Eipix Entertainment vodeći lider u elektronskom svetu zabave

Odeljak: Vesti- 26. Jan 2015

Eipix Entertainment je kompanija koja razvija HOPA (hidden object puzzle adventure) video igre, i deluje na tržištu casual video igara, igara za opuštanje i zabavu. Na tom polju, zahvaljujući kvalitetnom i kontinuiranom radu, uspeli su da za relativno kratko vreme ostvare značajne rezultate. Sa 15 igara za PC i Mac proizvedenih u 2014. godini, kompanija je postala najuspešniji razvojni tim na svetu ovih vrsta igara.

Kao kompanija koja prati svetske trendove,  Eipix je definisao novi cilj – izlazak na trenutno najkreativnije tržište video igara tzv. „Free to Play“ (F2P) tržište. F2P je trenutno najprofitabilnije tržište u industriji razvoja video igara. F2P igre se mogu igrati besplatno, ali takođe podržavaju različite modele monetizacije.

U ovom poduhvatu, uloga Fonda za inovacionu delatnost je ključna, jer bez konkretne podrške koju smo dobili za naš projekat „Creating Worlds“, ovaj korak se sigurno ne bi desio u skorije vreme. A biti na pravom mestu u pravo vreme, sa pravim proizvodom predstavlja osnovnu premisu opstanka svake kompanije na veoma turbulentnom tržištu elektronske zabave.”, rekao je Igor Zarol, finаnsijski direktor i člаn Uprаvnog odborа.

Prva Eipix F2P igra, “Free the Witch“, trenutno se nalazi u tzv. “soft launch” fazi koja podrazumeva plasiranje igre za ograničen auditorijum radi testiranja, pre zvaničnog objavljivanja. Cilj projekta jeste širenje polja delovanja kompanije, sticanje novih potrošača, kao i zapošlajvanje novih ljudi. Izdavanjem F2P igre kompanija će povećati broj korisnika, ali takođe, daće novi proizvod vernim konzumentima.

Za dobru HOPA igru presudna je pre svega dobra priča kroz koju prolazi igrač, tako je kompanija Eipix napravila proizvod koji uzima najbolje iz oba sveta. Mehanika igre je veoma jednostavna i laka za razumeti, dok sa druge strane igrač prolazi kroz veoma zanimljivu priču koja se odvija paralelno i koja nije karakteristična za žanrove tzv “match 3” igara kojima “Free The Witch” pripada. Svi proizvodi se plasiraju na svetskom tržištu, pa tako i “Free The Witch” svoju publiku traži na svim stranama sveta.

Kompanija Eipix radi na tome da njihov proizvod bude prepoznat kao sveža snaga na tržištu koje polako postaje pretrpano proizvodima čija osnovna ideja nije da zabave igrača već da zarade novac. Njihov pristup je sasvim drugačiji i stavlja igrača u centar zbivanja, vizija je da na ovaj način proizvede nešto što će sve korisike učiniti srećnim. Ako to uspe, finansijski uspeh sigurno neće izostati.

AlfaNum uči mašine da govore

Odeljak: Vesti- 19. Jan 2015

Kompanija AlfaNum, finansirana u okviru Programa sufinansiranja inovacija, Fonda za inovacionu delatnost, razvija softverska rešenja za visoko kvalitetno prepoznavanje i sintezu govora na srpskom, hrvatskom i makedonskom jeziku. Kao lider u regionu u razvoju ovih govornih tehnologija okuplja tim stručnjaka koji već 15 godina nastoji da približi svet savremenih govornih tehnologija širokom krugu korisnika. Pored govornih tehnologija, AlfaNum se bavi razvojem i implementacijom proizvoda za osobe sa invaliditetom (OSI), kao i pozivnih i informacionih centara.

Danas u eri digitalizacije posebna pažnja se posvećuje digitalizaciji jezika, jer je širenje digitalnog prostora direktno zavisno od jezika. Mašine se uče da razumeju i reprodukuju jezik. Ideja čoveka da nauči mašine da komuniciraju govorom spada među najteže multidisciplinarne poduhvate sa kojima su se naučnici i istraživači širom sveta uhvatili u koštac. Tim preduzeća AlfaNum, svestan ovih trendova došao je na ideju razvoja govornih tehnologija kako bi se sprečila digitalna isključenost ljudi sa naših prostora, jer govorne tehnologije imaju potencijal da iz korena promene načine na koje komuniciramo u okviru stvarne, proširene ili virtuelne realnosti.

Razvoj jezičkih i govornih tehnologija je multidisciplinarni poduhvat koji zahteva stručnost iz oblasti kao što su lingvistika, psihologija, matematika, informaciono-komunikacione tehnologije i obrada signala. Saradnja među istraživačima iz svih ovih oblasti je neophodna u cilju stvaranja multimodalnih i multimedijalnih sistema koji se oslanjaju na govor kao sredstvo komunikacije. Upravo zbog toga AlfaNum blisko sarađuje sa stručnjacima sa Fakluteta tehničkih nauka (FTN) iz Novog Sada kao i sa nizom drugih stručnjaka iz različitih oblasti iz zemlje i inostranstva.

AlfaNum radi na tome da govorne tehnologije budu sastavni deo okruženja svih nas kroz razvoj niza aplikacija. Jedna od njih, na koju je ovaj tim veoma ponosan, jeste sistem Advertising monitor, koji je proglašen za najbolju tehnološku inovaciju 2006. godine.”, rekla je Vesna Rehner, direktorka za marketing, AlfaNum d.o.o.

Zbog očuvanja jezika, ekonomske i socijalne komponente koje govorne tehnologije nose sa sobom, Evropska Unija ulaže značajna sredstva u njihov razvoj kroz instrumente Evropskog istraživačkog prostora. Očekuje se da vrednost tržišta ovih tehnologija u 2015. godini iznosi oko 30 milijardi evra. Pored toga, od ovih tehnologija očekuje se da doprinesu rastu ekonomije i kroz rušenje jezičkih barijera obezbeđujući lakšu komunikaciju u okviru poslovnog sveta i fluktuaciju radne snage. Nivo razvoja ovih tehnologija kod nas je u rangu razvijenosti za najveće svetske jezike, pre svega zahvaljujući kompaniji AlfaNum.

Godina iza nas i predstojeći izazovi

Odeljak: Vesti- 25. Dec 2014

Ova 2014. godina bila je turbulentna kako za Fond za inovacionu delatnost tako i za srpsku privredu. Uprkos svim izazovima, koji obuhvataju političke promene u zemlji i restrukturiranje rukovodstva Fonda za inovativnu delatnost, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, finansijsku pomoć Evropske unije i savete Svetske banke, Fond za inovacionu delatnost je nastavio da ulaže velike napore u stvaranju pozitivnog okruženja radi podrške uspostavljanja ekonomije zasnovane na znanju u Srbiji.

Uspešno sprovođenje Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija nastavljeno je i u 2014. godini sa 12 novih inovativnih projekata kojima je dodeljeno ukupno 1,3 miliona evra. Fond za inovacionu delatnost je do sada dodelio 6 miliona evra inovativnim projektima sa velikim potencijalom za komercijalizaciju. Od formiranja 2011. godine, sproveo je 4 javna poziva u roku, i od 471 predloga projekta njih 55 iz različitih oblasti nauke i tehnološkog razvoja je dobilo sredstva.

Kаo rezultаt togа, uspostаvljeni su mehаnizmi finаnsijskih instrumenаtа, sа nаglаskom nа potpuno trаnspаrentаn proces evаluаcije projekаtа koji je zаsnovаn nа konkurentntskoj osnovi i tržišnom potencijаlu projekаtа, а u koji su uključeni nezаvisni međunаrodni recenzenti i nezаvisnа Ekspertskа komisijа. Time se Fond pozicionirao kao institucija sa velikim kredibilitetom i kapacitetom da apsorbuje i raspodeli sredstva EU na profesionalan i nezavisan način. Dok je ovaj Godišnji izveštaj u izradi, tim Fonda za inovacionu delatnost priprema novi „Projekаt podrške istrаživаnju, inovаcijаmа i trаnsferu tehnologije u Srbiji“ (Serbia Research, Innovation and Technology Transfer Project), koji će se finansirati kroz program EU IPA 2013 u vrednosti od 6,9 miliona evra. Projekat će početi u prvoj polovini 2015. godine, i ima za cilj da podstiče saradnju između akademskih institucija i privrede radi komercijalizacije istraživanja i razvoja (R&D) i unapređenja transfera tehnologije.

Pored toga, Fond za inovacionu delatnost usmerava svoj međunarodni savetodavni tim ka razvoju budućih programa podrške inovacijama i preuzima vodeću ulogu u ime Vlade Srbije u izradi novih instrumenata za podršku razvoja privatnog sektora, uključujući Program za razvoj i inovaciju preduzeća na Zapadnom Balkanu (Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility (WB EDIF)), regionalni program od 140 miliona evra koji je pokrenuo Fond u ime Republike Srbije. U okviru toga, Fond će promovisati osnivanje i razvoj inovativnih i perspektivnih kompanija, kao i stvaranje regionalnog tržišta preduzetničkog kapitala na Zapadnom Balkanu.

Razvoj odgovarajuće infrastrukture kao podrška održivom privrednom rastu koji pokreću inovacije još uvek nije završen. Aktivnosti Fonda za inovacionu delatnost su tek „otključale“ ovaj potencijal, ali još uvek postoji nekoliko izazova. Dalje reforme su potrebne kako bi se podržale aktivnosti istraživanja i razvoja, i kako bi se transformisali i ojačali institucionalni kapaciteti uključenih javnih institucija koje se bave istraživanjem i razvojem. Takođe, potrebne su dodatne mogućnosti za finansiranje kako bi Fond za inovacionu delatnost mogao da nastavi sa svojim naporima da stvori okruženje koje podstiče ulaganje privatnog sektora u kompanije koje su inovativne i koje imaju visok potencijal za rast, i koje kao takve pružaju osnovne uslove za razvoj privatnog sektora zasnovanog na znanju i stvaraju konkurentnu srpsku ekonomiju.

Tim Fonda za inovacionu delatnost

Envigo softver – efikasan sistem za procenu uticaja na životnu sredinu

Odeljak: Vesti- 17. Dec 2014

Procena uticaja projekta na životnu sredinu predstavlja dugotrajan, složen i zakonski obavezan proces za veliki broj investicionih projekata. Uprkos velikoj potrebi za potpuno specijalizovanim softverom za stručnjake koji vrši procenu do sada, na tržištu nije ponuđeno integralno rešenje. Uvidevši veliki tržišni potencijal, a u želji da se pomogne stručnjacima i doprinese napretku samog procesa procene uticaja na životnu sredinu, kompanija Eon plus je kreirala jedinstveni veb softver (SaaS) Envigo uz finansijsku podršku programa Fonda za inovacionu delatnost.

Ključni inovativni elementi Envigo softvera su nova metoda za ocenivanje uticaja i velika logički strukturirana baza potencijalnih uticaja na životnu sredinu. Envigo ocenjuje predhodno identifikovane uticaje na osnovu jednostavnih odgovora korisnika i originalne formule. Rezultati ocenjivanja se mogu predstaviti u različitim tipovima grafika i tabela, a program takođe izračunava i statistiku ocena. Ova moćna vizuelizacija rezultata, olakšava stručnjaku analizu i pomaže u donošenju odluka i preporuka za mere sprečavanja i smanjenja negativnih uticaja. Na kraju svake faze postupka program generiše izveštaje sa svim unetim podacima i rezultatima, koje se podnose nadležnim organima na odlučivanje. Ukupno gledano, Envigo značajno doprinosi tome da proces procene uticaja bude sistematičniji, objektivniji i jednostavniji za kontrolu, a korisnicima – stučnjacima donosi značajne uštede.

Prva komercijalna verzija Envigo softvera je završena i spremna za srpsko tržište. Prvi korisnici na srpskom tržištu, takozvani rani usvajači, će biti pažljivo odabrani, a sa ciljem da se prikupi što više stručnih podataka i komentara korisnika. Ove informacije će koristiti za dalje unapređenje Enviga, kako za verziju za srpsko tržiše, tako i za verzije za tržišta zemalja Evropske Unije.

Činjenice da je procena uticaja na životnu sredinu obavezna za veliki broj investicionih projekata, jasna potreba eksperata za kvalitetnim integralnim softverom, kao i nedostatak direktne konkurencije, otvaraju velike tržišne mogućnosti za softver Envigo u Evropi i šire. Kompanija je ostvarila i prve kontakte sa norveškim investitorima, predstavljajući Envigo na prestižnom forumu investitora u Oslu (Seed Forum).

„Dugoročni cilj je da Envigo preraste u ekspertsku softversku platformu za zaštitu životne sredine, koja sadrži paletu proizvoda (potencijalno uključujući i proizvode partnerskih kompanija). Nadamo se da ćemo time skromno doprineti zaštiti životne sredine i učiniti jedan pozitivan uticaj“, rekao je Nikola Nikačević, direktor kompanije Eon Plus.

Delegacija Republike Srbije u Briselu

Odeljak: Štampa- 08. Dec 2014

Izvor: Personal magazin

Delegacija Republike Srbije u Briselu 0.3 MB

Mobicomp – Hadversko rеšenje za evidenciju radnog vremena zaposlenih

Odeljak: Vesti- 08. Dec 2014

U okviru Programa ranog razvoja Fonda za inovacionu delatnost kompanija 011LAB razvila je funkcionalnu biometrijsku kompjutersku platformu, koja je bazirana na modularnoj, otvorenoj arhitekturi i ima višestruku namenu.

Većina kompanija na tržištu nude samo softversko rešenje, a 011LAB je došao na ideju da razvije hardverski uređaj Mobicomp (Modular Biometric Computer Platform) koji usled svoje kompatibilnosti i modularnosti omogućava laku instalaciju i primenu raznih perifernih uređaja, operativnih sistema i biometrijskih algoritma. Tokom projekta koji je trajao jednu godinu, kompanija 011LAB je realizovala nekoliko prototipova ovog uređaja, koji je prošao preliminarnu sertifikaciju i u postupku je dobijanja patenta. U toku su pripreme za izvoz prototipova na evaluaciju kod zainteresovanih kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tim se do sada susretao sa raznoraznim izazovima. Rešen je jedan od gorućih problema koji su poslodavci imali sa postojećim rešenjima, a to je da je jedna osoba mogla validirati nekoliko kartica, svoju i svojih kolega, pa je validnost podataka narušena. Mobicomp uređaj među prvima uvodi na tržište optičke biometrijske čitače otisaka prsta, onemogućavajući pomenute zloupotrebe.

Ono što razdvaja Mobicomp od konkurencije jeste njegova modularnost, odnosno mogućnost primene višestrukih različitih rešenja, kako softverskih tako i hardverskih što omogućava kupcima (sistem integratorima) da balansiraju između performansi i cene.

“U današnjem vremenu morate se uvek razvijati kako bi opstali ispred konkurencije. Tako su i svi kapaciteti kompanije 011LAB usmereni na dalje unapređenje Mobicomp-a, kao i na inovacijama u drugim sferama u svetu elektronike.”, rekao je Saša Vujić, direktor 011LAB.

STARGLASS – Jedinstvena izrada i obrada stakla

Odeljak: Vesti- 01. Dec 2014

Kompanija STARGLASS je 2012. godine osnovana kao porodični preduzetnički poduhvat, sa ciljem da razvije multifunkcionalnu proizvodnu liniju (MFPL) za tri vrste obrade stakla za savijanje stakla, kaljenje savijenih stakala i stapanje više vrsta stakala prema sopstvenom inovativnom rešenju.  Projekat je finansiran kroz Program ranog razvoja Fonda za inovacionu delatnost i za cilj je imao da razvije i testira multifunkcionalnu proizvodnu liniju za obradu stakla, kao i da postigne nižu cenu proizvodnje savijenih, kaljenih savijenih i fuzionisanih stakala.

U toku testiranja rada MFPL došlo se do jedinstvenog/univerzalnog rešenja za sistem za hlađenje koji se može brzo prilagoditi svim dimenzijama i oblicima stakla koje se obrađuje i predstavlja dodatu vrednost krajnjem proizvodu. Ovakva linija je u potpunosti jedinstvena i omogućava izuzetnu energetsku efikasnost proizvodnog procesa, savijanje stakala različitih radijusa i oblika bez potrebe za promenom alata za iste vrste i oblike stakla čime se povećava produktivnost linije i smanjuju troškovi proizvodnje krajnjih proizvoda, u optimalnom korišćenju radne snage.

Takođe dizajn linije je takav da omogućava da se lako montira, demontira, prenosi i vrši zamena delova kada se ukaže potreba za tim. Multifunkcionalnost linije omogućava izvođenje većeg broja postupaka tehnologije obrade stakla upotrebom samo jedne proizvodne linije – savijanje, kaljenje savijenog stakla i stapanje više vrsta stakala.

Upotreba proizvoda koji se dobijaju obradom na multifukcionalnoj proizvodnoj liniji je vrlo široka i koristi se u proizvodnji: putničkih automobila, poljoprivrednih i građevinskih  mašina, šinskih vozila, staklenih elemenata rashladnih vitrina, nameštaja i rasvete, kao i izradi predmeta za domaćinstvo, suvenira i umetničkih predmeta.

Starglass je trenutno u procesu dobijanja homologacije za kaljeno staklo od strane Agencije za bezbednost saobraćaja. Nakon dobijene homologacije kaljeno savijeno staklo se može prodavati u svim zemljama koje su prihvatile standard ECE R 43. Dobijanje sertifikata je i potvrda da je MFPL funkcionalna, odnosno da se može proizvoditi kaljeno staklo prema definisanim standardima.

Gordana Vunjak-Novaković dvostruki američki akademik

Odeljak: Vesti- 26. Nov 2014

Najbolja srpska naučnica svih vremena dr Gordana Vunjak-Novaković nedavno je postala dvostruki američki akademik. Pre dve godine izabrana je u Nacionalnu inženjersku akademiju, a sada i u Medicinski institut. Dva pomenuta ogranka i Nacionalni istraživački savet čine najuglednije u svetu učeno društvo – Nacionalnu akademiju nauka SAD. Drugi put potvrđeno joj je počasno mesto u društvu više od 300 nobelovaca, koliko ih je u njenom sastavu.

Gordana Vunjak-Novaković je profesor biomedicinskog inženjerstva i medicinskih nauka na čuvenom Univerzitetu Kolumbija u Njujorku.

„Vest me je oduševila, to je izuzetno velika čast. Moja laboratorija vredno radi na osmišljavanju novih tehnologija za obnavljanje kostiju, srca i pluća i ispitivanje lekova na ljudskom tkivu”, naglašava profesor dr Gordana Vunjak-Novaković. „Upravo ulazimo u epohu personalizovane medicine, što je najuzbudljivije vreme za jednog biomedicinskog inženjera. Vrlo smo zadovoljni zbog napretka koji činimo na ovim poljima. Naše istraživanje predstavlja vrlo uzbudljivu saradnju između biologije i inženjerstva.”

Gordana je na Tehnološkom fakultetu u Beogradu stekla vrhunsko obrazovanje i naučila da istražuje. Kao stipendista Fulbrajtove fondacije stigla je u Boston na slavni Masačusetski institut za tehnologiju (MIT). Imala je sreće da sretne najpoznatijeg i najviše citiranog bioinženjera našeg vremena, profesora Roberta Langera, koji joj je otkrio novu oblast – inženjerstvo tkiva. Članica je brojnih najuglednijih naučnih društava i akademija u svetu, uključujući SANU. Ima 70 patenata, priznatih i prijavljenih.

„Izbor u inženjersko odeljenje Američke akademiju nauka doživljavam kao ogromnu čast. Zaista sam srećna što sam prva Srpkinja i istovremeno prva žena na Univerzitetu Kolumbija koja je dobila to profesionalno priznanje. Naravno, to je priznanje profesiji kojom se bavim, fakultetu na kome radim i zemlji iz koje potičem.“, rekla je dr Gordana Vunjak-Novaković.

Izvor: Politika

Intensify mobilno/internet rešenje koje pomaže jačanju prodaje i marketing procesa u industriji kulture i zabave

Odeljak: Vesti- 20. Nov 2014

Intens Net je kćerka firma osnovana od strane Intens d.o.o. sa misijom da se pozicionira kao lider u pružanju “gamification loyalty” rešenja u industriji kulture i zabave.

Intensify je mobilno/internet rešenje, razvijeno tokom 2014. godine,  koje pomaže jačanju prodaje i marketing procesa u industriji kulture i zabave, koristeći tehnike “gamification” marketinga u sprezi sa društvenim mrežama i savremenom statistikom ponašanja korisnika. Razvoj projekta podržao je Fond za inovacionu delatnost Srbije u okviru Programa ranog razvoja iznosom od 80.000 evra.

Kompanija Intens Net je prethodno razvila softvesko rešenje za organizaciju događaja i prodaju ulaznica “Bilet”. Po osnivanju Intens Net-a, u skladu sa novom organizacijom, Intens Net je preuzeo dalji razvoj ovog programa. Njihovi klijenti su bioskopi, pozorišta, tiketing agencije, kulturni centri itd.

Intens net je postavio sebi novi cilj da razviju rešenje koje će omogućiti njihovim klijentima da povećaju vidljivost i prodaju, uvođenjem novih, efikasnijih kanala komunikacije, korišćenjem personalizovanih poruka – notifikacija i interakcijom sa društvenim mrežama, Facebook, Twitter, Google+.

Pre nego što su počeli sa razvojem projekta, istraživali su tržište, tražeći gotovo savremeno lojalti rešenje koje bi funcionalno potpuno zadovoljilo  potrebe bioskopa  i industrije zabave uopšte. Po analizi tržišta, pošto su uočili potrebe ali ne i adekvatno, specijalizovano rešenje, odlučili su da razviju jedan novi koncept koji integriše prethodno navedelu listu funkcionalnosti.

Zadatak Intensify je da privlači nove i zadrži postojeće korisnike, da ih nagrađuje, prati statistiku njihovog ponašanja i izgradi bazu lojalnih posetilaca. Glavni motiv za posetioce  pri korišćenju Intensify rešenja je da budu informisani o značajnim događajima, grade svoj profil i dobijaju vrednost primanjem poklona, specijalnih ponuda, popusta, nagradnih igara, putem socijalizacije.

Osnova leži u njegovoj različitosti u odnosu na druga rešenja, načinu na koji su u jednom programu integrisane funkcionalnost savremenog lojalti programa i funkcionalnost efikasnog rešenja za marketinške promotivne aktivnosti. Administratorska konzola je jednostavan, a efikasan alat za menadžere marketinga. Statistički modul omogućava marketingu da prati i meri rezultate sopstvenih aktivnosti u realnom vremenu.

Proizvod je kompletno razvijen i interno testiran. Nedavno su potpisali ugovor sa jednom domaćom kompanijom koja poseduje sinepleks bioskope. Očekuju početak korišćenja programa u realnim uslovima u najskorije vreme. Intensify je prezentovan kompanijama iz više zemalja, kao što su Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Belgija, Japan i dobili veoma pozitivne komentare.

“Budući razvoj planiramo na osnovu povratnih informacija koje smo dobili od stručnjaka kompanija kojima je proizvod do sada predstavljen. Na osnovu pokazanog interesa, Intensify se uz određene adaptacije može efikasno koristiti i u drugim delatnostima, osim ove za koju je izvorno namenjen, Naš cilj je da razvijemo specijalizovana rešenja koja će potpuno zadovoliti njihove potrebe.”, rekla je Svejtlana Azarić, zamenik direktora Intens Net-a.

Studenti FEFA posetili Fond, Novembar 2014.

Odeljak: Foto galerija- 10. Nov 2014