Nabavka računarske opreme

Odeljak: Oglasi - u toku- 22. Sep 2017
Poziv za podnošenje ponuda 0.2 MB
Konkursna dokumentacija 0.6 MB

Nabavka službenog automobila

Odeljak: Oglasi - u toku- 19. Sep 2017
Poziv za podnošenje ponuda 0.2 MB
Konkursna dokumentacija Auto 0.8 MB

Pronalasci Mašinskog i Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu otvaraju put ka tržištu kroz Program TTF

Odeljak: Vesti- 15. Sep 2017

Beograd, 15. septembar 2017. godine – Fond za inovacionu delatnost je sa Univerzitetom u Beogradu potpisao tri ugovora o pružanju podrške u komercijalizaciji u okviru Programa transfera tehnologije (Program TTF). Tri inovativna razvojna projekta Tehnološko-metalurškog fakulteta i Mašinskog fakulteta u Beogradu dobili su finansijsku podršku u ukupnoj vrednosti od 5,3 miliona dinara. U okviru podržanih projekata razvijaju se višefunkcionalne kuglice za hvatanje boja, prototip instrumenta za merenje toplotne provodljivosti višekomponentnih tečnih smesa i prototip ergonomski prilagođenih stolica u kranskim kabinama.

Ugovore su potpisali u ime Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu i u ime Fonda za inovacionu delatnost, direktor Fonda za inovacionu delatnost Ivan Rakonjac, kao i prof. dr Vesna Spasojević Brkić sa Mašinskog fakultata i prof. dr Melina Kalagasidis Krušić i prof. dr Emila Živković sa Tehnološko-metalurškog fakulteta. Potpisivanju ugovora prisustvovali su ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, dekan Mašinskog fakulteta, prof. dr radivoje Mitrović i dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta, prof. dr Đorđe Janković.

Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj je ovom prilikom izjavio: „Potencijal ovog programa je zaista veliki, a njegovi ključni ciljevi su pre svega komercijalizacija naučnoistraživačkih rezultata rada istraživača sa univerziteta, zatim jačanje veze između nauke i privrede i ono što je vrlo važno dodatna mogućnost za ljude koji se bave inovacijama, za istraživače kojima su inovacije cilj, a pogotovo komercijalizacija i njihovo jačanje veze sa privrednim subjektima u Srbiji. Nivo istraživanja koji se primenjuje u privredi u Srbiji još uvek nije zadovoljavajući i ovim programom želimo da ovu ideju promovišemo na maksimalan način kako bi od ovoga korist imala i privreda, ali i naučnoistraživačke organizacije.“

„Ponosni smo na trud i rad naših istraživača i Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu čiji je rezultat potpisivanje ugovora o pružanju podrške u komercijalizaciji za 3 projekta sa Univerziteta. Uskoro ćemo potpisati ugovore i za još 2 projekta kojima su u međuvremenu odobrena sredstva. Programi kao što je Program transfera tehnologija izuzetno su važni za komercijalizaciju primenjenih istraživanja i istraživači su to prepoznali. Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu priprema još 4 nove prijave za ovaj program i verujemo da će i one proći uspešno“, izjavio je prof. dr Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu.

Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost istakao je da Fond ima misiju da podržava plasiranje naučnih istraživanja sa komercijalnim potencijalom na tržišta. „Do sada su kroz Program tranfera tehnologija  finansijski podržana, sa nešto više od 10 milona dinara, šest projekta naučnoistraživačkih institucija. I ovi projekti su dokaz kako nauka razvija atraktivne proizvode koji imaju komercijalni potencijal.“ On je dodao i to, da je pojednostavljena dokumentacija za prijavu za ovaj program, kao i da je povećan iznos sredstava na do 6 miliona dinara za podršku istraživačkim projektima.

Fond je obezbedio 1,7 milion dinara za međunarodnu patentnu zaštitu, izradu prototipa i promotivni video za projekat Tehnološko-metalurškog fakulteta „Multifunkcionalne kuglice za hvatanje boja“. Za izradu prototipa i softvera za analizu i patentna zaštita za projekat Tehnološko-metalurškog fakulteta „Prototip instrumenta za merenje toplotne provodljivosti višekomponentnih tečnih smesa“ obezbeđeno je 1,7 miliona dinara. Za projekat Mašinskog fakulteta „Prototip nove generacije ergonomski prilagođenih stolica u kranskim kabinama“ opredeljeno je 1,9 miliona dinara za izradu i testiranje prototipa stolice za kran. Krajnji cilj podrške je plasiranje proizvoda na tržište nastalih u okviru pomenutnih projekata, a zahvaljujući, između ostalog, i Fondu za inovacionu delatnost i Kancelarcije za transfer tehnologije pri Fondu.

Kroz Program za transfer tehnologije javnim naučnoistraživačkim – institucijama u Srbiji se pruža podrška za dalji razvoj istraživanja koja imaju komercijalni potencijal sa ciljem da nađu partnera u privatnom sektoru i svoju inovaciju plasiraju na tržište. Program za transfer tehnologije se realizuje u okviru Projekat podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji, koji se finansira iz Pretpristupnih fondova Evropske unije (IPA) za 2013. godinu.

Više o Programu TTF možete saznati na: http://www.inovacionifond.rs/program-ttf/

***

Informacije o projektima:

Naziv projekta: Multifunkcionalne kuglice za hvatanje boja (Multifunctional Colour Catcher Balls – MCCB)

Institucija: Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet

Iznos finansiranja kroz Program TTF: 1,7 miliona dinara

Opis: U okviru projekta, razvijaju se višefunkcionalne kuglice hidrogelova za hvatanje boja koje omogućavaju uklanjanje bilo koje boje ili boje prisutne u vodi za pranje, izbegavajući bojenje istog i/ili bilo kojeg drugog materijala prisutnog u istoj tečnosti za pranje. Za razliku od „čistača boja za jednokratnu upotrebu“ koji su već prisutni na tržištu, ove kuglice se mogu ponovo koristiti bez značajnih gubitaka efikasnosti. Osim toga kuglice su biorazgradive i energetski efikasna metoda se koristi za njihovu proizvodnju.

***

Naziv projekta: Prototip instrumenta za merenje toplotne provodljivosti višekomponentnih tečnih smesa (Prototype of the Instrument for Measurement of Thermal Conductivity of Multicomponent Liquid Mixtures)

Institucija: Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet

Iznos finansiranja kroz Program TTF: 1,7 milion dinara

Opis: Cilj ovog projekta je izrada prototipa instrumenta za merenje toplotne provodljivosti uzoraka tečnosti, koji je pre svega namenjen industrijskoj primeni. Instrument koristi senzore tipa igle, koji su mehanički jači i jednostavniji za korišćenje i koji omogućavaju simultano merenje toplotne provoljivosti više uzoraka višekompnentnih tečnosti.

***

Naziv projekta: Prototip nove generacije ergonomski prilagođenih stolica u kranskim kabinama (Prototyping of new generation of ergonomically adapted crane cabins’ chairs)

Institucija: Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet

Iznos finansiranja kroz Program TTF: 1,9 milion dinara

Opis: Inovativni dizajn kranske stolice na osnovu izvršenih antropometrijskih merenja, koji omogućavaja bolji položaj operatera tokom rada, i alternativni položaj tokom perioda odmaranja. Predloženi dizajn omogućava smanjenje smetnji i stresa operatera uz povećanje produktivnosti, bezbednosti i smanjenje troškova proizvodnje i osiguranja.

SARADNjA DVE SRODNE INSTITUCIJE Potpisivanjem Memoranduma o saradnji Centar za promociju nauke i Fond za inovacionu delatnost najavili zajedničke poduhvate

Odeljak: Vesti- 13. Sep 2017

Centar za promociju nauke i Fond za inovacionu delatnost potpisali su danas Memorandum o saradnji, čime je i zvanično otpočela saradnja ove dve institucije. Memorandum su potpisali dr Jovan Trifunović, v.d. direktora CPN-a, i dr Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

Memorandumom o saradnji definisani su pravac i obuhvat buduće zajedničke saradnje čiji su cilj osnaživanje i podrška naučnoj zajednici u Srbiji, posebno kada je reč o promociji inovacione delatnosti i povezivanju naučnoistraživačkih organizacija sa privredom.

S obzirom na slične ciljeve, koji obuhvataju razne oblike podrške naučnoj zajednici, ali različite instrumente kojima raspolažu, Fond za inovacionu delatnost i Centar za promociju nauke planiraju da u narednom periodu udruže svoje resurse i iskustva koji bi bili usmereni ka promovisanju preduzetničke i inovacione kulture među istraživačima, kao i da podstaknu privredu da koristi znanja naučnoistraživačih institucija.

Dr Jovan Trifunović, v.d. direktora CPN-a, ovom prilikom je izjavio: „U narednom periodu Centar za promociju nauke planira da intenzivira saradnju sa naučnom zajednicom kroz pružanje informacija o temama, programima i projektima koji su od interesa za istraživače. Imajući u vidu da se mnogi ciljevi raznovrsnih programa Fonda za inovacionu delatnost podudaraju sa ciljevima naučne zajednice i Centra za promociju nauke, smatramo da postoji mnogo prostora za uspostavljanje saradnje između naše dve institucije.“

„Memorandum je još jedan korak ka unapređenju saradnje ove dve institucije, a sve u cilju podrške privredi zasnovanoj na znanju. Zajedničkim aktivnostima nastojaćemo da podstičemo istraživače i preduzeća na saradnju, jer  proizvodi koji nastaju njihovom saradnjom višestruko su korisni za celokupno društvo. Fond za inovacionu delatnost kroz svoje programe podržava preduzeća da realizuju inovativne projekte, nauku i privredu podstiče na saradnju i istovremeno pomaže nauci da svoje projekte plasira na tržište“, izjavio je dr Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost, prilikom potpisivanja Memoranduma.

Između ostalog, u planu je i saradnja na polju izdavaštva, koja podrazumeva pripremanje i objavljivanje publikacija u kojima bi široj javnosti bile predstavljene mogućnosti, iskustva i primeri dobre prakse naučne zajednice u Srbiji kada je reč o inovacijama, primeni tehnologija i plasmanu na tržište.

Centar za promociju nauke je tokom leta 2017. godine osnovao poseban Sektor za saradnju sa naučnoistraživačkim organizacijama, što, kao i planirana saradnja sa Fondom za inovacionu delatnost, ima za cilj jačanje položaja naučne zajednice u Srbiji, kao i njenog kapaciteta za razvoj i tehnološki (ali i medijski) prodor.

Najbolje lokalne ideje za globalne promene Slush takmičenje u Beogradu

Odeljak: Vesti- 07. Sep 2017

Beograd, sreda 6. septembar 2017. godine – Na trećem lokalnom Slush takmičenju koje su organizovale Ambasada Finske u Republici Srbiji i Fond za inovacionu delatnost, u uži krug su ušli: Mindy (IT), Sunthetic (obnovljive energije) i Urbigo (zelena tehnologija). Finski stručnjaci će među njima izabrati pobednika koji će osvojiti jedinstvenu priliku da učestvuje u programu Global Impact Accelerator 2017 i na Slush 2017 konferenciji koji se u Helsinkiju održavaju u novembru i decembru. Na takmičenju je učestvovalo 19 startapa koji razvijaju svoje ideje u oblasti održivih inovacija.

Takmičenje, održano u Naučno tehnološkom parku „Beograd“, otvorili su Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj, Perti Ikonen, ambasador Finske u Republici Srbiji i Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

„Ovi mladi talentovani inovatori su budućnost Srbije. Danas nije dovoljno da budete dobar inženjer, već morate da budete dobar preduzetnik, koji je sposoban da svoju inovativnu ideju komercijalizuje na tržište. Vlada Republike Srbije nastaviće da radi na izgradnji što povoljnijeg ambijenta za razvoj inovativnog preduzetništva. Želimo da se što veći broj mladih odvaži da osnivaju svoje inovativne startapove i da razviju proizvode koji će biti primenljivi u industriji. U tom poslu oslanjaćemo se na iskustva iz zemalja koje su lideri u inovacijama, kao što su Švajcarska, Izrael, Finska. To vidimo kao šansu za rast međunarodne konkuretnosti Srbije, ostvaranje novih radnih mesta i, što je veoma važno, ostanak mladih inženjera u Srbiji.“, rekao je Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj.

 „Slush 2017 okuplja više od 17.000 stučnjaka iz oblasti inovacionih tehnologija i sveta startapa. Ovo je najveća Konferencija u severnoj Evropi koja pruža veliku priliku Srbiji da se poveže sa globalnim startup ekosistemom i investitorima.”, izjavio je Perti Ikonen, ambasador Finske u Republici Srbiji.

“Treću godinu za redom, uz podršku Ambasade Finske u Republici Srbiji, danas biramo tri startapa sa inovativnim idejama za rešavanje gorućih pitanja, a najbolji među njima dobiće jedinstvenu priliku da učestvuje u desetodnevnom akceleratoru i najvećoj evropskoj startap konferenciji Slush. Ovogodišnje veliko interesovanje za takmičenje još jednom pokazuje da u je Srbiji sve više mladih inovativnih startapa, koji imaju potencijal da plasiraju svoje proizvode na međunarodnom tržištu. Višedecenijska iskustva Finske u podršci i podsticanju inovativnog preduzetništva nam i ovim putem pružaju podstrek u daljem radu.“, rekao je Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

Pre nego što su takmičari predstavili svoje ideje, Kasper Suomalainen, direktor zajednice Startup Sauna iz Finske, podelio je sa prisutnima svoja iskustva u izgradnji najuspešnije svetske startap zajednice: „Izgradnja startap zajednice ne može biti usiljena i svaka zemlja treba da gradi svoj startap ekosistem, a ne da kopira aspekte nekog drugog sistema. Srbija treba da otkrije model koji njoj odgovara, znanja koja može da primeni i, najvažnije, snage koje njenu startap scenu mogu da istaknu u moru drugih”.

Slush konferecija, jedna od najvećih te vrste u Evropi, pruža mogućnost startapima da se predstave brojnim investitorima i kompanijama, dok im Accelerator program daje priliku da unaprede svoje veštine i poslovnu ideju.

Informacije o timovima koji su ušli u uži izbor:

UrbiGo je vertikalna bašta koja omogućava gajenje biljaka tokom cele godine, a putem mobilne aplikacije prati se napredak gajenja. Svaka UrbiGo vertikalna bašta napravljena je od ekoloških i recikliranih materijala koji su vodonepropusni i istrajni.

Više informacija: urbigo.me

Sunthetic se bavi konceptom održive energije za budućnost i prvenstveno dizajnira solarne proizvode. Sunthetic teži da ugradi principe održive energije u svakodnevnu praksu ljudi i njihovih uređaja, poput iPhone telefona.

Više informacija: www.sunthetic.eu

Mindy je posvećen lečenju hiperkinetičkih poremećaja i gojaznosti kod dece kroz igru, odnosno kombinaciju spoljašnje fizičke aktivnosti s testiranim kognitivnim veštinama.

Više informacija: mindyapp.com

Održana radionica Zero to pitch deck

Odeljak: Vesti- 23. Avg 2017

Fond za inovacionu delatnost, u saradnji sa Ambasadom Finske u Republici Srbiji i Svetskom bankom, uoči predstojećeg lokalnog Slush takmičenja, organizovao je radionicu „Zero to pitch deck“, 17. avgusta u Naučno-tehnološkom parku „Beograd“.

Prisutni su imali jedinstvenu priliku da od Majka Šimanskog, koji ima više od 10 godina iskustva u radu sa startapima, kao i svoja dva startapa, nauče kako da pripreme kvalitetnu prezentaciju i na koji način da razgovaraju sa potencijalnim investitorima.

U uvodnim obraćanjima govorili su: Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj, Alatalo Paivi, zamenica ambasadora Finske u Republici Srbiji, Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost i Vukašin Marković, predstavnik kompanije Bstorm, učesnik Slush konferencije u Helsinkiju prošle godine.

Ove godine lokalno Slush takmičenje će se održati 6. septembra u Beogradu u Naučno tehnološkom parku „Beograd“. Tema ovogodišnjeg takmičenja su održive inovacije. Ovo je idealna prilika za sve startap kompanije koji razvijaju originalna i održiva rešenja za goruća pitanja – u svim  sektorima, kao i iz svih delova Srbije, i koja imaju iskustvo i potencijal za rast; veštine i želju da postignu uspeh; poslovnu ideju koja je privukla interesovanje, ali je i dalje u ranoj fazi razvoja, kao i prototip u radnoj fazi.

Pozivamo vas da se prijavite do 1. septembra 2017. godine putem Aplikacionog formulara na linku: http://www.inovacionifond.rs/Slush/.

Lokalno takmičenje Slush u Srbiji se održava od 2015. godine. Srbija je jedna od 20 zemalja širom sveta u kojima će tokom leta biti održana lokalna takmičenja. Pobednici prethodna dva bile su niški Neopix sa igricom za mobilne platforme They Mean Well i novosadski OrganicNet sa onlajn platformom koja povezuje proizvođače organske hrane i one koji žele da žive i da se hrane zdravo. Obe su učestvovale na Slush konferenciji u Helsinkiju i u programu Slush Global Impact Accelerator. 

Radionica Zero to pitch deck

Odeljak: Vesti- 11. Avg 2017

Fond za inovacionu delatnost, u saradnji sa Ambasadom Finske u Republici Srbiji i Svetskom bankom, a u duhu lokalnog Slush takmičenja, organizuje radionicu „Zero to pitch deck“, 17. avgusta u Naučno-tehnološkom parku „Beograd“.

Iskoristite jedinstvenu priliku da od Majka Šimanskog, koji ima više od 10 godina iskustva u radu sa startapima, kao i svoja dva startapa, naučite kako da pripremite kvalitetnu prezentaciju i na koji način da razgovarate sa potencijalnim investitorima.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti do 14. avgusta OVDE.

Program radionice možete preuzeti OVDE.

 

Dani otvorenih vrata za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija

Odeljak: Vesti- 28. Jul 2017

U okviru predstavljanja Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija, Fond će tokom jula i avgusta za zainteresovane inovativne kompanije održati niz info sesija o sadržaju i propozicijama ovih programa.

Dani otvorenih vrata održaće se 3, 10 i 17. avgusta 2017. godine, sa početkom u 13 časova i završetkom u 15 časova, u prostorijama Fonda, u Naučno-tehnološkom parku Beograd, Ul. Veljka Dugoševića 54. Ulaz je slobodan i nije potrebna prethodna najava dolaska.

U okviru Programa ranog razvoja Fond dodeljuje bespovratna sredstva do 80.000 evra po projektu, a u okviru Programa sufinansiranja inovacija Fond dodeljuje do 300.000 evra po projektu. Sredstva su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja, koji Srbija sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom. Za 2017. godinu izdvojeno je ukupno 2,7 miliona evra za ove programe.

Kompanije mogu prijaviti projekat iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Rok za podnošenje prijava ističe 1. septembra do 15 časova.

Osvojite ulaznicu za Slush – predstavite svoju ideju na lokalnom takmičenju

Odeljak: Vesti- 26. Jul 2017

Domaćim startapima i ove godine, treći put za redom, nudi se prilika da predstave svoje ideje u oblasti održivih inovacija na lokalnom takmičenju Slush i kvalifikuju se za učešće u desetodnevnom programu Slush Global Impact Accelerator (GIA) i na dvodnevnoj konferenciji Slush koji se održavaju u novembru i decembru u Helsinkiju (Finska). Slush konferecija, jedna od najvećih te vrste u Evropi, pruža mogućnost startapima da se predstave brojnim investitorima i kompanijama, dok im Accelerator program daje priliku da unaprede svoje veštine i poslovnu ideju.

Lokalno takmičenje Slush će se održati 6. septembra u Beogradu u Naučno tehnološkom parku „Beograd“. Ambasada Finske i Fond za inovacionu delatnost pozivaju startape da se prijave za lokalno takmičenje do 1. septembra 2017. godine putem Aplikacionog formulara na Slush  strani.

Tema ovogodišnjeg takmičenja su održive inovacije. Idealni kandidati za takmičenje su startapi koji razvijaju originalna i održiva rešenja za goruća pitanja – bez sektorskih i geografskih ograničenja; imaju iskustvo i potencijal za rast; veštine i želju da postignu uspeh; poslovnu ideju koja je privukla interesovanje, ali je i dalje u ranoj fazi razvoja, kao i prototip u radnoj fazi. Radni jezik takmičenja je engleski.

Lokalno takmičenje Slush u Srbiji se održava od 2015. godine. Na lokalnom takmičenju žiri će izabrati tri tima, a finski stručnjaci će među njima izabrati pobednika. Srbija je jedna od 20 zemalja širom sveta u kojima će tokom leta biti održana lokalna takmičenja. Pobednici prethodna dva bile su niški Neopix sa igricom za mobilne platforme They Mean Well i novosadski OrganicNet sa onlajn platformom koja povezuje proizvođače organske hrane i one koji žele da žive i da se hrane zdravo. Obe su učestvovale na Slush konferenciji u Helsinkiju i u programu Slush Global Impact Accelerator.

Za dodatne informacije pišite nam na: slush@inovacionifond.rs.

Dani otvorenih vrata za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija

Odeljak: Vesti- 25. Jul 2017

U okviru predstavljanja Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija, Fond će tokom jula i avgusta za zainteresovane inovativne kompanije održati niz info sesija o sadržaju i propozicijama ovih programa.

Četvrti dan otvorenih vrata održaće se 27. jula 2017. godine, sa početkom u 13 časova i završetkom u 15 časova, u prostorijama Fonda, u Naučno-tehnološkom parku Beograd, Ul. Veljka Dugoševića 54. Ulaz je slobodan i nije potrebna prethodna najava dolaska.

U okviru Programa ranog razvoja Fond dodeljuje bespovratna sredstva do 80.000 evra po projektu, a u okviru Programa sufinansiranja inovacija Fond dodeljuje do 300.000 evra po projektu. Sredstva su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja, koji Srbija sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom. Za 2017. godinu izdvojeno je ukupno 2,7 miliona evra za ove programe.

Kompanije mogu prijaviti projekat iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Rok za podnošenje prijava ističe 1. septembra do 15 časova.