Tri srpska tima idu na Slush 2017

Odeljak: Vesti- 15. Nov 2017

Beograd, 15. novembar 2017. godine – Povodom odlaska srpskih timova na prestižnu Konferenciju Slush u Helsinki, ambasador Finske u Srbiji Perti Ikonen priredio je prijem u svojoj rezidenciji. Ovom prilikom predstavljeni su srpski timovi Mindy, Sunthetic i UrbiGo, a osim ambasadora Finske, prisutnima se obratio i Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

Odlukom finskog žirija, timovi Mindy, Sunthetic i UrbiGo dobili su jedinstvenu priliku da učestvuju u programu Global Impact Accelerator 2017 i na Slush 2017 konferenciji koji će biti održani u Helsinkiju u novembru i decembru ove godine. Iako je do sada bila praksa da jedan tim sa lokalnog takmičenja bude izabran, žiri je ove godine doneo odluku da sva tri srpska startapa učestvuju.

Srbija je jedna od 20 zemalja u kojima je održano lokalno Slush takmičenje. Na ovom takmičenju, koje je po treći put organizovao Fond za inovacionu delatnost u saradnji sa ambasadom Finske u Srbiji,  učestvovalo je 19 startapa koji razvijaju svoje ideje u oblasti održivih inovacija, sa vrlo različitim orginalnim rešenjima za goruća pitanja.

Slush konferencija, jedna od najvećih te vrste u Evropi, pruža mogućnost startapima da se predstave brojnim investitorima i medijima, dok im Accelerator program daje priliku da unaprede svoje veštine i poslovnu ideju.

O timovima

UrbiGo (urbigo.me) izrađuje pametne vertikalne bašte od ekoloških i recikliranih materijala u kojima je moguće gajenje biljaka tokom cele godine, a putem mobilne aplikacije i praćenje napretka gajenja.

Sunthetic (www.sunthetic.eu) se bavi konceptom održive energije za budućnost i prvenstveno dizajnira solarne proizvode. Sunthetic teži da ugradi principe održive energije u svakodnevnu praksu ljudi i njihovih uređaja, poput iPhone telefona.

Mindy (mindyapp.com) je posvećen lečenju hiperkinetičkih poremećaja i gojaznosti kod dece kroz igru, odnosno kombinaciju spoljašnje fizičke aktivnosti sa testiranim kognitivnim veštinama.

Univerzitet u Prištini priključio se TTF Programu

Odeljak: Vesti- 09. Nov 2017

Beograd, 9. novembar 2017. godine – Sporazum o saradnji, koji su danas potpisali Univerzitet u Prištini i Fond za inovacionu delatnost, pruža podršku istraživačima sa ovog Univerziteta da svoja istraživanja sa komercijalnim potencijalom plasiraju na tržište.

Sporazum predstavlja osnov za učešće Univerziteta u projektu „Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji“, koji se finansira kroz pretpristupne fondove Evropske unije za 2013. godinu, a čiji je cilj da stimuliše saradnju između akademskog i privatnog sektora radi komercijalizacije naučno-istraživačkih rezultata i unapređenja transfera tehnologija.

U prisustvu ministra za inovacije i tehnološki razvoj, Nenada Popovića, Sporazum su ispred Univerziteta u Prištini potpisali prof. dr Blagoje Nedeljković, v.d. rektora Univerziteta u Prištini sa privremnim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, a u ime Fonda za inovacionu delatnost Ivan Rakonjac, direktor.

„Potpisivanjem ovog sporazuma pokazuje se saradnja Vlade Srbije sa univerzitetima na teritoriji čitave Republike Srbije, uz napomenu da je, naravno, Univerzitet u Prištini važan i neizostavan deo srpske univerzitetske zajednice. Ovaj sporazum će biti veliki podsticaj i za druge univerzitete i fakultete u Srbiji da se uključe u programe Fonda za inovacionu delatnost, s obzirom na to da je u osnovi rada Fonda za inovacionu delatnost povezivanje nauke i industrije“, rekao je Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj.

„Potpisivanje ovog sporazuma predstavlja podstrek daljeg rada našeg univerziteta kao najviše obrazovne i naučne ustanove na prostoru Kosova i Metohije, u okviru obrazovnog sistema Republike Srbije. Univerzitet i naučni poslenici našeg univerziteta uključiće se u razvoj naučno-istraživačkog rada i transfer tehnologija na privredne subjekte u Republici Srbiji, ali i u regionu. Smatramo da će sveukupan kadrovski potencijal Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici doprineti daljem razvoju naučne misli i istraživanja ali i u povezivanju naučnih poslenika na prostoru regiona, i šire u Evropi. Potpisivanjem ovog sporazuma, još jednom se potvrđuje da je naš univerzitet ravnopravni član porodice Univerziteta u Srbiji, a samim tim, i evropske zone visokog obrazovanja i nauke.“ izjavio je prof. dr Blagoje Nedeljković, v.d. rektora Univerziteta u Prištini sa privremnim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

„Sporazumom između Fonda i Univerziteta se definiše saradnja u oblasti razvijanja kapaciteta za primenjeni naučno-istraživački rad, inovacije, transfer tehnologije i komercijalizaciju. Izuzetno nam je drago da se i Univerzitet u Prištini pridružio Programu transfera tehnologija, jer na ovaj način na jednom mestu može dobiti kompletnu podršku da rezultate svojih istraživanja plasira na tržište.“, rekao je Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

Do sada, u okviru ovog programa, Fond je potpisao četiri sporazuma o saradnji i to sa Univerzitetom u Beogradu, Univerzitetom u Nišu, Univerzitetom u Novom Sadu i Univerzitetom odbrane u Beogradu. Finansijsku podršku za inovativne razvojne projekte dobilo je 7 projekata (vrednost 12,76  miliona dinara).

Više o Programu TTF možete saznati na: http://www.inovacionifond.rs/program-ttf/

Saradnja Univerziteta odbrane u Beogradu i Fonda za inovacionu delatnost

Odeljak: Vesti- 31. Okt 2017

Beograd, 31. oktobar 2017. godine – Univerzitet odbrane u Beogradu četvrta je javna viskoškolska ustanova koja se priključila Programu transfera tehnologija koji realizuje Fond za inovacionu delatnost. U prisustvu ministra za inovacije i tehnološki razvoj, Nenada Popovića, Sporazum o saradnju u okviru ovog programa potpisali su general-major, prof. dr Mladen Vuruna, rektor Univerziteta odbrane u Beogradu i dr Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

Sporazumom između Fonda i Univerziteta definiše se saradnja u oblasti razvijanja kapaciteta za primenjeni naučno-istraživački rad, inovacije, transfer tehnologije i komercijalizaciju. Kroz Program za transfer tehnologije javnim naučnoistraživačkim institucijama u Srbiji se pruža podrška za dalji razvoj istraživanja sa komercijalni potencijal kako bi se pronašli partneri iz privatnog sektora i inovacija plasirala na tržište.

„Program transfera tehnologije pomaže mladim stručnjacima na univerzitetima, fakultetima i inovacionim centrima da inovacione proizvode koje razvijaju plasiraju na tržište. Vlada Srbije na ovaj način pruža snažnu podršku zapošljavanju i ostanku mladih inženjera u Srbiji.”, istakao je ovom prilikom Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj

„Naučno istraživačka delatnost je veoma važna za Univerzitet odbrane. Nama je bitno da i u budućem vremenu sačuvamo kvalitet u oblasti naučnoistraživačke delatnosti, jer ćemo na taj način sačuvati kvalitet Univerziteta odbrane.”, izjavio je general-major, prof. dr Mladen Vuruna, rektor Univerziteta odbrane u Beogradu.

„Veliko nam je zadovoljstvo što danas potpisujemo ovaj sporazum sa jednom od najvećih visokoškolsih ustanova u zemlji. Zahvaljujući Programu transfera tehnologija, istraživači sa Univerzitetom odbrane u Srbiji imaju priliku da na jednom mestu dobiju kompletnu podršku da rezultate svojih inovativnih projekata plasiraju na tržište“, rekao je Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

Do sada, u okviru ovog programa, Fond je potpisao tri sporazuma o saradnji i to sa Univerzitetom u Beogradu, Univerzitetom u Nišu i Univerzitetom u Novom Sadu. Finansijsku podršku za inovativne razvojne projekte dobilo je 7 projekata u vrednosti od 12,76  miliona dinara.

Program transfera tehnologija realizuje se u okviru projekta „Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji“, koji se finansira kroz pretpristupne fondove Evropska unija za 2013. godinu, a čiji je cilj da stimuliše saradnju između akademskog i privatnog sektora radi komercijalizacije naučno-istraživačkih rezultata i unapređenja transfera tehnologija.

Više o Programu TTF možete saznati na: http://www.inovacionifond.rs/program-ttf/

Podržan još jedan projekat u okviru TTF Programa

Odeljak: Vesti- 30. Okt 2017

Beograd, 27. oktobar 2017 – Katalizator za dehalogenizaciju freona koji razvijaju istraživači Inovacionog centra Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, predmet je Ugovora o podršci komercijalizaciji koji je potpisan u okviru Programa tranfera tehnologije (TTF). Zahvaljujući sredstvima TTF programa proizvodnja ovog katalizatora biće podignuta na viši nivo, što će doprineti boljem plasmanu na tržištu.

Ugovor, kojim se pristupa početku realizacije šestomesečnog projekta vrednog 19.800 evra potpisali su danas u ime Fonda za inovacionu delatnost direktor Ivan Rakonjac i u ime Inovacionog cenatara Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, direktor Željko Kamberović.

Katalizatori za dehalogenizaciju freona se koriste za uništavanje freona i drugih organohalogenih jedinjenja poreklom iz rashladnih uređaja, poliuretanskih termoizolacionih pena rashladnih uređaja i protivpožarnih aparata. Ovi katalizatori bazirani su na mešavini oksida metala i prvenstveno su namenjeni operaterima mehaničke reciklaže rashladnih uređaja u cilju eliminacije emisije freona u životnu sredinu, budući da freoni izuzetno oštećuju ozonski omotač.

Inovacioni Centar Tehnološko-Metalurškog Fakulteta u Beogradu postiže izuzetne rezultate na nacionalnom i međunarodnom nivou i njihovom primenom doprinosi ukupnom nivou znanja društva i unapređuju tehnološki razvoj privrede kroz primenjena tehnička rešenja, patente, inovacije, tehnološka unapređenja i rezultate koji imaju neposrednu primenu. Osnovni pravci razvoja su: sinteza novih funkcionalnih materijala i materijala novih i superiornih karakteristika, inovativna primena razvijanih materijala, korišcenje nanonauka i nanotehnologija i razvoj čistih tehnologija i energetska efikasnost.

Više o Programu TTF možete saznati ovde http://www.inovacionifond.rs/program-ttf/

Nabavka računarske opreme

Odeljak: Oglasi - u toku- 26. Okt 2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora JNMV I-01 2017 0.2 MB
Poziv za podnošenje ponuda 0.2 MB
Konkursna dokumentacija 0.6 MB

Nabavka službenog automobila

Odeljak: Oglasi - u toku- 24. Okt 2017
Obavestenje o potisanom ugovoru 0.4 MB
Odluka o dodeli ugovora JNMV I-03 0.8 MB
Poziv za podnošenje ponuda 0.2 MB
Konkursna dokumentacija Auto 0.8 MB

Finski žiri odlučio: Tri srpska tima idu na Slush 2017

Odeljak: Vesti- 09. Okt 2017

Odlukom finskih stručnjaka, timovi Mindy, Sinthetic i UrbiGo dobili su jedinstvenu priliku da učestvuju u programu Global Impact Accelerator 2017 i na Slush 2017 konferenciji koji će biti održani u Helsinkiju u novembru i decembru ove godine. Iakoje do sada bila praksa da jedan tim sa lokalnog takmičenja bude izabran za prestižno Slush takmičenje, finski žiri je ove godine doneo odluku da sva tri srpska startupa učestvuju u Accelerator programu i na Konferenciji Slush.

UrbiGo (urbigo.me) izrađuje pametne vertikalne bašte od ekoloških i recikliranih materijala u kojima je moguće gajenje biljaka tokom cele godine, a putem mobilne aplikacije i praćenje napretka gajenja.

Sunthetic (www.sunthetic.eu) se bavi konceptom održive energije za budućnost i prvenstveno dizajnira solarne proizvode. Sunthetic teži da ugradi principe održive energije u svakodnevnu praksu ljudi i njihovih uređaja, poput iPhone telefona.

Mindy (mindyapp.com ) je posvećen lečenju hiperkinetičkih poremećaja i gojaznosti kod dece kroz igru, odnosno kombinaciju spoljašnje fizičke aktivnosti sa testiranim kognitivnim veštinama.

Srbija je jedna od 20 zemalja u kojoj je održano lokalno Slush takmičenje. Na ovom takmičenju, koje je po treći put organizovao Fond za inovacionu delatnost sa ambasadom Finske u Beogradu,  učestvovalo je 19 startapa koji razvijaju svoje ideje u oblasti održivih inovacija, sa vrlo različitim orginalnim rešenjima za goruća pitanja.

Slush konferencija, jedna od najvećih te vrste u Evropi, pruža mogućnost startapima da se predstave brojnim investitorima i kompanijama, dok im Accelerator program daje priliku da unaprede svoje veštine i poslovnu ideju.

Delegacija Indije u poseti Fondu

Odeljak: Vesti- 03. Okt 2017

eograd, 3. oktobar 2017. – Visoka delegacija Indije posetila je danas Fond za inovacionu delatnost u okviru Drugog zasedanja Mešovite komisije Indije i Srbije. Posetu je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Četvoročlana delegacija, koju čine visoki zvaničnici naučnih institucija iz Indije ovom prilikom se upoznala sa radom Fonda za inovacionu delatnost u oblasti povezivanja naučnoistraživačke zajednice i privrede, transferu tehnologije, komercijalizaciji inovacija, umrežavanju i podsticanju rasta u okviru privrede zasnovane na znaju.

Fond je predstavio rezultate svojih programa, ističući svoju ulogu u izgradnji srpskog inovativnog ekosistema, promovisanja preduzetništva i podsticanje inovacija. Svoje rezultate predstavile su i tri preduzeća koja su finansijski podržana kroz  Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacije i Program saradnje nauke i privrede. Uspehe i preduzetničke poduhvate na finansiranim projektima predstavili su Coprix Media, Milinković Company i NovelIC.

Više od 230 prijava inovativnih projekata za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija

Odeljak: Vesti- 28. Sep 2017

Na ovogodišnji javni poziv za programe podrške tehnološkim inovacijama prijavljeno je 237 predloga inovativnih projekata za finansiranje i to 137 za Program ranog razvoja i 100 za Program sufinansiranja inovacija. U odnosu na prethodni javni poziv za ova dva programa koji je bio raspisan 2013. godine, broj prijava je veći za 66,9%.

Ukupna vrednost predloženih inovativnih projekata je 44,8 miliona evra, od čega za Program ranog razvoja 12,3 miliona evra a za Program sufinansiranja inovacija 32,5 miliona evra. Najveći broj predloženih projekata dolazi iz oblasti informaciono-komunikacione tehnologije (26,6%), softver i izrada aplikacija (19,4%), prehrambena industrija i poljoprivreda (12,2%), slede elektronika (8%), mašinstvo i mašinski inženjering (7,6%) i energetika i energetska efikasnost (7,2%). Najveći broj prijava dolazi iz Beograda (146), sledi Novi Sad (19), Niš (13), Kragujevac (9) i Čačak (6).

Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost istakao je da su programi Fonda efektni i održivi: „Preduzeća koja smo do sada podržali imaju danas više od 480 zaposlenih više nego pre implementacije finansiranih projekata. To su viskokvalifikovana radna mestima, a prihodi ovih preduzeća su dva i po puta uvećani. Prema broju predloženih projekata za javni poziv ove godine, možemo zaključiti da u Srbiji postoji inovacioni potencijal i da imamo visoko motivisane privrednike koji razvijaju inovativne tehnologije.“

Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj u Vladi Republike Srbije je na predstavljanju statističkih podataka završenog javnog poziva za programe podrške tehnološkim inovacijama istakao da Vlada Republike Srbije želi da podstakne razvoj inovacija i zato će u budžetu za sledeću godinu opredeliti više sredstava za ovu namenu. „To vidimo kao važan korak za jačanje konkurentnosti naše ekonomije, rast izvoza i otvaranje novih radnih mesta u visokotehnološkim sektorima.“, dodao je ministar Popović.

Od 2017. godine, sredstva za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija obezbeđena su u okviru budžeta Republike Srbije, odnosno Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u iznosu od 2,7 miliona evra, kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja (finansiran na osnovu Sporazuma o zajamu Svetske banke). Javni poziv za podnošenje predloga inovativnih projekata preduzeća u Srbiji trajao je od 1. juna do 1. septembra ove godine. U periodu 2011-2016. Fond je u okviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji, finansiranom sredstvima EU u vrednosti od 8,4 miliona, dodelio finansijsku podršku za 52 inovativna projekta preduzeća.

Agrounik: nauka posvećena prirodi

Odeljak: Vesti- 25. Sep 2017

Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, pomoćnik ministra za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Saša Stojanović i direktor Fonda za inovacionu delatnost Ivan Rakonjac posetili su danas preduzeće Agrounik u Šimanovcima, koje je Fond podržao kroz svoje programe finansiranja.

Prisutni su tom prilikom obišli proizvodni pogon i razgovarali sa stručnim kadrom preduzeća.  Agrounik se bavi proizvodnjom i prodajom mikrobioloških preparata za poljoprivredu u Srbiji i regionu, višestruko je nagrađivano za svoj rad i jedan je od izuzetno uspešnih primera kako se plasira održiva inovacija. O poslovanju i rezultatima rada govorila je vlasnica preduzeća Agrounik. “Uspeli smo da okupimo mlade kadrove koji rade na našim projektima i da proizvode plasiramo na tržiste Srbije i celog regiona, a planiramo izvoz u Rusiju i na Istok”, rekla je profesorka Ðorđević. Ona je istakla da su zahvaljujući sredstvima dobijenim od strane Fonda za inovacionu delatnost i Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja razvili laboratorije za mikrobiologiju, agrohemiju i molekularnu genetiku.

Studenti Ekonomskog fakulteta u Beogradu imali su ovoga puta izuzetnu priliku da saznaju kroz primer Agrounika kako se inovacije plasiraju na tržište, i na koji način Fond za inovacionu delatnost podstiče inovatore da svoje ideje komercijalizuju, o čemu je govorio direktor Fonda Ivan Rakonjac.

Ministar Popović je izrazi zadovoljstvo što je posetio preduzeće Agrounik i naglasio da je Vlada Republike Srbije izdvojila iz budžeta 90 miliona dinara u okviru konkursa za inovacione projekte za fizička i pravna lica.  Na ovaj način vlada želi da pospeši saradnju nauke i privrede, motiviše kompanije i fizička lica da što više sarađuju sa fakultetima, institucijama i naučno-istraživačkim organizacijama.

Pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Saša Stojanović je rekao da se poziv za novi konkurs za inovacione projekte nalazi na sajtu tog ministarstva gde se mogu naći sve potrebne informacije i formulari za prijavu.