinskog značaja u ostvarivanju misije Fonda za inovacionu delatnost.”, rekao je Marko Atanasovski, v.d. direktora Fonda za inovacionu delatnost.

Jedna od finansiranih kompanija u okviru Programa sufinansiranja inovacija Fonda za inovacionu delatnost, Morena inženjering iz Niša, predstavila je svoj pametni robot „Cassius“. Direktor kompanije, Nikola Petrović, ovom prilikom podelio je svoja iskustva na Projektu „Cassius – robot zа teniske terene“: „Nazvan po najpoznatijem bokseru Kleju, „Cassius“ je omogućio Moreni da postane jedino preduzeće na Balkanu koje je primljeno u najveću evropsku asocijaciju proizvođača robota euRobotics i da kroz tela te asocijacije utiče na politiku EU u oblasti robotike.

Takođe, dobili smo priliku da za američke i nemačke investitore projektujemo i implementiramo namenske robote, kao i pozive da učestvujemo u međunarodnim konzorcijumima koji konkurišu za Horizont 2020 projekte.“

U cilju približavanja Evrope građanima, Dan Evrope obeležava se svake godine kao dan sećanja na Šumanovu deklaraciju, kojom je pre 57 godina počeo proces evropskih integracija.

Inovаtivni pneumаtski sistem za zeleno rezanje idejno rešenje kompanije Unitehna Alati

Odeljak: Vesti- 27. Apr 2015

Usled visoke cene radne snage na poljoprivrednim gazdinstvima sve više se primenjuje specijalizovana mehanizacija, dok su uređaji za zeleno rezanje prisutni više desetina godina na svetskom tržištu. Svi proizvođači uređaja za zelenu rezidbu koriste hidraulički sistem za upravljanje i pokretanje uređaja. Analizirajući nedostatke ovih uređaja, iskusni kadrovi kompanije Unitehna Alati d.o.o., Kruševac došli su do boljih tehničkih rešenja.

Kompanija Unitehna Alati d.o.o. uz podršku Programa ranog razvoja Fonda za inovacionu delatnost, kroz projekat Vine/fruit green pruning device razvija novi, troškovno efikasan uređaj za zeleno rezanje, koji ima unapređene karakteristike u pogledu optimalnog polja vidljivosti, preciznosti rezanja i reagovanja na komande. Prototip ovog uređaja je izrađen, a testiranja su u toku.

Uređaji za zeleno rezanje koji koriste hidraulički pogon imaju brojne nedostatke: veliki gabariti i masa prateće opreme, složenost sistema, nedovoljna preciznost i brzina reagovanja pri komandama za promenom položaja uređaja, grejanje ulja pri većim opterećenjima, veoma dug postupak montaže za puštanje  u rad, položaj radnog dela je izvan optimalne zone preglednosti, visoka cena proizvoda, složeno servisiranje, neprilagođenost terenima sa većim nagibom. Svi ovi nedostaci su veoma značajni za male poljoprivredne proizvođače, sa manjim zasadima (do 3 ha). Veliki proljoprivredni proizvođači  nalaze isplativnost boljom organizacijom rada i servisa, kao i velikom površinom zasada koja im obezbeđuje rentabilnost ovih uređaja.

Upotrebom inovativnog pneumatskog upravljačkog sistema, koji se koristiti umesto tradicionalnih hidrauličkih rešenja postignuta su značajna poboljšanja – uređaj je lako prilagodljiv različitim modelima traktora, 50% je lakši i jeftiniji od konkurentskih proizvoda. Rešenje problema je nađeno u promeni pogonskog i upravljačkog sistema, jer je hidraulika izbačena. Uređaj dobija mehaničku energiju (obrtni moment) od izlaznog ožlebljenog traktorskog vratila. Sistemom prenosa sa obrtnog na oscilatorno kretanje vrši se pokretanje sklopa reznog aparata. Efikasnost u rezidbi je istovetna kao i kod sličnih uređaja na hidraulički pogon.

Kompanija Unitehna Alati d.o.o. je usmerila svoje kapacitete na tržište koje poseduje manje plantaže u brdskom području sa većim nagibom terena. Pored toga,  postoji mala prisutnost uređaja za zeleno rezanje u regionu: Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Bugarske, Grčke i Srbije. Na ovaj način kompanija Unitehna Alati d.o.o. je definisala svoj budući tržišni prostor. Pored toga, kompanija Uniteha Alati d.o.o. je podnela dokumentaciju za priznavanje patenta na nacionalnom nivou, a u planu je i međunarodna zaštita intelektualne svojine.

“Usled značajno manje opreme i jednostavnosti rada uređaja postigli smo za oko 50% nižu cenu koštanja (standardne ugrađene komponente i postupak izrade) u odnosu na uređaje sa hidraulikom. Niža cena podrazumeva isti uporedni kvalitet ugrađenih komponenti i cenu radne snage kao i za konkurentske uređaje. Servisiranje i upravljanje uređajem je jednostavno. Uređaj nema prateću opremu koju zahteva hidraulički sistem te je ceo sistem do 50% lakši. Ovo mu daje veću pogodnost i za terene sa većim nagibom.”, rekao je Bojan Dobrosavljević, direktor kompanije Unitehna Alati d.o.o.

Serbia Research Innovation And Technology Transfer Project (SRITTP – Project ID No. P145231)

Odeljak: Oglasi - u toku- 09. Apr 2015

EXTENSION OF REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR INDIVIDUAL CONSULTANCY SERVICES FOR THE TECHNOLOGY TRANSFER FACILITY

 

Lead Transactions Specialist 0.1 MB

Tajfun HIL WebLab Prva svetska online laboratorija za testiranje energetskih sistema budućnosti

Odeljak: Vesti- 06. Apr 2015

Kroz Program sufinansiranja inovacija Fonda za inovacionu delatnost, kompanija Tajfun HIL d.o.o. iz Novog Sada je razvila i ponudila tržištu prvu online laboratoriju za testiranje upravljačkih sklopova baziranu na inovativnoj HIL (hardware in the loop) platformi koju je razvila sopstvenim snagama.

WebLab ili „Cloud“ rešenje predstavlja novu fazu u razvoju ponude kompanije Tajfun HIL koja je potpuno u skladu sa najnovijim svetskim trendovima u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, a koja je ujedno i način da se zadovolji porast tražnje za Tajfun HIL tehnologijom.

Vrtoglavi rast tražnje za Tajfun HIL tehnologijom je globalni fenomen i posledica je ubrzane modernizacije postojećeg sistema proizvodnje i distribucije električne energije za koju su u značajnoj meri zaslužni obnovljivi izvori energije. Kako je Tajfun HIL tehnologija nezamenjiva u oblasti testiranja energetskih pretvarača solarnih i vetro elektrana od nje se sve više očekuje da da odgovore i na brojna pitanja u vezi integracije obnovljivih izvora u postojeću energetsku mrežu. Tu je ujedno i ogromna šansa za rast i razvoj kompanije i stvaranje velikog broja radnih mesta za domaće stručnjake u oblastima energetike, elektronike i računarske tehnike.

Tajfun HIL tehnologija odlikuje se inovativnošću, a Tajfun HIL kompanija svojom tržišnom orijentacijom i svojim proizvodima i tehničkim uslugama vrhunskog kvaliteta i lakoće korišćenja. Tajfun HIL eksperti su aktivni na tržištima Severne Amerike, Evrope i Azije gde svojim klijentima štede ogromna sredstva i ubrzavaju i olakšavaju modernizaciju energetskih pretvarača i distributivne infrastrukture.

Tajfun HIL kompanija u svom ambicioznom planu rasta na svetskom tržištu vidi WebLab tehnologiju kao ključne komponente svoje strategije. Sa jedne strane ova tehnologija  omogućava inženjerima energetike i energetske elektronike pristup Tajfun HIL proizvodima i metodologiji već u ranim fazama studija, a sa druge strane ona otvara mogućnosti za razvoj poslovnih modela baziranih na Cloud tehnologijama koje omogućavaju globalan i neograničen pristup tržištu.