Saradnja Univerziteta odbrane u Beogradu i Fonda za inovacionu delatnost

Posted in: Vesti- Okt 31, 2017

Beograd, 31. oktobar 2017. godine – Univerzitet odbrane u Beogradu četvrta je javna viskoškolska ustanova koja se priključila Programu transfera tehnologija koji realizuje Fond za inovacionu delatnost. U prisustvu ministra za inovacije i tehnološki razvoj, Nenada Popovića, Sporazum o saradnju u okviru ovog programa potpisali su general-major, prof. dr Mladen Vuruna, rektor Univerziteta odbrane u Beogradu i dr Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

Sporazumom između Fonda i Univerziteta definiše se saradnja u oblasti razvijanja kapaciteta za primenjeni naučno-istraživački rad, inovacije, transfer tehnologije i komercijalizaciju. Kroz Program za transfer tehnologije javnim naučnoistraživačkim institucijama u Srbiji se pruža podrška za dalji razvoj istraživanja sa komercijalni potencijal kako bi se pronašli partneri iz privatnog sektora i inovacija plasirala na tržište.

„Program transfera tehnologije pomaže mladim stručnjacima na univerzitetima, fakultetima i inovacionim centrima da inovacione proizvode koje razvijaju plasiraju na tržište. Vlada Srbije na ovaj način pruža snažnu podršku zapošljavanju i ostanku mladih inženjera u Srbiji.”, istakao je ovom prilikom Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj

„Naučno istraživačka delatnost je veoma važna za Univerzitet odbrane. Nama je bitno da i u budućem vremenu sačuvamo kvalitet u oblasti naučnoistraživačke delatnosti, jer ćemo na taj način sačuvati kvalitet Univerziteta odbrane.”, izjavio je general-major, prof. dr Mladen Vuruna, rektor Univerziteta odbrane u Beogradu.

„Veliko nam je zadovoljstvo što danas potpisujemo ovaj sporazum sa jednom od najvećih visokoškolsih ustanova u zemlji. Zahvaljujući Programu transfera tehnologija, istraživači sa Univerzitetom odbrane u Srbiji imaju priliku da na jednom mestu dobiju kompletnu podršku da rezultate svojih inovativnih projekata plasiraju na tržište“, rekao je Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

Do sada, u okviru ovog programa, Fond je potpisao tri sporazuma o saradnji i to sa Univerzitetom u Beogradu, Univerzitetom u Nišu i Univerzitetom u Novom Sadu. Finansijsku podršku za inovativne razvojne projekte dobilo je 7 projekata u vrednosti od 12,76  miliona dinara.

Program transfera tehnologija realizuje se u okviru projekta „Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji“, koji se finansira kroz pretpristupne fondove Evropska unija za 2013. godinu, a čiji je cilj da stimuliše saradnju između akademskog i privatnog sektora radi komercijalizacije naučno-istraživačkih rezultata i unapređenja transfera tehnologija.

Više o Programu TTF možete saznati na: http://www.inovacionifond.rs/program-ttf/