Inovаtivni pneumаtski sistem za zeleno rezanje idejno rešenje kompanije Unitehna Alati

Odeljak: Vesti- 27. Apr 2015

Usled visoke cene radne snage na poljoprivrednim gazdinstvima sve više se primenjuje specijalizovana mehanizacija, dok su uređaji za zeleno rezanje prisutni više desetina godina na svetskom tržištu. Svi proizvođači uređaja za zelenu rezidbu koriste hidraulički sistem za upravljanje i pokretanje uređaja. Analizirajući nedostatke ovih uređaja, iskusni kadrovi kompanije Unitehna Alati d.o.o., Kruševac došli su do boljih tehničkih rešenja.

Kompanija Unitehna Alati d.o.o. uz podršku Programa ranog razvoja Fonda za inovacionu delatnost, kroz projekat Vine/fruit green pruning device razvija novi, troškovno efikasan uređaj za zeleno rezanje, koji ima unapređene karakteristike u pogledu optimalnog polja vidljivosti, preciznosti rezanja i reagovanja na komande. Prototip ovog uređaja je izrađen, a testiranja su u toku.

Uređaji za zeleno rezanje koji koriste hidraulički pogon imaju brojne nedostatke: veliki gabariti i masa prateće opreme, složenost sistema, nedovoljna preciznost i brzina reagovanja pri komandama za promenom položaja uređaja, grejanje ulja pri većim opterećenjima, veoma dug postupak montaže za puštanje  u rad, položaj radnog dela je izvan optimalne zone preglednosti, visoka cena proizvoda, složeno servisiranje, neprilagođenost terenima sa većim nagibom. Svi ovi nedostaci su veoma značajni za male poljoprivredne proizvođače, sa manjim zasadima (do 3 ha). Veliki proljoprivredni proizvođači  nalaze isplativnost boljom organizacijom rada i servisa, kao i velikom površinom zasada koja im obezbeđuje rentabilnost ovih uređaja.

Upotrebom inovativnog pneumatskog upravljačkog sistema, koji se koristiti umesto tradicionalnih hidrauličkih rešenja postignuta su značajna poboljšanja – uređaj je lako prilagodljiv različitim modelima traktora, 50% je lakši i jeftiniji od konkurentskih proizvoda. Rešenje problema je nađeno u promeni pogonskog i upravljačkog sistema, jer je hidraulika izbačena. Uređaj dobija mehaničku energiju (obrtni moment) od izlaznog ožlebljenog traktorskog vratila. Sistemom prenosa sa obrtnog na oscilatorno kretanje vrši se pokretanje sklopa reznog aparata. Efikasnost u rezidbi je istovetna kao i kod sličnih uređaja na hidraulički pogon.

Kompanija Unitehna Alati d.o.o. je usmerila svoje kapacitete na tržište koje poseduje manje plantaže u brdskom području sa većim nagibom terena. Pored toga,  postoji mala prisutnost uređaja za zeleno rezanje u regionu: Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Bugarske, Grčke i Srbije. Na ovaj način kompanija Unitehna Alati d.o.o. je definisala svoj budući tržišni prostor. Pored toga, kompanija Uniteha Alati d.o.o. je podnela dokumentaciju za priznavanje patenta na nacionalnom nivou, a u planu je i međunarodna zaštita intelektualne svojine.

“Usled značajno manje opreme i jednostavnosti rada uređaja postigli smo za oko 50% nižu cenu koštanja (standardne ugrađene komponente i postupak izrade) u odnosu na uređaje sa hidraulikom. Niža cena podrazumeva isti uporedni kvalitet ugrađenih komponenti i cenu radne snage kao i za konkurentske uređaje. Servisiranje i upravljanje uređajem je jednostavno. Uređaj nema prateću opremu koju zahteva hidraulički sistem te je ceo sistem do 50% lakši. Ovo mu daje veću pogodnost i za terene sa većim nagibom.”, rekao je Bojan Dobrosavljević, direktor kompanije Unitehna Alati d.o.o.

Serbia Research Innovation And Technology Transfer Project (SRITTP – Project ID No. P145231)

Odeljak: Oglasi - u toku- 09. Apr 2015

EXTENSION OF REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR INDIVIDUAL CONSULTANCY SERVICES FOR THE TECHNOLOGY TRANSFER FACILITY

Business Operations Specialist 0.1 MB
Lead Transactions Specialist 0.1 MB
Technology Transfer Coordinator 0.1 MB

Tajfun HIL WebLab Prva svetska online laboratorija za testiranje energetskih sistema budućnosti

Odeljak: Vesti- 06. Apr 2015

Kroz Program sufinansiranja inovacija Fonda za inovacionu delatnost, kompanija Tajfun HIL d.o.o. iz Novog Sada je razvila i ponudila tržištu prvu online laboratoriju za testiranje upravljačkih sklopova baziranu na inovativnoj HIL (hardware in the loop) platformi koju je razvila sopstvenim snagama.

WebLab ili „Cloud“ rešenje predstavlja novu fazu u razvoju ponude kompanije Tajfun HIL koja je potpuno u skladu sa najnovijim svetskim trendovima u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, a koja je ujedno i način da se zadovolji porast tražnje za Tajfun HIL tehnologijom.

Vrtoglavi rast tražnje za Tajfun HIL tehnologijom je globalni fenomen i posledica je ubrzane modernizacije postojećeg sistema proizvodnje i distribucije električne energije za koju su u značajnoj meri zaslužni obnovljivi izvori energije. Kako je Tajfun HIL tehnologija nezamenjiva u oblasti testiranja energetskih pretvarača solarnih i vetro elektrana od nje se sve više očekuje da da odgovore i na brojna pitanja u vezi integracije obnovljivih izvora u postojeću energetsku mrežu. Tu je ujedno i ogromna šansa za rast i razvoj kompanije i stvaranje velikog broja radnih mesta za domaće stručnjake u oblastima energetike, elektronike i računarske tehnike.

Tajfun HIL tehnologija odlikuje se inovativnošću, a Tajfun HIL kompanija svojom tržišnom orijentacijom i svojim proizvodima i tehničkim uslugama vrhunskog kvaliteta i lakoće korišćenja. Tajfun HIL eksperti su aktivni na tržištima Severne Amerike, Evrope i Azije gde svojim klijentima štede ogromna sredstva i ubrzavaju i olakšavaju modernizaciju energetskih pretvarača i distributivne infrastrukture.

Tajfun HIL kompanija u svom ambicioznom planu rasta na svetskom tržištu vidi WebLab tehnologiju kao ključne komponente svoje strategije. Sa jedne strane ova tehnologija  omogućava inženjerima energetike i energetske elektronike pristup Tajfun HIL proizvodima i metodologiji već u ranim fazama studija, a sa druge strane ona otvara mogućnosti za razvoj poslovnih modela baziranih na Cloud tehnologijama koje omogućavaju globalan i neograničen pristup tržištu.

2015 Nabavka usluga putničke agencije

Odeljak: Oglasi - u toku- 30. Mar 2015
Konkursna dokumentacija turisticka agencija 0.6 MB
Poziv za podnosenje ponuda 0.1 MB
Informacije i pojasnjena 0.1 MB
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda – turisticka agencija 0.4 MB
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije – turisticka agencija 0.6 MB
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 0.1 MB

Fond za inovacionu delatnost zajedno sa kompanijama koje finansira predstavio rezultate Projekta podrške inovacijama u Srbiji visokim zvaničnicima delegаcije Svetske bаnke

Odeljak: Vesti- 26. Mar 2015

Beogrаd 25. mart 2015. godine - Delegаcijа Svetske bаnke nа čelu sа Anаbelom Gonzаlez, Direktorkom sektorа zа trgovinu i konkurentnost Svetske bаnke u Vаšingtonu, posetilа je Fond zа inovаcionu delаtnost, zajedno sa visokim zvаničnicima Vlаde Republike Srbije na čelu sa potpredsednicom Vlade Republike Srbije i ministarkom držаvne uprаve i lokаlne sаmouprаve Kori Udovički, resornim ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđanom Verbićem i predstavnicima Delegаcije Evropske unije u Republici Srbiji.

Predstavnici 13 kompanija su zvaničnicima kroz demonstrаciju predstаvili postignute rezultate projekata koji su finаnsirаni u okviru progrаmа finаnsirаnjа Fondа zа inovаcionu delаtnost. Danas su svoj uspeh predstavile kompanije: Coprix Media, Ekofungi, mBrainTrain, Eipix Entertainment, Eon Plus, Еuro Heat, NovelIC, Aggios Europe, Spik Briket, Projektinženjering Tim, Visoki Vakuum, Techno Naiss Group i Srma-Zip.

Ovom prilikom, Fond za inovacionu delatnost je još jednom potvrdio koliko je važna  podrškа inovаcijаmа i inovаtivnim kompаnijаmа u Srbiji, i kroz prezentaciju rezultata ostvarenih u okviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji pokazao da u Srbiji postoje inovacije sa značajnim potencijalom.

Zаhvаljujući ovom Projektu koji se sprovodi u sаrаdnji sа Svetskom bаnkom, а  finаnsirа iz sredstаvа pretpristupne pomoći Evropske unije (IPA) u vrednosti od 8.4 milionа evrа, do sаdа je uloženo 6 milionа evrа u kompаnije za razvoj inovativnih projekata širom Srbije.

Fond za inovacionu delatnost na Sajmu “EU i Srbija na delu”

Odeljak: Vesti- 18. Mar 2015


Beograd 17. mart 2015. godine
– Fond za inovacionu delatnost učestvovao je na Sajmu projekata koje finansira Evropska unija  -“EU i Srbija na delu”, održanog  u prostoru Mixer House-a u Beogradu. Sajam je organizovala Delegacija Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Informacionim centrom EU.

Na štandu pod nazivom „Konkurentnost i inovativnost“ Fond je uz podršku predstavnika Delegacije EU, Svetske banke i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a zajedno sa predstavnicima kompanija Coprix Media i mBrainTrain predstavio postignute rezultate Projekta podrške inovacijama u Srbiji. Ovaj projekat, finansiran od strane Evropske unije iz pretpristupnih fondova IPA, Fond za inovacionu delatnost sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom.

Događaj je bio namenjen medijima i novinarima, a u cilju boljeg informisanja i upoznavanja sa projektima koji su realizovani u saradnji sa institucijama Republike Srbije kroz donacije EU.

Kroz demonstraciju svojih projekata kompanije su prisutnim zvanicama predstavile svoje inovativne proizvode i usluge koje su uspešno realizovali kroz Programe finansiranja Fonda za inovacionu delatnost, i još jednom pokazale da u Srbiji postoje inovacije sa značajnim potencijalom.

Od 2000. do danas EU je uložila 2,87 milijarde pomoći u Srbiji, a ovo je prvi put da se na jednom mestu predstave najuspešniji projekti.

Rezultati Projekta podrške inovacijama u Srbiji predstavljeni na Univerzitetu Malte

Odeljak: Vesti- 18. Mar 2015

Malta, 12. mart 2015. godine – Projekat podrške inovacijama u Srbiji ocenjen je od strane Evropske Komisije kao jedan od uspešnih projekata finansiranih kroz predpristupne fondove Evropske unije (IPA). U skladu sa tom ocenom, Fond za inovacionu delatnost dobio je poziv da predstavi rezultate i iskustvo vezano za implementaciju Projekta podrške inovacijama u Srbiji na događaju „Uloga EU na Zapadnom Balkanu”, koji je organizovan od strane Centra za Evropsku dokumentaciju Univerziteta na Malti. Fond je na ovom skupu predstavljala Natalija Sandić, samostalni stručni savetnik Fonda za inovacionu delatnost. Učesnici događaja su pokazali veliko interesovanje za tok Projekta i želju za nastavak saradnje.

Održana još jedna “Startup Sauna” u Beogradu

Odeljak: Vesti- 17. Mar 2015

Beograd, 16. mart 2015. godine – Fond za inovacionu delatnost zajedno sa Kraljevskim savetom za preduzetništvo organizovao je posetu finskog akceleratora “Startup Sauna” u Kraljevskom dvoru, gde su  domaće start-up kompanije imale priliku da se predstave i da učestvuju u “jedan na jedan” mentorskim sesijama.

Startup Sauna je jedan od najpoznatijih skandinavskih akceleratora, koji povezuje start-up kompanije iz severne i istočne Evrope i Rusije. Kroz njihov program do sada je prošlo 145 kompanija, koje su prikupile više od 40 miliona dolara finansiranja, a jedna od njih je i kompanija COFA Games koja je u Helsinkiju radila na usavršavanju svoje igre Awakening of Heroes. Projekat “Awakening of Heroes” finansira se od strane Fonda za inovacionu delatnost kroz Program ranog razvoja.

Na ovom događaju kompanije dobijaju povratnu informaciju vezano za njihovu poslovnu ideju i način predstavljanja iste, savete iskusnih preduzetnika i investitora, kao i priliku da se povežu sa drugim start-up kompanijama i međunarodnim mentorima. Pored povratne informacije i procene poslovnog modela, najbolje start-up kompanije imale su mogućnost da budu izabrane za program ovog akceleratora, koji uključuje petonedeljni boravak u Helsinkiju i pristup jednom od najvećih start-up događaja u Evropi – Slush, na kome je prošle godine učestvovalo 1.200 startapa iz 70 zemalja, 300 investitora i 100 fondova rizičnog kapitala. Takođe učešće kompanija na ovom događaju otvara dalje mogućnost za posetu Silikonskoj dolini.

Pobednici ovogodišnje Startup Saune u Beogradu su sledeći timovi: mBrainTrain, Gaming Battle Ground i Vandalert.

Tim iz kompanije Advanced Security Technologies DOO je učestovao u pičing takmičenju Startup Saune i predstavio Vandalert, uslugu detekcije i ranog javljanja sajber-vandalizma, koja je razvijena zahvaljujući  programima Fonda za inovacionu delatnost.

„Mi smo sada u trenutku kada imamo novi ureađaj koji treba da plasiramo na tržište korisnika. Ono što nam je trenutno neophodno je kratak trening i što više saveta da bismo to uradili na najbolji način. U tom smislu bi Startup Sauna mogla značajno da doprinese.“, rekao je Bogdan Mijović, kompanija mBrainTrain.

Startup Sauna ponovo u Beogradu

Odeljak: Vesti- 04. Mar 2015

Obaveštavamo Vas da se i ove godine organizuje “Startup Sauna” u Beogradu, u ponedeljak 16. marta 2015. godine na Kraljevskom dvoru.

Finski akcelerator po drugi put dolazi u Beograd u organizaciji Fonda za inovacionu delatnost i Kraljevskog saveta za preduzetništvo, kako bi se sastali sa srpskim start-up kompanijama.

Pozivamo Vas da se prijavite ovde do srede 11. marta 2015. godine.

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas na mail adresu: minigrants@innovationfund.rs

Regionalna saradnja sa makedonskim Fondom za inovacije i tehnološki razvoj

Odeljak: Vesti- 04. Mar 2015

Skoplje, 2. mart 2015. godine – Predstavnici Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije zajedno sa predstavnicima kompanija mBrainTrain iz Beograda i Sentronis iz Niša, učestvovali su na dogаđаju Fondа zа inovаcije i tehnološki rаzvoj Makedonije, pod nazivom “Mogućnosti zа finаnsirаnje inovаtivnih projekаtа start-up i spin-off kompаnija.” Na manifestaciji povodom predstavljanja uslova prvog konkursa za finansiranje start-up i spin-off kompanijama Fonda za inovacije i tehnološki razvoj Makedonije, naši predstavnici su imali priliku da sa prisutnima podele iskustvo stečeno kroz Projekat podrške inovacijama u Srbiji, koji sprovodi Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije.

Direktorka Fonda za inovаcije i tehnološki rаzvoj, Jаsminа Popovskа predstavila je detalje i kriterijume prvog poziva za prijavljivanje inovativnih projekata za mikro, mаla i srednja preduzećа. Prezentаciju na temu uspeha u komercijalizaciji inovacija održao je i dr Petаr Mogjuroshi, ekspert u oblаsti menаdžmentа inovаcijа, sаrаdnje između industrije i istrаživаnjа, i trаnsfer tehnologijа.

Predstavnica Fonda za inovacionu delatnost Natalija Sandić, održala je prezentaciju na temu postignutih rezultata Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije i stečenog iskustva kroz Programe finanisranja Fonda, ohrabrivši potencijalne aplikante pozitnivnim primerima, da prijave svoje predloge projekata i iskoriste finаnsijsku podršku Fonda za inovacije i tehnološki razvoj Makedonije.

“Uz podršku Programa ranog razvoja Fonda za inovacinu delatnost uspeli smo dа rаzvijemo svoju ideju u biznis, koja već daje prihode i poziciju nа međunаrodnom tržištu.”, rekаo je Ivаn Gligorijević, suosnivаč kompаnije mBrаinTrаin. Mаrjаn Blаgojević, direktor komapnije Sentronis, kao pozitivan primer uspešne spin-off komapnije, predstavio je prisutnima projekat koji je kroz Program sufinansiranja inovacija uspeo da sa timom stručnjaka komercijalizuje i plasira na svetsko tržište.

Događaju je prisustvovalo preko 100 zvanica, predstavnici univerzitetske zajednice Makedonije,  predstavnici zainteresovanih kompanija, Privredne komore i medija.