Univerzitet u Beogradu i Fond za inovacionu delatnost potpisali Sporazum o saradnji

Odeljak: Vesti- 18. Maj 2016

Program TTF – nov zamajac transferu tehnologije

Beograd, 18. maj 2016. godine – Potpisivanjem Sporazuma o saradnji, Univerzitet u Beogradu i Fond za inovacionu delatnost zvanično su obeležili početak zajedničkog rada na Programu TTF za transfer tehnologije. Sporazum su danas u Rektoratu Univerziteta u Beogradu potpisali rektor Univerziteta prof. dr Vladimir Bumbaširević, i v.d. direktor Fonda za inovacionu delatnost dr Ivan Rakonjac.

Program TTF je pilot program za podršku naučnoistraživačkoj zajednici u Srbiji. U saradnji sa Centrom za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, kao i sa još tri državna univerziteta – u Novom Sadu, Nšu i Kragujevcu, i naučno-istraživačkim institutima, on istraživačima omogućava da za razvoj istraživanja koja imaju komercijalni potencijal nađu partnera u privatnom sektoru i svoju inovaciju iznesu na tržište.

“Dinamika razvoja novih tehnologija i kreiranje raznovrsnih proizvoda i usluga zasnovanih na njima umnogome oblikuju globalno tržište, zbog čega Univerziteti, kao nosioci nacionalnog intelektualnog potencijala, imaju značajnu ulogu u procesu privrednog razvoja. Prepoznajući relevantnost pozicije u kojoj se nalazi, i neophodnost jačanja odnosa na relaciji univerzitet-privreda-država, Univerzitet u Beogradu je još 2010. godine osnovao Centar za transfer tehnologije, radi pružanja podrške u procesu identifikacije, pravne zaštite i komercijalizacije rezultata naučnoistraživačkog rada. Stoga, današnje potpisivanje Sporazuma o saradnji u okviru Programa TTF predstavlja bitan pokazatelj da se Univerzitet u Beogradu nalazi na pravom putu, i da zajedničkim naporom možemo ostvariti dodatni podsticaj razvoju nacionalnog inovacionog sistema i kreiranju ekonomije i društa zasnovanih na znanju”, kaže Rektor.

Program je otvoren za prijave preko sajta Fonda http://www.inovacionifond.rs/program-ttf/

“Veliko nam zadovoljstvo što danas potpisujemo ovaj sporazum sa najstarijom i najvećom visokoškolskom ustanovom u zemlji. Vrata Kancelarije za transfer tehnologije, koja je osnovana pri Fondu, otvorena su za finansijsku, savetodavnu i ekspertsku podršku u povezivanju istraživača i investitora. Zahvaljujući ovom programu, prvi put istraživači u Srbiji imaju priliku da na jednom mestu dobiju kompletnu podršku da svoje najperspektivnije inovativne projekte izvedu na tržište”, kaže Rakonjac.

Program TTF je deo Projekta podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije, vrednom 6,9 miliona evra, koji finansira Evropska unija sa 4,9 miliona evra iz pretpristupnih fondova (IPA 2013), a sufinansiraju Vlada Republike Srbije i domaći privatni sektor sa po 1 milion evra. Ovaj projekat sprovodi Fond za inovacionu delatnost u saradnji sa Svetskom bankom.

Univerzitetu u Beogradu je najstarija i najveća visokoškolska ustanova koja je posvećena akademskoj izvrsnosti, što je i podržano pozicijom Univerziteta na Šangajskoj listi, na kojoj se nalazi među 400 najboljih svetskih univerziteta.

Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije unapređuje veze između nauke, tehnologije i privrede i doprinosi podsticanju razvoja inovativnog preduzetništva.

Gost – Vladimir Vojvodić

Odeljak: Audio / Video galerija- 04. Apr 2016

Izvor: TV KCN
Emisija: Srbija On Line

Saznajte više »

Povezivanje nauke i privrede

Odeljak: Audio / Video galerija- 04. Apr 2016

Izvor: N1
Emisija: N1 Info

Saznajte više »

Predstavljanje programa za transfer tehnologije

Odeljak: Audio / Video galerija- 04. Apr 2016

Izvor: TV Most
Emisija: Akcenti

Saznajte više »

RTS – Gost Vladimir Vojvodić

Odeljak: Audio / Video galerija- 04. Apr 2016

Izvor: RTS
Emisija: Tako stoje stvari

Saznajte više »

Javni poziv Naučno-tehnološkog parka Beograd

Odeljak: Vesti- 31. Mar 2016

Naučno-tehnološki park Beograd raspisuje drugi javni poziv tehnološko-razvojnim kompanijama za članstvo. NTP Beograd nudi kompanijama-članicama set infrastrukturnih i stručnih usluga u cilju njihovog ubrzanog rasta i razvoja.

Poziv je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima koja se bave razvojem novih proizvoda/procesa/usluga, kao i velikim preduzećima koja žele da lociraju svoja I&R odeljenja u NTP Beograd. Poziv je otvoren do popunjavanja prostornih kapaciteta NTP Beograd, a prva evaluacija će se vršiti za prijave pristigle do 15. aprila 2016. godine. Prijave se mogu vršiti pisanim ili elektronskim putem.

Kao što već znate Naučno-tehnološki park Beograd se zalaže za kreiranje zdravog inovacionog eko sistema koji ima za cilj razvoj visokotehnološkog sektora, kreiranje novih radnih mesta za mlade, obrazovane ljude, transfer znanja i tehnologija, razvoj inovativnog sektora, rast izvoza, umrežavanje I globalizaciju poslovanja.

Informacije o uslovima javnog poziva i proceduri za prijavljivanje možete naći na:

http://www.ntpark.rs/vesti/jp2.html

Podrška istraživačima u Srbiji: obeležen početak programa za transfer tehnologije

Odeljak: Foto galerija- 31. Mar 2016

Podrška istraživačima u Srbiji: obeležen početak programa za transfer tehnologije

Odeljak: Vesti- 30. Mar 2016

Beograd, 30. mart 2016. – Komercijalizacija rezultata naučnih istraživanja povezivanjem istraživača na fakultetima i institutima sa privatnim sektorom, kao i jačanje centara za transfer tehnologije na univerzitetima u Srbiji glavni su ciljevi Programa za transfer tehnologije (Program TTF), koji je danas na skupu održanom u Privrednoj komori Srbije predstavljen stručnoj javnosti.

Ovaj program je deo Projekta podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije, vrednom 6,9 miliona evra, koji finansira Evropska unija sa 4,9 miliona evra iz pretpristupnih fondova (IPA 2013), a sufinansiraju Vlada Republike Srbije i domaći privatni sektor sa po 1 milion evra. Ovaj projekat sprovodi Fond za inovacionu delatnost u saradnji sa Svetskom bankom.

“Prethodni projekat Fonda za inovacionu delatnost pokazao je da u Srbiji ima inovativnih preduzetnika koji su u stanju da pruže i proizvode i usluge sa velikom dodatom vrednošću i za domaće i strano tržište. Danas najavljujemo novi projekat Fonda koji bi trebalo da značajno ojača veze naših naučno-istraživačkih organizacija, pre svega visokog obrazovanja, sa privatnim sektorom i privredom koja se zasniva na znanju i visokoj tehnologiji. Inovacije su nešto što razvijamo svakoga dana. Da bismo svi imali koristi od njih, moramo da ih prepoznamo i podržimo pre svega na institucionalnom nivou“, rekao je Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, otvarajući skup.

Program TTF je pilot program za podršku naučno-istraživačkoj zajednici u Srbiji. Lokalnim centrima za transfer tehnologije pri univerzitetu u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, kao i državnim naučno-istraživačkim institutima on omogućava da za razvoj istraživanja koja imaju komercijalni potencijal nađu partnera u privatnom sektoru i svoju inovaciju iznesu na tržište.

„Pozdravljam opredeljenje Vlade Srbije za razvoj inovacionog sektora, koje treba da uključuje i finansiranje i aktivno povezivanje istraživača iz akademskih krugova sa zainteresovanim investitorima iz privatnog sektora. Razvoj privrede zasnovane na znanju, kojoj Srbija teži, zavisiće od dugoročnog i održivog angažovanja. Evropska unija u tome podržava Vladu i resorno ministarstvo. Kao najveći donator u Srbiji poslednjih 15 godina, Evropska unija i ovim projektom i u okviru njega Programom TTF, nastavlja da doprinosi stvaranju što boljih uslova za istraživače u Srbiji“, kaže Ambasador Majkl Devenport, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Centralna kancelarija za transfer tehnologije pri Fondu za inovacionu delatnost, koja sprovodi Program TTF, nudi usluge poput ocene tehnološke i komercijalne spremnosti inovacije, podizanje nivoa komercijalne spremnosti finansiranjem dodatnog razvoja inovacije u visini oko EUR 10 000, definisanje i sprovođenje strategije za komercijalno iskorišćavanje inovacije, i nalaženje komercijalnih partnera.

 „Inovacioni potencijal u Srbiji je nesporan. Kroz naše ruke prošle su predhodnih godina stotine inovativnih projekata. Ali, nedostaje institucionalni mehanizam koji će obezbediti da se te ideje razviju i iznesu na tržište, gde dobijaju svoj pun smisao. Za to su potrebna novčana sredstva, koja hronično nedostaju, ali i stručna podrška u nalaženju odgovarajućeg partnera iz komercijalnog sektora, pomoć pri zaštiti intelektualne svojine, dobar poslovni plan… Sve to, prvi put na jednom mestu, sada mogu da dobiju domaći istraživači zahvaljući Programu TTF“, kaže Ivan Rakonjac, v.d. direktor Fonda za inovacionu delatnost.

O svim detaljima u vezi sa Programom TTF zainteresovani se mogu informisati na www.inovacionifond.rs/program-ttf

TV priloge o pokretanju Programa TTF možete pogledati ovde:

RTS – Tako stoje stvari

N1 – N1 Info

TV Most – Akcenti

TV KCN – Srbija On Line

 

Inovacije za čvršće veze privrede i nauke

Odeljak: Vesti- 28. Mar 2016

Beograd, 28. mart 2016. – Privredna komora Srbije i Fond za inovacionu delatnost Srbije potpisali su Memorandum o saradnji sa ciljem jačanja zajedničke podrške razvoju inovacija, unapređenju inovativnosti, kao i povezivanju naučnoistraživačkog sektora sa privredom.

Sporazum su potpisali Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije i Ivan Rakonjac, vršilac dužnosti direktora Fonda za inovacionu delatnost Srbije. „Cilj nam je da nauku i istraživanje stavimo u funkciju privrednog i tehnološkog razvoja i da podižemo kapacitete privrede da primenjuje i sama kreira inovacije. Inovacije i znanje na koje se one naslanjaju jedan su od stubova nacionalne i konkurentnosti kompanija pojedinačno, njihovog tržišnog uspeha i održivog razvoja“, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS.

„Privredna komora Srbije i Fond za inovacionu delatnost Srbije prirodni su saveznici u unapređenju inovacionog ekosistema u Srbiji“, rekao je Ivan Rakonjac, vršilac dužnosti direktora Fonda za inovacionu delatnost Srbije, ukazujući na značaj koordiniranih aktivnosti Komore i Fonda na podizanju svesti o važnosti inovacija, jačanju inovacionog kapaciteta privrede i uspostavljanju čvršćih veza nauke i privrede.

U duhu Memoranduma o saradnji, Privredna komora Srbije biće domaćin skupa koji Fond za inovacionu delatnost 30. marta organizuje povodom početka programa za transfer tehnologije – Programa TTF, koji istraživačkoj zajednici u Srbiji treba da omogući efikasniji transfer tehnologije povezivanjem sa privatnim sektorom i izlazak inovacija na tržište.

Beloruska delegacija u poseti Fondu za inovacionu delatnost

Odeljak: Vesti- 17. Mar 2016

Članovi delegacije slušaju predstavljanje rada Fonda

Beograd, 16. mart 2016. – Visoka delegacija Belorusije koja boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji posetila je Fond za inovacionu delatnost.

Delegacija, koju čine visoki zvaničnici beloruskih državnih institucija za unapređenje nauke i inovacija, boravi u Beogradu u okviru dvodnevnog 7. zasedanja Međuvladine belorusko-srpske komisije za naučno-tehničku saradnju, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Pored njegove ekselencije Vladimira Nikolajeviča Čuševa, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Belorusije u Beogradu i Mihaila Viktoroviča Kažura, savetnika Ambasade Belorusije u Beogradu, delegaciju su činili zamenik predsednika Državnog komiteta Belorusije za nauku i tehnologiju Petar Ivanovič Baltrukovič; zamenik direktora za naučni rad i inovacionu delatnost Instituta za razmenu toplote i mase pri Akademiji nauka Belorusije Valentin Mironovič Astašinski; rukovodilac Uprave za nauku i inovacionu delatnost Ministarstva prosvete Belorusije Viktor Igorevič Volosatikov, i prvi zamenik direktora naučno-proizvodnog javnog preduzeća „Naučno-tehnički centar LEMT BelOMO“ Andrej Mečislavovič Borovski.

Sastanku su u ime Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prisustvovali Viktor Nedović, v.d. pomoćnik Ministra za međunarodnu saradnju, Branko Bugarski, v.d. pomoćnik Ministra za tehnološki razvoj, transfer znanja i inovacioni sistem, i Nada Milošević, savetnik.

Šef delegacije Pjotr Baltrukovič, zamenik predsednika Državnog komiteta za nauku i tehnologiju Republike Belorusije i v.d. direktor Fonda Ivan Rakonjac

Tim Fonda predstavio je rezultate Projekta podrške inovacijama u Srbiji, koji je Fond sprovodio u periodu 2011-2016, i najavio skorašnji početak sprovođenja Projekta podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji. Ova projekta finansiraju se sredstvima Evropske unije.

Pored Fonda za inovacionu delatnost, gosti iz Belorusije posetili su kompaniju EON Plus, koja je dobila finansijsku podršku Fonda u okviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji, i Poslovno-tehnološki inkubator tehničkih faktulteta, smeštene u Naučno-tehnološkom parku na Zvezdari.