Vlada Republike Srbije European Commission The World Bank

Program sufinansiranja inovacija

Finansirani projekti – II ciklus

 

 • Kompanija: AlfaNum
 • Projekat: World-Class Speech Technologies for South Slavic Languages
 • Početak projekta: 01.09.2013.
 • Trajanje: 24 meseca
 • Budžet projekta: EUR 421.200
 • Učešće Fonda: EUR 293.200
 • Vođa projekta: Darko Pekar

 

O projektu

Novosadska ICT kompanija predstavlja nove tehnologije za automatsko prepoznavanje i sintezu govora, prvenstveno namenjene južnoslovenskim jezicima. U okviru njihovog najnovijeg projekta znatno je poboljšan kvalitet postojećih tehnologija i proširene su njihove funkcionalnosti, a time i mogućnosti komercijalizacije kroz mnogo širi spektar inovativnih proizvoda i usluga. Primene usavršenih govornih tehnologija uključivaće sisteme za pružanje informacija glasom, inteligentne pozivne centre, sisteme za diktiranje teksta i automatsku transkripciju snimljenog govora, kao i brojna pomagala za osobe s invaliditetom.

www.alfanum.co.rs

top

 • Kompanija: Milinković Company
 • Projekat: Improvement of MC System
 • Početak projekta: 01.09.2013.
 • Trajanje: 24 meseca
 • Budžet projekta: EUR 285.400
 • Učešće Fonda: EUR 199.774
 • Vođa projekta: Milenko Milinković

 

O projektu

Beogradska kompanija „Milinković Company“ je razvila unapređeni integrisani sistem gradnje koji koristi prefabrikovane blokove („velike cigle“) za izgradnju višenamenskih hala različitih dimenzija. Njihovo rešenje predstavlja brz i jednostavan način gradnje dugovečnih objekata i rezultira energetski efikasnim objektima visokog kvaliteta, koji su ujedno otporni na olujne vetrove, požar i seizmičke aktivnosti. Sistem takođe obezbeđuje znatne uštede u fazi eksploatacije jer smanjuje potrošnju energije na godišnjem nivou.

www.milinkovicco.com 

top

 • Kompanija: Morena Inženjering
 • Projekat: Cassius – Tennis Clay Court Robot
 • Početak projekta: 01.09.2013.
 • Trajanje: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 188.600
 • Učešće Fonda: EUR 129.100
 • Vođa projekta: Nikola Petrović

 

O projektu

Kompanija Morena Inženjering iz Niša, koja posluje u oblasti robotike i informaciono-komunikacionih tehnologija, razvila je „pametnog“ robota čija funkcija je efikasno i bezbedno čišćenje teniskih terena koji koriste šljaku kao podlogu. Uz pomoć složenih algoritama za orijentaciju, modularnog dizajna i primene novih tehnologija iz oblasti pametnih uređaja, Cassius se neometano snalazi na terenu, sa lakoćom odgovara na komande i zadatke, i lako se održava.

www.morenaict.com

top

 

 • Kompanija: Sentronis
 • Projekat: Development and Commercialization of Clip-Around DC/AC Current Transducers
 • Početak projekta: 01.09.2013.
 • Trajanje: 24 meseca
 • Budžet projekta: EUR 418.440
 • Učešće Fonda: EUR 248.940
 • Vođa projekta: Saša Dimitrijević

 

O projektu

Kompanija iz Niša predstavlja novu seriju strujnih pretvarača visoke preciznosti za procese testiranja i merenja jednosmerne i naizmenične struje. Uređaj je dizajniran tako da se može montirati oko strujnog provodnika bez potrebe da se kabl prethodno prekine. Veća preciznost u odnosu na industrijske standarde je ostvarena pomoću nove strukture uređaja i senzora magnetnog polja visoke tehnologije, kao i primenom inovativne tehnike linearizacije samih strujnih pretvarača.

sentronis.rs

top

 • Kompanija: Techno Foam
 • Projekat: Automatic Sponge Cutting and Packing Machine
 • Početak projekta: 01.09.2013.
 • Trajanje: 24 meseca
 • Budžet projekta: EUR 430.000
 • Učešće Fonda: EUR 300.000
 • Vođa projekta: Radomir Savinović

 

O projektu

Kompanija Techno Foam iz Starih Banovaca, čija je primarna delatnost razvoj mašina za potrebe proizvođača sunđera, dizajnirala je i proizvela novu mašinu za sečenje, profilisanje i pakovanje raznih vrsta sunđera. Ovo kompletno automatizovano rešenje zamenjuje četiri različite mašine, čime stvara uštede u pogledu energije i radne snage potrebne za proizvodnju. Pored toga, omogućava znatno viši proizvodni kapacitet usled minimalnog „praznog hoda“.

technofoam.rs

top