Međunarodni recezenti

Odeljak: Oglasi - u toku- 29. Dec 2017
Request for Expression of Interest for Individual Consultancy Services – Additional Peer Reviewers 0.1 MB

 

Inovacioni vaučeri – nova usluga za mala i srednja preduzeća

Odeljak: Vesti- 21. Dec 2017

 

Beograd, 21. decembar 2017. godine – Fond za inovacionu delatnost objavio je danas javni poziv za dodelu inovacionih vaučera. Inovacioni vaučeri su novi mehanizam finansijske podrške namenjen malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu.

Zainteresovana mikro, mala i srednja preduzeća moći će da konkurišu za inovacione vaučere vrednosti do 800.000 dinara za dobijanje usluga od javnih naučnoistraživačkih organizacija kako bi rešila tehnički ili tehnološki problem na koji nailaze u svom poslovanju (primera radi, za razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda, izradu demonstracionog prototipa, različite vidove ispitivanja). Inovacionim vaučerom pokriva se do 80% ukupnih troškova usluge, odnosno preduzeća su u obavezi da sufinansiraju preostali iznos, uključujući i porez na dodatu vrednost.

Javni poziv je otvoren do 21. maja 2018. godine, odnosno sve dok opredeljena sredstava u iznosu od 24 miliona dinara ne budu utrošena. Vaučeri će se dodeljivati po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća.

Ova usluga još jedna je od usluga u okviru Programa transfera tehnologije Fonda za inovacionu delatnost, čija svrha je da podstakne prenošenje rezultata javnog istraživanja u privatni sektor kako bi se kreirali proizvodi i usluge kojima će se unaprediti privreda. Danas je predstavljena u prisustvu visokih zvaničnika Vlade Republike Srbije, Delegacije Evropske unije i Svetske banke.

“Identifikovali smo ključne izazove nauke i inovacija u Srbiji, znamo da bez jake veze nauke i privrede nema društvenog napretka, i zato želimo da približimo inovacije tržištu, što podrazumeva i kontinuirana ulaganja u programe podrške inovacijama. Za Program inovacionih vaučera u ovoj pilot fazi, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je izdvojilo 24 miliona dinara, na osnovu Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Svetske banke kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja.“, rekao je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

„Ideja je da se finansijski pomažu ona preduzeća koja žele da u saradnji sa fakultetima i institutima, inoviraju nešto u svom poslovnom sistemu-proizvod, proces, organizacionu strukturu. Jer danas je inovacija, sutra konkurentno preduzeće, prekosutra vidljiv uticaj na rast srpske privrede.”, istakao je Nenad Popović, ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj. Prema njegovim rečima, naučno istraživačka zajednica Srbije pokazala je da poseduje izvrsnost, ali sada bi trebalo da pokaže da poseduje i relevantnost, odnosno da je značajna za društvo u kojem egzistira, a posebno za ekonomiju.

„Inovacioni vaučeri su novi mehanizam podrške preduzećima da, sarađujući sa naučnoistraživačkim organizacijama, postanu inovativnija i konkurentnija na tržištu. Program je sada u pilot fazi ali verujemo da će dati dobre rezultate i biti u stalnoj ponudi Fonda preduzećima. Fond je uspeo da, kroz sve svoje programe, podstakne naučnoistraživačku zajednicu i privredu da aktivno učestvuje u realizaciji inovativnih projekata i na taj način izgrade neraskidivu vezu, a sve u cilju konkurentne srpske privrede.“, izjavio je Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

Osim visokih zvaničnika Vlade Republike Srbije, obratili su se i Dejan M. Šuvakov, program menadžer u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji, Duško Vasiljević, ekspert za razvoj privatnog sektora u Svetskoj banci, a Mlađan Stojanović, koordinator Programa transfera tehnologije u Fondu za inovacionu delatnost predstavio je procedure i uslove za prijavu i korišćenje inovacionih vaučera.

Dizajn i procedure za implementaciju šeme inovacionih vaučera su pripremljene u okviru projekta „Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije“ koji se finansira iz IPA sredstava EU za 2013, a njime administrira Svetska banka, dok su sredstva za realizaciju obezbeđena iz budžeta Vlade Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja“ (sporazum o zajmu Republike Srbije sa Svetskom bankom).

Prijava na: www.inovacionifond.rs/Vouchers

Inovacije kao ključ razvoja: Bespovratna sredstva za inovativna rešenja srpskih preduzeća

Odeljak: Vesti- 08. Dec 2017

Beograd, 8. decembar 2017. godine – Dvadesetpet (25) inovativnih projekta srpskih preduzeća podržano je sa 2,45 miliona evra u vidu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške tehnološkim inovacijama. U okviru Programa ranog razvoja, koji je namenjen preduzećima u ranoj fazi razvoja, bespovratna sredstva su odobrena za 20 inovativnih projekata u ukupnom iznosu 1,45 miliona evra, dok su u okviru Programa sufinansiranja inovacija sredstva u iznosu od 1 milion evra odobrena za 5 projekata. Pojedinačno, srpska preduzeća su na svečanosti koju je organizovao Fond za inovacionu delatnost u Skupštini grada Beograda, za svoje inovativne projekte dobili do 80.000 evra bespovratnih sredstava u okviru Programa ranog razvoja, odnosno do 300.000 evra u okviru Programa sufinasiranja inovacija.

Inovativni projekti za koje je odobreno finansiranje dolaze iz različitih industrijskih oblasti, a najviše iz oblasti softvera i izrade aplikacija, informaciono-komunikacione tehnologije, kao i mašinstvo i mašinski inžinjering, novi materijalii nano-tehnologije. Većina podržanih posluje u Beogradu, zatim Nišu, Novom Sadu, Kraljevu.

„Ovo je važan doprinos razvoju inovacionih kapaciteta u Srbiji u kojima leži osnov budućeg privrednog rasta i opšteg ekonomskog napretka našeg društva. Inovacije su ekonomska kategorija, direktno povezana sa ekonomskim pokazateljima i podizanjem konkurentnosti privrede. Kroz razvoj inovacija mi obezbeđujemo uslove za otvaranje novih visokotehnoloških radnih mesta i ostanak mladih u Srbiji“, istakao je Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj. On je ukazao da je namera Vlade da podrži razvoj inovacionog preduzetništva, kroz jačanje veze između nauke i privrede, i primenu različitih finansijskih instrumenata kojima se podstiče osnivanje novih i jačanje postojećih inovacionih kompanija. “U tom smislu, sledeće godine biće opredeljen mnogo veći budžet za inovacije”, istakao je Popović.

„Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja opredelilo je ove godine 2,7 miliona evra za ova dva programa. Nastavićemo zajedno sa Fondom za inovacionu delatnost da budemo spona između ideje i tržišnog potvrđivanja proizvoda koji su razvijeni u Srbiji, a svoju primenu nalaze širom sveta. Izuzetno je važno da su nauka i obrazovanje u funkciji privrede, odnosno konkurentnog razvoja privrede jedne zemlje.  Danas želim da pozovem ostala preduzeća sa inovativnim idejama da iskoriste priliku i podnesu prijavu sledeće godine kada će Fond za inovacionu delatnost ponovo raspisati konkurse“, rekao je Saša Stojanović, pomoćnik ministara prosvete nauke i tehnološkog razvoja.

Na ovogodišnji javni poziv za ova dva programa koji je završen 1. septembra 2017. godine zabeležen je rekordan broj prijava predloga inovativnih projekata preduzeća, čak 66,9% više u odnosu na 2013. godinu. Fond je primio 237 prijava, od čega 137 za Program ranog razvoja i 100 za Program sufinansiranja inovacija. Nakon nezavisnih međunarodnih recenzija, Ekspertska komisija Fonda putem konsenzusa donela je najpre odluku o projektima koji su ušli u uži izbor (32 projekta), a nakon direktnih prezentacija i konačnu odluku o finansiranju inovativnih projekata.

„Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija, koji su danas stalni programi Fonda za inovacionu delatnost, pokazali su se kao dugoročno održiv mehanizam finansiranja koji daje rezultate. Ovogodišnje interesovanje preduzeća pokazuje i da u Srbiji ima inovativnog potencijala, a i da finansijska podrška kroz ova dva programa predstavljaju priliku preduzećima da smanje rizik razvoja novih proizvoda i ostvare vidljive rezultate u rastu svog poslovanja.“, izjavio je Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

Svečanost su osim zvaničnika Vlade Republike Srbije svojim izlaganjima uveličali i Ingve Engstrom, šef sektora za saradnju, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Maja Anđelković, viši stručnjak za privatni sektor, Svetska banka i predsednik Ekspertske komisije Vladeta Marjanović koji je dao završnu reč o procesu evaluacije. U ime Grada Beograda obratio se Goran Vesić, gradski menadžer.

Do danas, zahvaljujući donaciji Evropske unije, Fond je dodelio ukupno 6 miliona evra za 52 inovativna projekta, što je rezultiralo stvaranjem više od 480 uglavnom visokokvalifikovanih radnih mesta. Ukupni prihodi podržanih preduzeća kojima je dodeljeno finansiranje porasli su za više od 160 odsto, dok je izvoz ovih preduzeća porastao više od devet puta. U ovogodišnjem ciklusu programi se finansiraju u iznosu od 2,7 miliona evra iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja (na osnovu sporazuma o zajmu sa Svetskom bankom).

Preduzeća kojima je odobreno finansiranje inovativnih projekata u okviru Programa ranog razvoja

 

Preduzeće: Mainflux Tech

Projekat: Mainflux IIoT System

Opis projekta: Internet of Things uređaj koji lokalno i bezbedno čuva osetljive podatke

 

Preduzeće: Bizbaz

Projekat: Innovative Plush Toys with Natural Beeswax

Opis projekta: Plišane igračke zasnovane na pčelinjem vosku sa protivupalnim dejstvom

 

Preduzeće: Pygmy Titan

Projekat: Embedded Mobile Application Platform

Opis Projekta: Primena tehnologije pametnih telefona za kontrolu industrijske automatizacije

 

Preduzeće: Publitio

Projekat: Publitio API

Opis projekta: Platforma u vidu usluge koja web developerima pruža napredne multimedijske alate

 

Preduzeće: Ultimo Građevinska Hemija

Projekat: Development of New Materials for Prefabricated Concrete Elements for Building Construction in Tropical Climatic Conditions

Opis projekta: Prefabrikovane građevinske komponente za gradnju ekonomičnih kuća

 

Preduzeće: Future Reality Systems

Projekat: Arxitekt

Opis projekat: Mobilna aplikacija za dizajn enterijera bazirana na konceptu proširene stvarnosti

 

Preduzeće: Airpop

Projekat: Development of Disposable EPS Products Multifunctional Handling Unit as EPS Molding Machine Extension

Opis projekta: Jedinstvena automatizacija procesa testiranja curenja i pakovanja za proizvode od stiropora

 

Preduzeće: Altfuture

Projekat: Derail Valley

Opis projekta: Igra zasnovana na virtuelnoj stvarnosti namenjena ljubiteljima vozova

 

Preduzeće: Solagro Smart Recycling

Projekat: Solagro Smart Recycler 2.0

Opis projekta: Reciklažni sistem sa elementima igre i analizom podataka recikliranog otpada

 

Preduzeće: Tehnologije Budućnosti

Projekat: Surveillance and Communication System „Kvazar“

Opis projekta: Rešenje za sprečavanje krađe goriva u transportnoj industriji

 

Preduzeće: SpiceFactory

Projekat: Sava Event Management Platform

Opis projekta: Online platforma za organizaciju i upravljanje događajima

 

Preduzeće: Swiftty

Projekat: SwiftBuild

Opis projekta: Usluga bazirana na cloud tehnologiji koja automatizuje profesionalni proces web razvoja na više platformi

 

Preduzeće: Hyperwelder

Projekat: Hyperwelder

Opis projekta: Platforma zasnovana na virtuelnoj stvarnosti za obučavanje varilaca

 

Preduzeće: Tino Space

Projekat: Tino Space

Opis projekta: Bot tehnologija koja omogućava brendovima da direktno i efikasno komuniciraju sa potrošačima kroz online oglašavanje

 

Preduzeće: 3F Fit Fabricando Faber

Projekat: Motivate to Move (MOTIMOVE)

Opis projekta: Uređaj koji pomaže oporavak mišićne funkcije kod pacijenata u procesu rehabilitacije

 

Preduzeće: Vemid

Projekat: New Forged-Quality Al/Cu Bimetallic Electrical Connectors

Opis projekta: Nova tehnologija koja unapređuje troškovnu efikasnost konektora u energetskoj industriji

 

Preduzeće: Immersive4

Projekat: Immersive4Learning

Opis projekta: Platforma zasnovana na virtuelnoj stvarnosti namenjena kursevima doživotnog učenja

 

Preduzeće: Ralbing

Projekat: Implementation of Computational Intelligence in Foundries In SerbiaICIFS

Opis projekta: Softver za unapređenje efikasnosti procesa livenja u livnicama

 

Preduzeće: CCS Solutions

Projekat: Couch Coach

Opis projekta: Aplikacija za društvene mreže koja omogućava ljubiteljima košarke da u realnom vremenu daju sugestije trenerima za vreme utakmice

 

Preduzeće: SmartResearch

Projekat: SmartBlot

Opis projekta: Uređaj za automatizovanu analizu proteina (western blot) namenjen istraživačima u prirodnim naukama

 

Preduzeća kojima je odobreno finansiranje inovativnih projekata u okviru Programa sufinansiranja inovacija

 

Preduzeće: Uniplast

Projekat: Development of Active Pharmaceutical Packaging

Opis projekta: Antimikrobno pakovanje za primenu u farmaceutskoj, prehrambenoj i kozmetičkoj industriji

 

Preduzeće: INGSoftware

Projekat: FamilyPay

Opis projekta: Online usluga za upravljanje brigom o detetu za razdvojene roditelje

 

Preduzeće: LimundoGrad

Projekat: PRUNO – Fraud Detection Tool

Opis projekta: Otkrivanje i sprečavanje prevarnih radnji u e-trgovini

 

Preduzeće: NetSet Global Solutions

Projekat: Cloud-based Digital Citizen Identity

Opis projekta: Bezbedne online usluge za građane u domenu e-uprave

 

Preduzeće: Harder Digital Sova

Projekat: Intensified Day/Night Digital Camera with Image Enhancement

Opis projekta: Kamera za dnevno i noćno snimanje sa visoko sofisticiranim izoštravanjem slike

BREP, licenca za NAV 2009

Odeljak: Oglasi - u toku- 27. Nov 2017
Odluka o dodeli ugovora 0.3 MB
Poziv 0.1 MB
Konkursna dokumentacija 0.4 MB

 

Tri srpska tima idu na Slush 2017

Odeljak: Vesti- 15. Nov 2017

Beograd, 15. novembar 2017. godine – Povodom odlaska srpskih timova na prestižnu Konferenciju Slush u Helsinki, ambasador Finske u Srbiji Perti Ikonen priredio je prijem u svojoj rezidenciji. Ovom prilikom predstavljeni su srpski timovi Mindy, Sunthetic i UrbiGo, a osim ambasadora Finske, prisutnima se obratio i Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

Odlukom finskog žirija, timovi Mindy, Sunthetic i UrbiGo dobili su jedinstvenu priliku da učestvuju u programu Global Impact Accelerator 2017 i na Slush 2017 konferenciji koji će biti održani u Helsinkiju u novembru i decembru ove godine. Iako je do sada bila praksa da jedan tim sa lokalnog takmičenja bude izabran, žiri je ove godine doneo odluku da sva tri srpska startapa učestvuju.

Srbija je jedna od 20 zemalja u kojima je održano lokalno Slush takmičenje. Na ovom takmičenju, koje je po treći put organizovao Fond za inovacionu delatnost u saradnji sa ambasadom Finske u Srbiji,  učestvovalo je 19 startapa koji razvijaju svoje ideje u oblasti održivih inovacija, sa vrlo različitim orginalnim rešenjima za goruća pitanja.

Slush konferencija, jedna od najvećih te vrste u Evropi, pruža mogućnost startapima da se predstave brojnim investitorima i medijima, dok im Accelerator program daje priliku da unaprede svoje veštine i poslovnu ideju.

O timovima

UrbiGo (urbigo.me) izrađuje pametne vertikalne bašte od ekoloških i recikliranih materijala u kojima je moguće gajenje biljaka tokom cele godine, a putem mobilne aplikacije i praćenje napretka gajenja.

Sunthetic (www.sunthetic.eu) se bavi konceptom održive energije za budućnost i prvenstveno dizajnira solarne proizvode. Sunthetic teži da ugradi principe održive energije u svakodnevnu praksu ljudi i njihovih uređaja, poput iPhone telefona.

Mindy (mindyapp.com) je posvećen lečenju hiperkinetičkih poremećaja i gojaznosti kod dece kroz igru, odnosno kombinaciju spoljašnje fizičke aktivnosti sa testiranim kognitivnim veštinama.

Univerzitet u Prištini priključio se TTF Programu

Odeljak: Vesti- 09. Nov 2017

Beograd, 9. novembar 2017. godine – Sporazum o saradnji, koji su danas potpisali Univerzitet u Prištini i Fond za inovacionu delatnost, pruža podršku istraživačima sa ovog Univerziteta da svoja istraživanja sa komercijalnim potencijalom plasiraju na tržište.

Sporazum predstavlja osnov za učešće Univerziteta u projektu „Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji“, koji se finansira kroz pretpristupne fondove Evropske unije za 2013. godinu, a čiji je cilj da stimuliše saradnju između akademskog i privatnog sektora radi komercijalizacije naučno-istraživačkih rezultata i unapređenja transfera tehnologija.

U prisustvu ministra za inovacije i tehnološki razvoj, Nenada Popovića, Sporazum su ispred Univerziteta u Prištini potpisali prof. dr Blagoje Nedeljković, v.d. rektora Univerziteta u Prištini sa privremnim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, a u ime Fonda za inovacionu delatnost Ivan Rakonjac, direktor.

„Potpisivanjem ovog sporazuma pokazuje se saradnja Vlade Srbije sa univerzitetima na teritoriji čitave Republike Srbije, uz napomenu da je, naravno, Univerzitet u Prištini važan i neizostavan deo srpske univerzitetske zajednice. Ovaj sporazum će biti veliki podsticaj i za druge univerzitete i fakultete u Srbiji da se uključe u programe Fonda za inovacionu delatnost, s obzirom na to da je u osnovi rada Fonda za inovacionu delatnost povezivanje nauke i industrije“, rekao je Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj.

„Potpisivanje ovog sporazuma predstavlja podstrek daljeg rada našeg univerziteta kao najviše obrazovne i naučne ustanove na prostoru Kosova i Metohije, u okviru obrazovnog sistema Republike Srbije. Univerzitet i naučni poslenici našeg univerziteta uključiće se u razvoj naučno-istraživačkog rada i transfer tehnologija na privredne subjekte u Republici Srbiji, ali i u regionu. Smatramo da će sveukupan kadrovski potencijal Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici doprineti daljem razvoju naučne misli i istraživanja ali i u povezivanju naučnih poslenika na prostoru regiona, i šire u Evropi. Potpisivanjem ovog sporazuma, još jednom se potvrđuje da je naš univerzitet ravnopravni član porodice Univerziteta u Srbiji, a samim tim, i evropske zone visokog obrazovanja i nauke.“ izjavio je prof. dr Blagoje Nedeljković, v.d. rektora Univerziteta u Prištini sa privremnim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

„Sporazumom između Fonda i Univerziteta se definiše saradnja u oblasti razvijanja kapaciteta za primenjeni naučno-istraživački rad, inovacije, transfer tehnologije i komercijalizaciju. Izuzetno nam je drago da se i Univerzitet u Prištini pridružio Programu transfera tehnologija, jer na ovaj način na jednom mestu može dobiti kompletnu podršku da rezultate svojih istraživanja plasira na tržište.“, rekao je Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

Do sada, u okviru ovog programa, Fond je potpisao četiri sporazuma o saradnji i to sa Univerzitetom u Beogradu, Univerzitetom u Nišu, Univerzitetom u Novom Sadu i Univerzitetom odbrane u Beogradu. Finansijsku podršku za inovativne razvojne projekte dobilo je 7 projekata (vrednost 12,76  miliona dinara).

Više o Programu TTF možete saznati na: http://www.inovacionifond.rs/program-ttf/

Saradnja Univerziteta odbrane u Beogradu i Fonda za inovacionu delatnost

Odeljak: Vesti- 31. Okt 2017

Beograd, 31. oktobar 2017. godine – Univerzitet odbrane u Beogradu četvrta je javna viskoškolska ustanova koja se priključila Programu transfera tehnologija koji realizuje Fond za inovacionu delatnost. U prisustvu ministra za inovacije i tehnološki razvoj, Nenada Popovića, Sporazum o saradnju u okviru ovog programa potpisali su general-major, prof. dr Mladen Vuruna, rektor Univerziteta odbrane u Beogradu i dr Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

Sporazumom između Fonda i Univerziteta definiše se saradnja u oblasti razvijanja kapaciteta za primenjeni naučno-istraživački rad, inovacije, transfer tehnologije i komercijalizaciju. Kroz Program za transfer tehnologije javnim naučnoistraživačkim institucijama u Srbiji se pruža podrška za dalji razvoj istraživanja sa komercijalni potencijal kako bi se pronašli partneri iz privatnog sektora i inovacija plasirala na tržište.

„Program transfera tehnologije pomaže mladim stručnjacima na univerzitetima, fakultetima i inovacionim centrima da inovacione proizvode koje razvijaju plasiraju na tržište. Vlada Srbije na ovaj način pruža snažnu podršku zapošljavanju i ostanku mladih inženjera u Srbiji.”, istakao je ovom prilikom Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj

„Naučno istraživačka delatnost je veoma važna za Univerzitet odbrane. Nama je bitno da i u budućem vremenu sačuvamo kvalitet u oblasti naučnoistraživačke delatnosti, jer ćemo na taj način sačuvati kvalitet Univerziteta odbrane.”, izjavio je general-major, prof. dr Mladen Vuruna, rektor Univerziteta odbrane u Beogradu.

„Veliko nam je zadovoljstvo što danas potpisujemo ovaj sporazum sa jednom od najvećih visokoškolsih ustanova u zemlji. Zahvaljujući Programu transfera tehnologija, istraživači sa Univerzitetom odbrane u Srbiji imaju priliku da na jednom mestu dobiju kompletnu podršku da rezultate svojih inovativnih projekata plasiraju na tržište“, rekao je Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

Do sada, u okviru ovog programa, Fond je potpisao tri sporazuma o saradnji i to sa Univerzitetom u Beogradu, Univerzitetom u Nišu i Univerzitetom u Novom Sadu. Finansijsku podršku za inovativne razvojne projekte dobilo je 7 projekata u vrednosti od 12,76  miliona dinara.

Program transfera tehnologija realizuje se u okviru projekta „Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji“, koji se finansira kroz pretpristupne fondove Evropska unija za 2013. godinu, a čiji je cilj da stimuliše saradnju između akademskog i privatnog sektora radi komercijalizacije naučno-istraživačkih rezultata i unapređenja transfera tehnologija.

Više o Programu TTF možete saznati na: http://www.inovacionifond.rs/program-ttf/

Podržan još jedan projekat u okviru TTF Programa

Odeljak: Vesti- 30. Okt 2017

Beograd, 27. oktobar 2017 – Katalizator za dehalogenizaciju freona koji razvijaju istraživači Inovacionog centra Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, predmet je Ugovora o podršci komercijalizaciji koji je potpisan u okviru Programa tranfera tehnologije (TTF). Zahvaljujući sredstvima TTF programa proizvodnja ovog katalizatora biće podignuta na viši nivo, što će doprineti boljem plasmanu na tržištu.

Ugovor, kojim se pristupa početku realizacije šestomesečnog projekta vrednog 19.800 evra potpisali su danas u ime Fonda za inovacionu delatnost direktor Ivan Rakonjac i u ime Inovacionog cenatara Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, direktor Željko Kamberović.

Katalizatori za dehalogenizaciju freona se koriste za uništavanje freona i drugih organohalogenih jedinjenja poreklom iz rashladnih uređaja, poliuretanskih termoizolacionih pena rashladnih uređaja i protivpožarnih aparata. Ovi katalizatori bazirani su na mešavini oksida metala i prvenstveno su namenjeni operaterima mehaničke reciklaže rashladnih uređaja u cilju eliminacije emisije freona u životnu sredinu, budući da freoni izuzetno oštećuju ozonski omotač.

Inovacioni Centar Tehnološko-Metalurškog Fakulteta u Beogradu postiže izuzetne rezultate na nacionalnom i međunarodnom nivou i njihovom primenom doprinosi ukupnom nivou znanja društva i unapređuju tehnološki razvoj privrede kroz primenjena tehnička rešenja, patente, inovacije, tehnološka unapređenja i rezultate koji imaju neposrednu primenu. Osnovni pravci razvoja su: sinteza novih funkcionalnih materijala i materijala novih i superiornih karakteristika, inovativna primena razvijanih materijala, korišcenje nanonauka i nanotehnologija i razvoj čistih tehnologija i energetska efikasnost.

Više o Programu TTF možete saznati ovde http://www.inovacionifond.rs/program-ttf/

Nabavka računarske opreme

Odeljak: Oglasi - u toku- 26. Okt 2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 0.2 MB
Odluka o dodeli ugovora JNMV I-01 2017 0.2 MB
Poziv za podnošenje ponuda 0.2 MB
Konkursna dokumentacija 0.6 MB

Nabavka službenog automobila

Odeljak: Oglasi - u toku- 24. Okt 2017
Obavestenje o potisanom ugovoru 0.4 MB
Odluka o dodeli ugovora JNMV I-03 0.8 MB
Poziv za podnošenje ponuda 0.2 MB
Konkursna dokumentacija Auto 0.8 MB